Universiteit Hasselt

Doctor-assistent in de revalidatie en functioneren bij personen met een psychische problematiek

2022-11-30
Opslaan als favoriet

Achtergrond
De faculteit bestaat uit personeelsleden met een diverse achtergrond zoals de kinesitherapie, ergotherapie, gezondheidspsychologie, bewegingswetenschappen, de exacte en (bio)medische wetenschappen. Waarden zoals kwaliteit, professionaliteit, dynamische mindset, samenwerking en academisch maatschappelijke impact staan voorop. De faculteit organiseert de 3 jarige academische bachelor en 2 jarige academische master opleiding ‘Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie’. Deze opleiding leidt studenten op via zelfsturend activerend leren methodieken binnen een competentiegericht kader (CanMEDs). De faculteit verzorgt ook onderwijs in de interuniversitaire master Ergotherapeutische wetenschappen en de Educatieve master Gezondheidswetenschappen.
De onderzoeksgroep REVAL verricht interdisciplinair onderzoek in het domein van pediatrische, geriatrische, neurologische en musculoskeletale revalidatie, biomechanica, gezondheidspsychologie en revalidatie van inwendige aandoeningen. Doctoraatsstudenten worden opgeleid in de revalidatiewetenschappen (en kinesitherapie) en de ergotherapeutische wetenschappen binnen de Doctoral School of Health & Life Sciences. REVAL streeft na om innovatief, persoon gecentreerd, interdisciplinair en technologie ondersteund wetenschappelijk onderzoek uit te voeren met betrekking tot detectie, preventie, en revalidatie ter optimalisatie van het functioneren van individuen doorheen de levensloop. Hierbij bestuderen we, middels zowel fundamenteel als toegepast onderzoek, de interactie tussen fysieke, emotionele en sociale.
Binnen het perspectief van een "civic university" faciliteert het RELAB platform het aanbieden van evidence based advies aan personen met een beperking, aan professionals binnen de zorgsector evenals aan bedrijven. REVAL ACADEMY richt interdisciplinaire bijscholingen in voor professionals in de zorg en revalidatie.

Onderwijsopdracht
Je voert voornamelijk onderwijsopdracht uit binnen het bachelor programma van de opleiding Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie. Je verzorgt leerinhouden aan omtrent de menselijke psychologische functies en de (patho)psychologische ontwikkelingen doorheen de levensloop in een biopsychosociale context, vanaf de kinderjaren (pediatrie) tot in de ouderdom (geriatrie), en het functioneren bij, en de revalidatie van personen met (tijdelijke) psychische problemen. Dit includeert inzichten in het omgaan met chronische aandoeningen. Dit includeert psychomotorische disfuncties met fysieke en mentale verankering. Specifiek handelt dit over de opleidingsonderdelen waaronder ‘Jong en Oud’, ‘Functioneren/Revalidatie bij ouderen en psychische aandoeningen’ en draag je gedeeltelijk bij tot de integratie van gerelateerde inhouden in andere opleidingsonderdelen gefocust op revalidatie bij kinderen, volwassenen en ouderen met een neurologische, cardiorespiratoire of musculoskeletale aandoeningen. In de master opleiding werk je mee aan casuistiek bespreking, in het kader van klinische stages en interacties met het werkveld.
Je werkt met vernieuwende didactische onderwijsconcepten passende binnen de visie van de opleiding. Je werkt mee aan competentiegericht onderwijs zoals beschreven in het CanMED model, inclusief klinische en wetenschappelijke competenties en interdisciplinaire samenwerking. Je werkt in teamverband.
Er kunnen ook opdrachten zijn in de interuniversitaire opleiding Ergotherapeutische wetenschappen.

