...
KU Leuven

Professor in Hard & Soft Lighting Metrology

2022-01-25
Opslaan als favoriet E-mailalert

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken

(ref. ZAP-2021-46)

KU Leuven heeft een voltijdse academische vacature (in het zelfstandig academisch personeel) in het domein van verlichtingstechnologie op KU Leuven Technologiecampus Gent. We zoeken internationaal georiënteerde kandidaten met een excellent [interdisciplinair] onderzoeksdossier en met onderwijscompetentie op het gebied van verlichtingstechnologie, waarbij naast aandacht voor traditionele metrologische activiteiten (radio- en fotometrie, kwaliteit en onzekerheid, …) ook ‘soft metrology’ een plaats heeft. ‘Soft metrology’ omvat het onderzoeksdomein waarin verbanden gezocht worden tussen fysisch meetbare grootheden en menselijke zintuigelijke waarneming, naar analogie met ‘soft sciences’. De succesvolle kandidaat zal aangesteld worden in het Departement Elektrotechniek (ESAT) en de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen van de Groep Wetenschap en Technologie. De faculteit beschikt over een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk zowel in de academische wereld als in de bedrijfswereld. De onderzoeksgroep (Laboratorium voor Lichttechnologie) kan bogen op een degelijke onderzoeks-infrastructuur, een uitgebreid internationaal netwerk, connecties met bedrijven en non-profitorganisaties, een stabiel aanbod van talentvolle doctoraatsstudenten en een ondersteunende werkomgeving. Het onderzoek omvat vier thema’s: binnenverlichting, optisch ontwerp, metrologie (m.b.t. verlichting) en perceptie/appearance. Internationale erkenning werd verworven via de activiteiten binnen CIE (Comité International de l’Eclairage) en via publicaties in tijdschriften. Er zijn samenwerkingsverbanden met verschillende universiteiten, onderzoeksinstellingen, en nationale meetinstituten (NIST, LNE-CNAM, PTB). Meer informatie is te vinden op www.lichttechnologie.be

Website van de eenheid

Opdracht
Onderzoek

U ontwikkelt een onderzoeksprogramma van internationaal niveau in het gebied van lichtmetrologie. Mogelijke onderzoekslijnen in ‘hard metrology’ omvatten onder meer het intelligente gebruik van camera gebaseerde systemen (hyperspectrale beeldvorming), fotosynthetische actieve straling (PAR), fotobiologische veiligheid en near-field goniofotometrie. Onderzoekslijnen in ‘soft metrology’ kunnen zich situeren rond de ontwikkeling van nieuwe meetbenaderingen van perceptuele grootheden zoals glans, beeldscherpte, verblinding of andere perceptuele eigenschappen, inclusief de ontwikkeling van prototypes van innovatieve meetinstrumenten. 

U versterkt bestaande onderzoekslijnen en brengt complementaire expertise aan.

U ontplooit activiteiten van gericht wetenschappelijk onderzoek die resulteren in doctoraten en publicaties die voldoen aan de internationale standaarden en die leiden tot een brede internationale erkenning.

U ondersteunt of initieert een netwerk van bedrijven door valorisatie van onderzoeksresultaten en het uitvoeren van industriële dienstverlening, met als doel de industriële innovatie te versterken. Dit omvat ook de consolidatie en verfijning van de interne traceerbaarheid en de kwaliteit van metingen voor de industrie.

U bouwt een internationaal samenwerkingsverband uit, dit zowel binnen de academische wereld als met industriële partners. 

U bent in staat om competitief projectmatige overheidsfinanciering en bilaterale industriële financiering te verwerven

U streeft naar excellentie en levert zo een bijdrage aan de verdere uitbouw van de onderzoeksgroep en de faculteit.

U hecht de nodige aandacht aan valorisatie door technologietransfer en toepassing van onderzoeksresultaten in de industrie/overheid/maatschappij.

Onderwijs

U verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs aan zowel bachelor als masterstudenten binnen het domein van Industriële Wetenschappen, meer bepaald binnen de masteropleidingen Elektronica-ICT, Energie en IMLEX, met een duidelijk engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel. Er wordt verwacht van alle professoren dat ze ook een aantal basisvakken onderwijzen.

U draagt ook bij aan het pedagogisch project van de faculteit en de universiteit door begeleiding van studentenprojecten (bv. bachelor- en masterproeven) en als promotor van doctoraatsstudenten.

U ontwikkelt uw onderwijs overeenkomstig de visie van de KU Leuven op activerend en onderzoeksgebaseerd onderwijs en maakt gebruik van de mogelijkheden voor onderwijskundige professionalisering die de faculteit en de universiteit aanbieden.

Dienstverlening

Naast de nadruk op internationaal gerenommeerd onderzoek, heeft de onderzoeksgroep Laboratorium voor Lichttechnologie een sterke reputatie opgebouwd op het gebied van industriële innovatie-ondersteuning. De samenwerking met industriële partners richt zich op optisch gerelateerde metrologische diensten (radiometrie, fotometrie, colorimetrie) en innovatie-ondersteuning door middel van toepassingsgerichte onderzoeksprojecten.

Er wordt verwacht dat u de kwaliteit van de metrologiediensten verder ontwikkelt en verbetert en dat u het industriële netwerk versterkt door nauwe contacten te onderhouden met de lokale industrie, de wetenschappelijke gemeenschap en de samenleving.

