...
KU Leuven

Wetenschappelijk Medewerker 'Transities op de Arbeidsmarkt en Arbeidsmarktdynamiek'

2022-06-19
Opslaan als favoriet

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken

(ref. BAP-2022-292)

HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving is een multidisciplinaire onderzoeksinstelling van de KU Leuven. Wij zijn een team van meer dan 70 medewerkers. Het samenbrengen van verschillende disciplines onder één dak en onze specialisatie in beleidsgericht onderzoek over arbeid en samenleving geven HIVA een unieke positie binnen KU Leuven en daarbuiten. Wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke relevantie primeren voor ons. In het kader van Dynam voert het HIVA-onderzoeksteam al ruim 12 jaar innovatief onderzoek naar de dynamiek van de arbeidsmarkt. Dynam staat voor een samenwerkingsverband van de KU Leuven en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), samen met de overheidsinstanties in het Brussels, Vlaams en Waals Gewest, resp. BISA, IWEPS en Departement Werk en Sociale Economie. Dynam ontwikkelt unieke, gecorrigeerde data voor het opstellen van statistische tijdreeksen over de dynamiek van werknemers, jobs, werkgevers en transities. De tijdreeksen worden tweemaal per jaar aangevuld en ter beschikking gesteld op de website www.dynamstat.be. Elke data release gaat gepaard met een publicatie van een rapport met de basistrends. Daarnaast voert het HIVA-team onderzoek uit naar verschillende topics over de werking en de dynamiek van de arbeidsmarkt, zoals jobcreatie en -destructie, startende werkgevers, geografische en jobmobiliteit, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, kwetsbare profielen op de arbeidsmarkt, nieuwe niches en economische groeipolen. Het onderzoek is gebaseerd op kwantitatieve en geavanceerde analysetechnieken, aangevuld met survey-onderzoek en kwalitatief onderzoek.

Website van de eenheid

Functie

Als hoofdonderzoeker in het Dynam-team zal je mee instaan voor de opstelling van de basisrapporten en zal je je kunnen toeleggen op onderzoek naar de verhouding tussen vacatures, aanwervingen en jobcreatie. De basisrapporten brengen de trends in kaart voor de verschillende lagen van arbeidsmarktdynamiek die worden onderscheiden in Dynam: groei en krimp van werkgever, c.q. start en stopzetting als werkgever; in- en uitstroom van werknemers; jobtoename en -afname voor bedrijven en vestigingen. De focus ligt op de brutostromen die verscholen blijven achter de netto-evoluties. Je draagt bij aan de methodologische en inhoudelijke vernieuwingen die de economische realiteit van de arbeidsmarktdynamiek zo goed mogelijk weergeven. Belangrijke aspecten daarbij zijn de rol van jobcreatie bij o.m. startende ondernemingen en zelfstandigen, de overgang van uitzendwerk naar vast werk, en de overgang van werk naar werk in en tussen sectoren. Ook de impact van de Covid-crisis en de rol van crisismaatregelen voor het behoud van de tewerkstelling (o.m. tijdelijke werkloosheid) komen aan bod. 

Daarnaast zal je je toeleggen op beleidsgericht onderzoek naar de verhouding tussen vacatures enerzijds en aanwervingen anderzijds. Hoe evolueren beide indicatoren doorheen de tijd? Welke kenmerken vertonen elk van beide stromen? Wat kunnen we leren vanuit de evolutie en kenmerken van vacatures voor de interpretatie van de aanwervingen, en omgekeerd? Je analyseert welke vacatures worden ingevuld met een aanwerving, en welke aanwervingen niet gepaard gaan met een vacature, en hoe dit kan worden verklaard. Je betrekt in die analyse ook de gevraagde competenties, beroep of functie. Deze studie maakt deel uit van het programma voor de VIONA-Leerstoel ‘Loopbaantransities en arbeidsmarktdynamiek’.

Geleidelijk bouw je kennis op over het domein van arbeidsmarkt, werk en sociale economie. Je werkt samen in een netwerk van interne en externe onderzoekers en met experten bij overheden en andere instellingen. Je krijgt de kans om geleidelijk meer verantwoordelijkheden op te nemen ten aanzien van jongere onderzoekers in het team.

Profiel

 • Je hebt een masterdiploma (of equivalent) in economie, toegepaste economie of handelsingenieur, sociale of politieke wetenschappen, psychologie of pedagogische wetenschappen. Andere diploma’s zijn mogelijk mits aangetoonde socio-economische achtergrondkennis of voeling met beleidsonderzoek. Je hebt je tijdens je studies duidelijk onderscheiden.
 • Je hebt een sterke interesse in wetenschappelijk statistisch en beleidsgericht onderzoek. Je bent gefascineerd door de dynamiek van de arbeidsmarkt in de Belgische context en je bent gedreven om bij te dragen aan nieuwe kennis hierover.
 • Je hebt voorafgaand reeds ervaring opgedaan in toegepast of basisonderzoek. Als je reeds een doctoraat hebt behaald, vormt dit een meerwaarde.
 • Je hebt een grondige basiskennis van statistiek en kwantitatieve onderzoeksmethoden. Je hebt het talent om cijfers te laten spreken door data- en analyseresultaten te visualiseren. Je bent geïnteresseerd om je analytische en synthetiserende vaardigheden verder te ontwikkelen.
 • Je legt vlot contacten en werkt goed samen met anderen. Je bent organisatorisch sterk en gaat planmatig tewerk zodat je twee projecten met elkaar kan combineren.
 • Je hebt goede communicatievaardigheden in het Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling, en kan je afstemmen op diverse doelgroepen. Je bent in staat om vlot mondeling te communiceren en rapporten te schrijven in het Engels.
 • Je bent in staat om in team te werken, maar ook zelfstandig.

Aanbod

 • Een contract van één jaar, hernieuwbaar na positieve evaluatie en bij voldoende onderzoeksmiddelen.
 • Een competitief loon met extralegale voordelen.
 • Een aangename werksfeer in een jong en zeer gemotiveerd onderzoeksteam. We voeren expliciet een beleid ter bevordering van de combinatie werk/privé-sfeer.
 • Interessante mogelijkheden tot het volgen van opleiding en tot doorgroeien.
 • HIVA hecht veel belang aan een organisatieklimaat waarin de medewerkers een actieve bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van de organisatie en waarin ze hun eigen talenten kunnen ontplooien. Je komt terecht in een omgeving waar initiatief op prijs wordt gesteld en persoonlijk engagement gestimuleerd wordt.

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Ludo Struyven, tel.: +32 16 32 33 41, mail: ludo.struyven@kuleuven.be of de heer Tim Goesaert, tel.: +32 16 32 42 21, mail: tim.goesaert@kuleuven.be.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 19/06/2022 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Informatie over de vacature

Functienaam
Wetenschappelijk Medewerker 'Transities op de Arbeidsmarkt en Arbeidsmarktdynamiek'
Werkgever
Locatie
Oude Markt 13 Leuven, België
Gepubliceerd
2022-05-10
Uiterste sollicitatiedatum
2022-06-19
Soort functie
Opslaan als favoriet

Meer vacatures bij deze werkgever

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken

Loopbaanadvies