Onderzoeksopdracht
Je voert onderzoek uit binnen het hierboven vermelde domein van de geestelijke gezondheidszorg én volgens de visie van het onderzoekscentrum REVAL. Je onderzoek heeft een gerichtheid op functioneren en revalidatie van personen met (tijdelijke) psychische problemen.
Je ontwikkelt onderzoeksprojecten binnen dit domein en werkt samen met andere partners en disciplines. Je voert onderzoek uit binnen een regionaal en internationaal netwerk. Je participeert bij aanvragen van fondsen voor financiering van onderzoek.
Dienstverleningsopdracht
Je neemt opdrachten op in facultaire context en passende bij de academische graad. Voorbeelden zijn lidmaatschap van het Medisch Ethische Comité, supervisie van activiteiten binnen internationalisering, alumni werking of een beleidsfunctie in het onderwijs, onderzoek of internationalisering. Je hebt aandacht voor dienstverlenende activiteiten in de regio op basis van directe expertise of in het kader van beroepsspecifieke of beleidsmatige organisaties in de revalidatie.
De faculteit waardeert klinische expertise of visie in de revalidatiewetenschappen. Je bent bereid om een gedeelte van de opdracht interactief te zijn met het werkveld bijvoorbeeld door werkzaam of adviserend te zijn binnen een klinische context.

Profiel

  • Je hebt een masterdiploma in de revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie of gelijkwaardig. Je behaalde een doctoraat in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie of gelijkwaardig, of je zal je doctoraat behalen binnen de 6 maanden na de uiterste datum waarop voor deze vacature gesolliciteerd kan worden.
  • Je neemt initiatief om deel te nemen aan dienstverlening passende binnen je eigen onderzoek en onderwijs.
  • Je hebt klinische ervaring in, of visie over de zorg- en revalidatiesector van psychische problematieken.
  • Je beschikt over een uitgebreid (inter)nationaal netwerk wat zich toont in bv. publicaties, betrokkenheid bij consortia en/of commissies. Je hebt aandacht voor internationale verblijven of interacties.
  • Je hebt een academische output in het betreffende domein waarvan een gedeelte gepubliceerd werd in Q1 journals.
  • Je hebt bij voorkeur onderwijservaring in het specifieke domein en op universitair niveau.
  • Je hebt excellente communicatie- en organisatievaardigheden.
  • Je bent een teamspeler en hebt een coöperatieve instelling om bij te dragen aan de taken van de faculteit en om interdisciplinair en met externe partners samen te werken.
  • Wetenschappelijk personeel moet voldoen aan de wettelijke taaleisen voor kennis van de voertaal (Nederlands). Indien nodig biedt de Universiteit Hasselt concrete ondersteuningsmaatregelen op maat aan om het vereiste taalniveau te helpen bereiken.

Aanbod
Je wordt aangesteld en verloond als doctor-assistent.
Op basis van de kwalificaties van de kandidaat biedt UHasselt een aanstelling als doctor-assistent aan voor een periode van 3 jaar.

Selectieprocedure
Je kan enkel online solliciteren en dit tot en met 30 november 2022.
De selectieprocedure bestaat uit een voorselectie op sollicitatiedossier, een interview en een proefles / presentatie.

Meer info
Prof. dr. Raf MEESEN, +32-11-292124, raf.meesen@uhasselt.be
Prof. dr. Katleen BOGAERTS, +32-11-269362, katleen.bogaerts@uhasselt.be

Meer weten over werken aan de UHasselt? Kijk op www.uhasselt.be/jobs voor onder meer onze personeelsvoordelen.

Informatie over de vacature

Functienaam
Doctor-assistent in de revalidatie en functioneren bij personen met een psychische problematiek
Locatie
Martelarenlaan 42 Hasselt, België
Gepubliceerd
2022-08-18
Uiterste sollicitatiedatum
2022-11-30
Soort functie
PhD
Opslaan als favoriet

Meer vacatures bij deze werkgever

Over de werkgever

UHasselt wil mensen en kennis inzetten om samen met anderen maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. We zijn stevig verankerd in de regio, maar ri...

De pagina van de werkgever bekijken

Dit vind je misschien ook interessant