Het onderzoek moet overwegend toepassingsgericht zijn. U brengt daarom een netwerk van industriële partners en nieuwe gezamenlijke onderzoeksprojecten tot stand.

U speelt een actieve rol bij de profilering van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen ten aanzien van nieuwe studenten en het brede werkveld door participatie bij info- en opendeurdagen, netwerkmomenten en beurzen, …

Profiel

U hebt een diploma van doctor in de Ingenieurswetenschappen, Industriële Ingenieurswetenschappen of Wetenschappen.

U beschikt over een sterk onderzoeksdossier in het vakgebied. Dit moet blijken uit uw publicaties of uit uw onderzoekservaring binnen de industrie. U heeft de ambitie bij te dragen tot valorisatie van onderzoek binnen industrie en maatschappij. Internationale ervaring is een belangrijk pluspunt.

U hebt aantoonbare kwaliteiten m.b.t. academisch onderwijs. Onderwijservaring is een pluspunt.

U beschikt over organisatorische vaardigheden en u bent collegiaal ingesteld. U bezit ook leidinggevende capaciteiten in een universitaire of industriële context.

Een goede kennis van het Engels is een vereiste. De KU Leuven biedt cursussen academisch Engels aan.

De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen en Nederlands te leren tot een niveau vereist voor vaste benoeming. 

Vooraleer u een lesopdracht in het Nederlands of Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands respectievelijk Engels te verwerven. 

Aanbod

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een intellectueel uitdagende omgeving.

De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Onze universiteit is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. Haar studenten biedt ze een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau. 

Uw hoofdwerkplaats is KU Leuven Technologiecampus Gent, in een historische stad met een spoorverbinding van 40 minuten naar Brussel, en ongeveer 3 uur naar Parijs, Londen en Amsterdam.

Afhankelijk van uw dossier en kwalificaties wordt u aangesteld of benoemd in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel: docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar. Junior onderzoekers worden in principe aangesteld als docent tenure track voor een periode van 5 jaar; nadien worden ze, bij positieve evaluatie, vast benoemd als hoofddocent. 

De KU Leuven is goed uitgerust om buitenlandse professoren en hun familie te verwelkomen en biedt praktische ondersteuning op het gebied van immigratie en administratie, huisvesting, kinderopvang, Nederlands leren, partner loopbaancoaching, ... 

Om wetenschappelijke integratie en onderzoek in de eerste fase te faciliteren wordt een startfinanciering van 100.000 euro aangeboden aan nieuwe professoren, die geen substantiële andere financiering hebben en die minstens voor 50% aangeworven worden.

Interesse?

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met:

• Prof. Dr.ir. Georges Gielen, departementsvoorzitter van het Departement Elektrotechniek (ESAT) (Georges.Gielen@kuleuven.be, +32 16 32 40 76) of

• Prof. Dr. ir. Lieven Destrycker, voorzitter van KU Leuven Technologiecampus Gent (Lieven.Destrycker@kuleuven.be, +32 9 267 27 11)

Voeg aan uw sollicitatie volgende onderdelen toe in de Engelse taal (meer info vindt u op de jobsite KU Leuven):

- een biosketch waarin u uw meerwaarde als academicus aantoont voor de kerntaken onderzoek, onderwijs en dienstverlening in uw voorbije loopbaan en voor uw toekomstige activiteiten (maximaal 2 pagina’s) ;

- een dossier over uw vijf belangrijkste publicaties of realisaties;

- een uitgebreid cv (met inbegrip van een volledige publicatielijst en desgevallend een portfolio van uw architectuurprojecten);

- een onderzoeksplan met aandacht voor de uitbouw van een onderzoekslijn en bijhorend onderzoeksteam met oog voor samenwerking met collega-onderzoekers binnen de entiteit van tewerkstelling (maximaal 4 pagina’s);

- uw visie op het academisch onderwijs en de organisatie ervan (maximaal 2 pagina’s);

- uw bijdrage aan dienstverlenende activiteiten (interne representatie via lidmaatschap in raden en bestuursorganen, bijdragen aan de maatschappij vanuit onderwijs en onderzoek, outreach en wetenschapscommunicatie) (maximaal 1 pagina);

- uw visie op leiderschap (maximaal 1 pagina).

De KU Leuven voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid. Zij moedigt kandidaten uit groepen die in de universiteit momenteel ondervertegenwoordigd zijn expliciet aan om zich kandidaat te stellen.

KU Leuven hecht veel belang aan wetenschappelijke integriteit, ethisch en integer handelen en zal u bij aanwerving vragen om ter zake

een verklaring te ondertekenen.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 25/01/2022 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Informatie over de vacature

Functienaam
Professor in Hard & Soft Lighting Metrology
Werkgever
Locatie
Oude Markt 13 Leuven, België
Gepubliceerd
2021-10-26
Uiterste sollicitatiedatum
2022-01-25
Opslaan als favoriet E-mailalert

Meer vacatures bij deze werkgever

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken

Vergelijkbare vacatures

...
Become an IB Examiner for Swedish A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 week geleden
...
Solar Energy Assistant/Associate Professor University of Nizwa 10 maanden geleden
...
Assistant Professor in Marketing Wenzhou-Kean University 3 maanden geleden
...
Become an IB Examiner for Croatian A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 week geleden
...
Become an IB Examiner for Danish A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 week geleden
Meer vacatures

Relevante stories