Uw vacaturemelding is succesvol aangemaakt.
ETF
Rector (m/v)
ETF
ETF has as its goal to deepen, strengthen and equip the international evangelical movement at an academic level.
Bezoek werkgeversprofiel
DETAILS
Gepubliceerd: 4 maanden geleden
Sluitingsdatum: Onbepaald
Locatie: Leuven, België
U moet zich aanmelden of een account aanmaken om deze vacature op te slaan
Vergeet in uw sollicitatie niet te vermelden dat u deze vacature bij Academic Positions hebt gevonden.
DEZE VACATURE DELEN

Rector (m/v)

De Evangelische Theologische Faculteit (ETF) te Leuven is een unieke instelling voor hoger onderwijs in één van de oudste universiteitssteden van Europa. Zij is één van de weinige evangelische en interdenominationele instellingen voor universitair theologisch onderwijs in Europa met een brede internationale uitstraling. Zij is gepassioneerd voor bijbelgerichte, academische en cultureel verrijkende theologiebeoefening. Sinds 1983 heeft de instelling een academische erkenning en reikt zij de graden van bachelor, master en doctoraat uit in het studiegebied godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen. De ETF is een kleinschalige, flexibele en ambitieuze academische instelling. De opleidingen zijn NVAO geaccrediteerd.

De ETF Leuven is op zoek naar een
Rector (m/v)

die tevens als (aanstaand) deeltijds hoogleraar de faculteit komt versterken. Hij/zij wil vanuit een protestants-evangelische overtuiging de missie van de ETF dienen.

Functieomschrijving

Representatief:

 • U vertegenwoordigt een dynamische academische opleiding op het terrein van godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen bij de overheden en bij een diversiteit aan christelijke kerken en organisaties.
 • U onderhoudt en verbreedt actief contacten met andere (universitaire) theologische opleidingen in binnen- en buitenland met het oog op strategische samenwerkingen.
 • U bent ondernemend in het aangaan en onderhouden van relaties met strategische partners met het oog op fondsenwerving.

Leidinggevend:

 • U werkt samen in en geeft als voorzitter leiding aan een directieteam met een decaan en een administratief directeur. U legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur, die toezicht houdt op de werking van de ETF.
 • U mobiliseert de diverse kwaliteiten van de staf voor een sterke, gedeelde visie, en ziet toe op de implementatie daarvan middels een strategisch beleid.
 • U bent een motiverende en inspirerende leider voor de unieke onderzoeks- en leergemeenschap van de ETF, gevormd door staf en studenten.
 • U bent een persoonlijk voorbeeld voor het team in het leggen en versterken van onderlinge verbindingen en betrokkenheid bij de organisatie.

Academisch:

 • U levert in uw vakgebied een bijdrage op het gebied van onderzoek, onderwijs en dienstverlening. Expertise in Praktische Theologie is een pre met het oog op versterking van deze vakgroep.
 • U heeft een blijvende wetenschappelijke productie en geniet erkenning in uw vakgebied.
 • U onderhoudt en bouwt gestaag aan een uitgebreid academisch netwerk.
 • U heeft een leidende rol in onderwijs, onderzoek (incl. begeleiding doctoraten) en dienstverlening op universitair niveau en binnen uitvoerende organen van de ETF.
 • U bent actief in het genereren van fondsen voor onderzoek.

Profiel

 • gepromoveerd in de theologie en/of religiewetenschappen met minimaal tien jaar ervaring in een academische context, blijkend uit een sterk track record in onderzoek, onderwijs en dienstverlening;
 • bekwaam om binnen universitaire regelgevingen in Vlaanderen, Nederland en de rest van Europa te opereren;
 • bekwaam om bruggen te slaan naar en samenwerking te bevorderen met de diverse christelijke achterbannen en stakeholders;
 • bekwaam om aansluiting te vinden bij de diversiteit aan onderzoekers en onderzoekscentra waarmee wij relaties hebben;
 • betrokken bij de internationale protestants-evangelische beweging;
 • visie voor de plaats en toekomst van academische protestants-evangelische theologiebeoefening en haar relevantie voor kerk en maatschappij;
 • uitstekende organisatorische en leidinggevende capaciteiten;
 • aantoonbare relevante ervaring in fondsenwerving;
 • uitstekende beheersing van Nederlands (minstens lingua receptiva bij aantreden) en Engels, Duits en Frans zijn een plus;
 • uitstekende teamplayer en in staat om collega’s tot goede prestaties te motiveren;
 • meelevend lid van een kerkelijke gemeente vanuit een persoonlijk geloof.

Aanbod
We bieden een voltijdse tewerkstelling aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. U bent werkzaam als rector en tevens aangesteld of benoemd in de graad van hoogleraar binnen het zelfstandig academisch personeel. Het mandaat als rector geldt voor een periode van vijf jaar, met mogelijkheid van verlenging. Datum van indiensttreding kan in onderling overleg worden bepaald. Het salaris wordt aan de hand van ervaring en anciënniteit vastgesteld volgens interne weddeschalen.

Sollicitatie

Voor nadere inlichtingen over deze functie kunt u vertrouwelijk contact opnemen met prof. dr. Henk Jochemsen, vice-voorzitter van de Raad van Bestuur via het telefoonnummer +32 16 308351 (directiesecretaresse Julie Gelling) of email. Voor algemene informatie kunt u onze website raadplegen.

Om te solliciteren voor deze functie stuurt u een motivatiebrief en cv aan de voorzitter van het bestuur, dhr. Filip De Cavel, via julie.gelling@etf.edu. Alle reacties worden vertrouwelijk behandeld. Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.

Lees verder
Solliciteer
U moet zich aanmelden of een account aanmaken om deze vacature op te slaan

SOLLICITEREN

Persoonsgegevens
Upload your CV and attachments
Het bestandsformaat moet .doc,.pdf of .rtf zijn en het bestand mag niet groter zijn dan 2 MB.
Het bestandsformaat moet .doc,.pdf of .rtf zijn en het bestand mag niet groter zijn dan 2 MB.

Door te solliciteren op een vacature op Academic Positions gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid.

1 VACATURES VAN DEZE WERKGEVER

ETF
ETF
Locatie: Leuven, België
Rector (m/f)
The Evangelische Theologische Faculteit in Leuven is a unique institution of higher, university education. We are located in one of the oldest university cities in Europe. ETF is one of the few evangelical and interdenominational institutions offering university level...

SOORTGELIJKE FUNCTIES

Audio Programme Coordinator
SAE Institute
Gepubliceerd 3 dagen geleden
Innovation Manager AI for Health Decision Support
KU Leuven
Gepubliceerd 3 dagen geleden
EU-ITN project manager in rare disease research
Université catholique de Louvain
Gepubliceerd 11 dagen geleden
Executive Director
ILSI Europe
Gepubliceerd 16 dagen geleden

CAREER ADVICE

[[excerpt]]

By [[ author ]]
Posted [[ publishingDate ]]

[[title]] ([[ nbHits ]])

[[title]] ([[ nbHits ]])

[[title]] ([[ nbHits ]])

No results found for

Search tip

 • Check for spelling mistakes
 • Reduce the number of keywords used or try using a broader search phrase
[[ name ]]
[[ name ]]
[[ excerpt ]]
[[ city ]], [[ region ]] [[ availableJobsBlock ]]
Featured Featured employer
Short list
Expand list