Hasselt University
Zelfstandig academisch personeel Analytische Chemie
Hasselt University
Hasselt University is an independent innovative university which is regionally anchored and has a pronounced international orientation.
Bezoek werkgeversprofiel
DETAILS
Gepubliceerd: 20 dagen geleden
Sluitingsdatum: Apr 09
Locatie: Diepenbeek, Belgium
U moet zich aanmelden of een account aanmaken om deze vacature op te slaan
Vergeet in uw sollicitatie niet te vermelden dat u deze vacature bij Academic Positions hebt gevonden.
DEZE VACATURE DELEN
Zelfstandig academisch personeel Analytische Chemie

De Universiteit Hasselt draagt bij tot de ontwikkeling van de kenniseconomie in de (Eu)regio. Actief onderwijs op maat van de student, toponderzoek in welomlijnde domeinen en een internationale oriëntatie zijn haar kenmerken.

Dank zij haar kleinschaligheid bouwt zij met haar medewerkers aan een organisatie waar het aangenaam werken is. Kwaliteiten bij mensen zijn de enige maatstaf. Geslacht, etnische afkomst, handicap, nationaliteit, leeftijd worden niet in overweging genomen.

De faculteit Wetenschappen, vakgroep Chemie, onderzoeksinstituut Instituut voor Materiaalonderzoek van de Universiteit Hasselt zoekt een (m/v)

Zelfstandig academisch personeel Analytische Chemie

Achtergrond

http://www.uhasselt.be/UH/IMO/Visit-the-groups/Visit-the-groups-Applied-and-analytical-chemistry.html 

Onderwijsopdracht

De onderwijsopdracht omvat het coördineren en doceren van cursussen in analytische chemie en instrumentele chemische analysetechnieken in de bachelor chemie evenals cursussen algemene chemie in andere opleidingen binnen de UHasselt. Voorts zal het ZAP-lid promotor zijn van doctoraatstudenten, onderzoeksstages inrichten en stagiairs begeleiden.

Onderzoeksopdracht

Het ZAP-lid zal deel uitmaken van de onderzoeksgroep Toegepaste en Analytische Chemie.
Als dusdanig bouwt hij/zij experimenteel onderzoek uit in het domein van chemische analyse van materiaalsystemen.
Dit onderzoek sluit complementair aan bij de activiteiten van de onderzoeksgroepen binnen de UHasselt, i.h.b. het Instituut voor Materiaalonderzoek (imo-imomec), die voor chemische analyses afhankelijk zijn van deze onderzoeksgroep.
Vanuit de onderzoeksgroep wordt in samenwerking met een postdoctoraal coördinator en een team van technici intensief innovatieondersteunend onderzoek uitgevoerd met bedrijven. 
Het ZAP-lid neemt de academische verantwoordelijkheid hiervoor en ondersteunt / werkt actief mee in deze innovatieondersteunende activiteiten. Ten behoeve van deze activiteiten, alsook opdat de chemische analyse infrastructuur voor de vakgroep chemie / instituut imo-imomec in stand en up-to-date gehouden wordt, zal het ZAP-lid actief het apparatuurpark onderhouden en uitbreiden in samenwerking met de collega’s binnen de vakgroep chemie / instituut imo-imomec. 
Hij/zij verwerft actief externe fondsen voor fundamenteel, toegepast en innovatieondersteunend onderzoek.

Profiel

  • Doctoraat chemie (of gelijkwaardig)
  • Academisch personeel dient te voldoen aan de wettelijke taalvereisten voor de kennis van de doceertaal (Nederlands). Indien nodig, biedt de UHasselt concrete begeleidingsmaatregelen op maat om te helpen het vereiste taalniveau te bereiken.
  • Je bent een uitstekend onderzoeker met een sterk onderzoeksdossier in het vakgebied op (minstens) postdoctoraal niveau
  • Je hebt een degelijke achtergrond in analytische chemie. Je beschikt over een ruime expertise in een zo breed mogelijk domein van chemische analytische en instrumentele technieken (chromatografie, spectroscopie, elementanalyse, thermische analyse, gekoppelde technieken, ...) of je bent bereid je kennis in deze domeinen verder te verbreden. Vanuit je eigen expertise kan je aansluiten bij onderzoek in de analytische chemie met een context in materiaalwetenschap.
  • Je bent in staat een visie te ontwikkelen met oog voor innovatie en vernieuwing.
  • Je toont organisatiebetrokkenheid en werkt mee aan de doelstellingen van de universiteit.
  • Je hebt aantoonbare leidinggevende capaciteiten en managementervaring.
  • Je hebt samenwerkingsverbanden en/of bent bereid deze uit te bouwen binnen en buiten de vakgroep/instituut. Je bent gedreven om actief onderzoek uit te bouwen met industriële onderzoekspartners
  • Je communiceert helder en op gepaste wijze met verschillende doelgroepen.

