...
KU Leuven

Projectcoördinator “Data Science voor de Humane Wetenschappen”

2022-01-06
Opslaan als favoriet E-mailalert

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken

(ref. BAP-2021-803)

Als één van de drie wetenschapsgroepen van de KU Leuven, verenigt de Groep Humane Wetenschappen zeven faculteiten, een bijzondere faculteit en enkele instituten en centra. Met de ontwikkeling van het project “Data Science voor de Humane Wetenschappen” biedt de Groep Humane Wetenschappen een antwoord aan het groeiende belang van data, de verwerking van data en de visualisatie van resultaten van deze dataverwerking voor de Humane Wetenschappen. Eén van de doelstellingen is om zoveel mogelijk (bachelor)studenten en “levenslange leerders” de expliciete mogelijkheid te bieden kennis te maken met datatechnieken, waarbij voornamelijk casussen uit de Humane Wetenschappen aan bod komen. Dit zal in de eerste plaats gebeuren aan de hand van de ontwikkeling van drie nieuwe opleidingsonderdelen, die in de breedte van de Groep Humane Wetenschappen ingezet kunnen worden. Doordat deze opleidingsonderdelen ingezet kunnen worden in meerdere faculteiten van de Groep, zullen de interdisciplinaire vaardigheden van de studenten verder aangescherpt worden. De opleidingsonderdelen zullen ook ter beschikking gesteld worden als micro-credentials voor afgestudeerden die zich wensen bij te scholen in het gebruik van datatechnieken, al dan niet om beroepsmatige redenen. Op die manier wordt werkstudenten de kans geboden om levenslang te leren en dragen de opleidingsonderdelen bij tot het ontstaan van een cultuur van levenslang leren binnen de Groep Humane Wetenschappen. Dit wordt gerealiseerd door onder meer maximaal in te zetten op digitale componenten: digitale didactiek, online evaluatie en aandacht voor activerende werkvormen (bv. gebruik van collaboratieve leerruimtes) staan centraal in de ontwikkeling van de opleidingsonderdelen. Daarnaast wordt er in het project tevens ingezet op “Community Building” rond “Data Science en Humane Wetenschappen”. Aan de hand van lokale, facultaire projecten en initiatieven, waarbij samenwerking met de andere wetenschapsgroepen en nationale en internationale spelers centraal staat, maken Humane Wetenschappers op een toegankelijke manier kennis met “data science” binnen hun eigen wetenschapsdomein (bv. gastlezingen, seminaries, zomerscholen, cultuurprojecten en tentoonstellingen, hackatons i.s.m. het beroepenveld, ontwikkeling van zelfstudiemodules, bijscholing van personeel,…). Voor de concrete uitwerking van deze initiatieven zal een projectmedewerker aangeworven worden.

Website van de eenheid

Functie

In de rol van projectcoördinator neemt u de volgende taken op: 

 • In nauwe samenwerking met de Adviesgroep “Data Science voor de Humane Wetenschappen” en een projectmedewerker, staat u in voor de inhoudelijke ontwikkeling van drie nieuwe opleidingsonderdelen rond Data Science en Humane Wetenschappen. 
 • Voor de ontwikkeling van deze opleidingsonderdelen (en het al dan niet aanbieden van gedifferentieerde inhouden binnen deze opleidingsonderdelen), streeft u maximale complementariteit met het huidige aanbod van de faculteiten na. In samenwerking met een projectmedewerker, analyseert u op grondige wijze op welke manier een “Data Science”-leerlijn inhoudelijk en curriculair een plaats kan krijgen in diverse opleidingen, zodat dit van meet af aan in rekening wordt gebracht bij de ontwikkeling van de nieuwe opleidingsonderdelen en de kans op implementatie (didactische inbedding, afstemming op voorkennis en bestaande methodologische leerlijnen binnen de verschillende opleidingen) vergroot wordt. Hiervoor treedt u herhaaldelijk in dialoog met de betrokken facultaire beleidsinstanties en experts op het vlak van Data Science binnen de Humane Wetenschappen. 
 • U ontwikkelt de nieuwe opleidingsonderdelen met bijzondere aandacht voor leerders op afstand in het kader van “levenslang leren”. 
 • U coördineert de projectmedewerker die in het kader van het “Community Building”-luik aangeworven wordt en faciliteert samenwerkingen over de grenzen van de faculteiten en wetenschapsgroepen heen.
Profiel
 • U beschikt over een doorgedreven vakinhoudelijke kennis en beschikt daarom bij voorkeur over een doctoraatsdiploma, bij voorkeur in het domein van data science, artificial intelligence, machine learning, digital humanities of aanverwante domeinen, of u beschikt over gelijkwaardige competenties door ervaring. Affiniteit met disciplines binnen de Groep Humane Wetenschappen strekt hierbij sterk tot aanbeveling.
 • U beschikt over sterke didactische vaardigheden en u bent vertrouwd met online leeromgevingen. 
 • U bent een vlotte netwerker die snel zijn/haar weg vindt in de verschillende diensten en faculteiten.
 • U bent integer, creatief, kwaliteitsgericht en samenwerkingsgericht.
 • U bent vlot in de omgang en beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, zowel in het Nederlands als in het Engels.
 • U beschikt over sterke organisatorische vaardigheden en kan zelfstandig verschillende opdrachten tegelijkertijd opvolgen met respect voor deadlines.
 • U stelt zich proactief, stressbestendig en flexibel op.
Aanbod
 • Een voltijdse tewerkstelling van bepaalde duur t.e.m. 1 oktober 2023. Afhankelijk van relevante werkervaring, expertise en competenties, is aan deze functie een salaris BAP barema 43 of 44 gekoppeld.
 • Een opportuniteit om mee te werken aan het onderwijs van de toekomst.
 • Afwisselende en boeiende contacten met experten.
 • Tewerkstelling aan de meest innovatieve universiteit van Europa, in het hart van Leuven.
Interesse?

Meer informatie over de jobinhoud is te verkrijgen bij mevrouw Leen Sevens via leen.sevens@kuleuven.be of tel: +32 16 37 94 82.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 06/01/2022 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Informatie over de vacature

Functienaam
Projectcoördinator “Data Science voor de Humane Wetenschappen”
Werkgever
Locatie
Oude Markt 13 Leuven, België
Gepubliceerd
2021-11-23
Uiterste sollicitatiedatum
2022-01-06
Soort functie
Opslaan als favoriet E-mailalert

Meer vacatures bij deze werkgever

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken

Vergelijkbare vacatures

...
Become an IB Examiner for Swedish A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 week geleden
...
Solar Energy Assistant/Associate Professor University of Nizwa 10 maanden geleden
...
Assistant Professor in Marketing Wenzhou-Kean University 3 maanden geleden
...
Become an IB Examiner for Croatian A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 week geleden
...
Become an IB Examiner for Danish A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 week geleden
Meer vacatures

Relevante stories