Uw vacaturemelding is succesvol aangemaakt.
Universiteit Hasselt
Hoofddocent / hoogleraar / gewoon hoogleraar Datawetenschappen
Universiteit Hasselt
Academische en wetenschappelijke vrijheid, maatschappelijk engagement, aandacht voor ethische normen en zingeving zijn basisprincipes van het onderwijs en onderzoek.
Bezoek werkgeversprofiel
DETAILS
Gepubliceerd: 1 maand geleden
Sluitingsdatum: aug. 20
Locatie: Diepenbeek, België
Vergeet in uw sollicitatie niet te vermelden dat u deze vacature bij Academic Positions hebt gevonden.
DEZE VACATURE DELEN

Hoofddocent / hoogleraar / gewoon hoogleraar Datawetenschappen

Onderwijsopdracht
Je dient onderwijstaken op te nemen voor wat betreft postgraduaat cursussen in het domein van de datawetenschappen alsook in verschillende onderwijsprogrammas (bachelor/master) aan de Universiteit Hasselt.

Onderzoeksopdracht
Er wordt verwacht dat je de oprichting en de coördinatie van een nieuw op te richten instituut voor datawetenschappen aan de Universiteit Hasselt op zich neemt. Je zal je onderzoek ten dele richten naar wetenschappelijke dienstverlening (inclusief onderwijs aan onderzoeksgroepen en de industrie). Je zal een vruchtbare interactie uitbouwen tussen dienstverlening, onderwijs en onderzoek in datawetenschappen en dit vanuit interdisciplinair perspectief.

Profiel

  • Je behaalde een doctoraat in data science of ander data-gerelateerd domein (of gelijkwaardig door ervaring).
  • Je bezit een bewezen expertise, zowel methodologisch als toegepast, in datawetenschappen, in het behandelen van grote, diverse en reële data met ontbrekende waarden en anomalieën, in het gebruik van grote-schaal informatie opslag/ophalen van gegevens en data visualisatie infrastructuur. Je hebt een bewezen track record wat betreft wetenschappelijke publicaties.
  • Je hebt nationale en internationale samenwerkingsverbanden.
  • Een aantoonbare expertise in wetenschappelijke dienstverlening en contractonderzoek met de industrie is een toegevoegde waarde.
  • Je hebt ervaring met academisch onderwijs, het coördineren en organiseren van cursussen, het ontwerpen van cursusmateriaal, en het begeleiden van projecten en thesissen.
  • Een aantoonbare ervaring in het voorbereiden en verwerven van wetenschappelijke beurzen op nationaal/internationaal niveau is een voordeel.
  • Je werkt goed in teamverband.
  • Academisch personeel dient te voldoen aan de wettelijke taalvereisten voor de kennis van de doceertaal (Nederlands). Indien nodig, biedt de UHasselt concrete begeleidingsmaatregelen op maat om te helpen het vereiste taalniveau te bereiken.

Aanbod

We bieden een voltijds ambt in de graad van hoofddocent of hoger, die in principe aanleiding geeft tot een benoeming in vast verband. Het universiteitsbestuur kan, in geval van een eerste benoeming tot lid van het ZAP, overgaan tot een aanstelling in tijdelijk dienstverband voor een duur van ten hoogste drie jaar. Deze periode mondt uit in een vaste benoeming indien het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt;


UHasselt biedt haar medewerkers diverse personeelsvoordelen.

Selectieprocedure
Voorselectie op CV. Interview en proefles/presentatie voor de geselecteerde kandidaten.

Kandidaatstelling
Je kan enkel online solliciteren en dit tot en met 20 augustus 2018.

Bijkomende inlichtingen
Inhoud takenpakket:
Prof. dr. Niel HENS, +32-11-268232, niel.hens@uhasselt.be
Prof. dr. Christel FAES, +32-11-268285, christel.faes@uhasselt.be
Meer weten over werken aan de UHasselt? Kijk op www.uhasselt.be/jobs!

Lees verder

24 VACATURES VAN DEZE WERKGEVER

Universiteit Hasselt
Universiteit Hasselt
Locatie: Diepenbeek, België | Sluit op sep. 05
Doctor-navorser Stamcel- en macrofaagtransductie
Het Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED) van de Universiteit Hasselt is een zeer interactief, sterk uitgerust, multidisciplinair instituut waar zowel fundamenteel als toegepast onderzoek wordt uitgevoerd voor een beter begrip van ziekteprocessen van (auto)immune,...
Universiteit Hasselt
Universiteit Hasselt
Locatie: Diepenbeek, België | Sluit op aug. 31
Doctoraatsbursaal Milieubiologie: stressfysiologie bij planten
De kandida(a)t(e) verricht onderzoek naar de plantengroei en stressresponsen van Arabidopsis thaliana en Medicago truncatula op metaalvervuilde bodems. Er zal worden nagegaan hoe de plantengroei en stressresponsen veranderen na inmenging van deze bodems met verschillende soorten...
Universiteit Hasselt
Universiteit Hasselt
Locatie: Diepenbeek, België | Sluit op aug. 26
Navorser-master informatica
Het onderzoeksinstituut EDM (http://www.edm.uhasselt.be) biedt onderzoekers een stimulerende, aangename en goed bereikbare werkomgeving waarin teamwork een belangrijke plaats inneemt. Onderzoekers krijgen in EDM de mogelijkheden om de nieuwste technologieën te bestuderen...
Universiteit Hasselt
Universiteit Hasselt
Locatie: Diepenbeek, België | Sluit op aug. 21
Doctoraatsbursaal informatica
Je verricht onderzoek in de onderzoeksgroep Databases en Theoretische Informatica (DBTI, http://alpha.uhasselt.be/research/groups/theocomp/ ). Deze is hoofdzakelijk actief op het gebied van de theorie van databases, in de ruimste zin van het woord. Het algemene thema is het...

SOORTGELIJKE FUNCTIES

NUMERIEKE TECHNIEKEN IN DATA SCIENCE (BOFZAP)
KU Leuven
Gepubliceerd 1 maand geleden
PROFIELVACATURE BIG DATA EN MENS-OMGEVING SYSTEMEN
KU Leuven
Gepubliceerd 2 maanden geleden
Associate professor / professor / full professor Data Science
Universiteit Hasselt
Gepubliceerd 1 maand geleden
NUMERICAL TECHNIQUES IN DATA SCIENCE (BOFZAP)
KU Leuven
Gepubliceerd 1 maand geleden

CAREER ADVICE

Belgium has a long history of innovation in science and technology, making it a great place to work and study. Here are some practical things to know before you move to help you quickly settle in.

By Academic Positions
Posted May 25, 2018 at 08:00am

Here are some tips to help you beat the nerves and rock your defence.

By Academic Positions
Posted Jul 03, 2018 at 08:00am

While a good cover letter makes an explicit connection between how your past experience will help you succeed in the postdoc position, a great cover letter sparks the PI’s interest and ensures they read your CV.

By Academic Positions
Posted Aug 14, 2018 at 08:00am