Aanbod

  • We bieden ofwel een aanstelling in de graad van docent, in tijdelijk dienstverband in het tenure track stelsel voor een duur van vijf jaar. Deze periode mondt uit in een onmiddellijke vaste benoeming in de graad van hoofddocent, als het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt op basis van vooraf gestelde en bekend gemaakte beoordelingscriteria, ofwel een voltijds ambt in de graad van docent of hoger, die in principe aanleiding geeft tot een benoeming in vast verband. Het universiteitsbestuur kan, in geval van een eerste benoeming tot lid van het ZAP, overgaan tot een aanstelling in tijdelijk dienstverband voor een duur van ten hoogste drie jaar. Deze periode mondt uit in een vaste benoeming indien het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt.
Personeelsvoordelen

Selectieprocedure

Voorselectie op CV. Interview en proefles/presentatie voor de geselecteerde kandidaten.

Kandidaatstelling

Je kan enkel online solliciteren en dit tot en met 09 april 2017.

Bijkomende inlichtingen

Inhoud takenpakket:
   Prof. dr. Marlies VAN BAEL, +32-11-268307, marlies.vanbael@uhasselt.be
   Prof. dr. Dirk VANDERZANDE, +32-11-268321, dirk.vanderzande@uhasselt.be
   Prof. dr. Peter ADRIAENSENS, +32-11-268396, peter.adriaensens@uhasselt.be
Meer weten over werken aan de UHasselt? Kijk op www.uhasselt.be/jobs!

U moet zich aanmelden of een account aanmaken om deze vacature op te slaan
VACATURES VAN DEZE WERKGEVER
Hasselt University
Hasselt University
Locatie: Diepenbeek, Belgium | Sluit op Apr 18
Zelfstandig academisch personeel Chemie van Duurzame processen
De Universiteit Hasselt draagt bij tot de ontwikkeling van de kenniseconomie in de (Eu)regio. Actief onderwijs op maat van de student, toponderzoek in welomlijnde domeinen en een…
Hasselt University
Hasselt University
Locatie: Diepenbeek, Belgium | Sluit op Apr 08
Docent (tenure track) Milieueconomie
De onderzoeksgroep Milieueconomie focust op onderzoek naar duurzaam gedrag en duurzame technologieën. Milieuthema’s worden geanalyseerd door uitbreiding van neoklassieke economische tools. De onderzoeksgroep gebruikt economische en interdisciplinaire methoden voor de geïntegreerde waardering van ecosysteemdiensten en voor de duurzaamheidsanalyse van cleantech.
Hasselt University
Hasselt University
Locatie: Diepenbeek, Belgium | Sluit op Mar 31
Docent (tenure track) Rechtseconomie
De Universiteit Hasselt draagt bij tot de ontwikkeling van de kenniseconomie in de (Eu)regio. Actief onderwijs op maat van de student, toponderzoek in welomlijnde domeinen en een…
Hasselt University
Hasselt University
Locatie: Diepenbeek, Belgium | Sluit op Apr 25
Lecturer (tenure track) Environmental Economics
The research group Environmental Economics focuses on research towards sustainable behavior and technologies. Environmental issues are analyzed by extending neoclassical economic tools. The research group employs economic as well as interdisciplinary research methods for the integrated valuation of ecosystem services and for sustainability analysis of clean technologies.
SOORTGELIJKE FUNCTIES
Zelfstandig academisch personeel Chemie van Duurzame processen
Hasselt University
Gepubliceerd 14 dagen geleden
Tenured academic staff / Tenure track lecturer Analytical Chemistry
Hasselt University
Gepubliceerd 20 dagen geleden