KU Leuven

Academische positie in Operations Management

2024-10-30 (Europe/Brussels)
Baan opslaan

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken

Aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (FEB) van de KU Leuven is een voltijdse academische positie vacant in de onderzoeksgroep Productie en Logistiek met startdatum 1 september 2025. We zoeken gemotiveerde junior kandidaten met een excellent of veelbelovend onderzoeksdossier en aantoonbare onderwijscompetentie in het domein van Operations Management.

Website van de eenheid

Opdracht

Onderzoek

U bent een ambitieuze, internationaal georiënteerde onderzoeker in het domein van Operations Management of in een gerelateerd domein (bijv. Supply Chain Management, Operations Research). U publiceert in internationale peer-reviewed toptijdschriften, verwerft onderzoeksfinanciering, ontwikkelt internationale samenwerkingsverbanden en begeleidt doctoraatsstudenten. U streeft naar excellentie in uw onderzoek en levert zo een bijdrage aan de reputatie van de FEB en de KU Leuven. U hebt een uitgesproken interesse voor fundamenteel onderzoek, maar besteedt ook aandacht aan de valorisatie van uw onderzoek en toegepast onderzoek. 

Onderwijs

U verzorgt vakken in het domein van Supply Chain Management. De eerste jaren heeft u een onderwijsopdracht van 6 studiepunten op de campus in Antwerpen. U draagt bij aan de optimalisatie en verdere uitbouw van het onderwijs waarvoor de onderzoeksgroep Productie en Logistiek verantwoordelijk is en u staat in voor de begeleiding van masterproeven. 
U ontwikkelt uw onderwijs in lijn met de visie van de KU Leuven gericht op activerend, onderzoeksgebaseerd en praktijkgericht onderwijs (voor meer informatie, zie: https://www.kuleuven.be/onderwijs/onderwijs). U maakt gebruik van de mogelijkheden voor onderwijskundige professionalisering die de faculteit en de universiteit aanbieden. U draagt bij aan de onderwijsfilosofie van de universiteit en bent toegewijd om de kwaliteit van de onderwijsprogramma’s hoog te houden. 

Dienstverlening

U toont bereidheid om zich te integreren in de onderzoeksgroep, actief deel te nemen en bij te dragen aan professionele groepsactiviteiten en binnen de faculteit en onderzoeksgroep interne dienstverleningstaken op te nemen. Het ter beschikking stellen van onderwijs- en onderzoeksexpertise aan het maatschappelijk werkveld en het bijdragen aan het brede maatschappelijk debat behoort ook tot uw opdracht. Vermits u zal aangeworven worden in een tenure track docent statuut, zal u starten met een beperkte dienstverleningsopdracht. 

Profiel

U heeft, ten laatste op 1 september 2025, een diploma van doctor in de Economische Wetenschappen, Toegepaste Economische Wetenschappen of Bedrijfseconomie met specialisatie in Operations Management of een PhD in een gerelateerd domein (bijv. Operations Management, Supply Chain Management, Operations Research) met bewijs van expertise in dit onderzoeksgebied.

U hebt excellent onderzoekspotentieel. De kwaliteit van uw onderzoek blijkt uit de kwaliteit van uw doctoraat, veelbelovende onderzoeksprojecten en papers, publicaties in internationale peer-reviewed toptijdschriften en/of internationale onderzoekservaring. Kandidaten kunnen hun potentieel ook aantonen door een pijplijn van veelbelovende lopende onderzoeksprojecten en papers en door middel van academische referenties. Ervaring met het ontwikkelen en schrijven van projectaanvragen voor onderzoeksfinanciering, het verkrijgen van competitieve onderzoeksfinanciering en een sterk internationaal netwerk (zoals blijkt uit o.a. de vroegere loopbaan, verblijven in het buitenland, co-auteurschappen, copromotorschappen van projecten) zijn een pluspunt. 
U hebt sterke didactische vaardigheden en beschikt bij voorkeur over aantoonbare onderwijservaring binnen het domein van Operations Management. Onderwijservaring in het domein van Supply Chain Management is een pluspunt. U beschikt over de nodige communicatieve en organisatorische vaardigheden en u bent een teamspeler.
Uw gesproken en geschreven Engels is excellent. De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen. Vooraleer u in het Nederlands doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands te verwerven. 

Aanbod

De vacature staat enkel open voor junior onderzoekers. Doctoraatsstudenten in de laatste fase van hun doctoraatstraject kunnen zich eveneens kandidaat stellen indien zij hun doctoraat ten laatste op 1 september 2025 behalen. U wordt aangeworven in de rang van tenure track docent en in geval van positieve evaluatie na 5 jaar, geeft de tenure track aanleiding tot een aanstelling als hoofddocent.
U komt terecht in een dynamische en internationaal georiënteerde onderzoeksomgeving. Het onderzoek gebeurt in nauwe samenwerking met de collega’s van de onderzoeksgroep Productie en Logistiek van alle campussen van de FEB. De voltijdse positie vraagt initieel een engagement in termen van onderwijs voor de campus van de FEB in Antwerpen. 
De FEB werd de afgelopen jaren door onafhankelijke accreditatiecommissies systematisch hoog gerangschikt op vlak van onderzoeks- en onderwijskwaliteit. De Faculteit heeft de gerenommeerde EQUIS-accreditatie verworven en beschikt over een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk, zowel in de academische als in de bedrijfswereld. Voor meer informatie zie: http://feb.kuleuven.be/eng/research en http://feb.kuleuven.be/focus.  
De KU Leuven is goed uitgerust om buitenlandse professoren en hun familie te verwelkomen en biedt praktische ondersteuning op het gebied van o.a. immigratie en administratie, huisvesting, kinderopvang, Nederlands leren, en partner loopbaancoaching. Om wetenschappelijke integratie en onderzoek in de eerste fase te faciliteren, wordt een startfinanciering van 110.000 euro aangeboden aan nieuwe professoren, die geen substantiële andere financiering hebben. 
De KU Leuven voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid en moedigt kandidaten uit groepen die binnen de universiteit momenteel ondervertegenwoordigd zijn expliciet aan om zich kandidaat te stellen. Voor meer informatie, zie: http://feb.kuleuven.be/eng/about-feb/jobs.  

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Maxi Udenio, voorzitter van de zoekcommissie, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, maxi.udenio@kuleuven.be. 

Academische referentiebrieven (vereist voor junior kandidaten) kunnen rechtsreeks doorgestuurd worden naar evi.fosse@kuleuven.be. 
Voor deze vacature verwachten we dat kandidaten ook de volgende documenten toevoegen: 
*  een research statement (max. 2 pagina's) waarin uw onderzoeksstrategie wordt geschetst in termen van uw huidig én toekomstig onderzoek, inclusief internationale samenwerkingen, en hoe uw strategie het bestaande onderzoek binnen de onderzoeksgroep Productie en Logistiek aan de KU Leuven zal aanvullen en versterken;
* een teaching statement (max. 1 pagina) waarin wordt uiteengezet hoe uw profiel aansluit bij de onderwijstaken en waarin uw algemene onderwijsvisie wordt geschetst, ook op het gebied van lesgeven aan grotere groepen, het activeren van studenten en het gebruik van moderne onderwijstechnologieën.
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure, ga naar:  https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/en/academic-staff/senior-academic-staff-tenure-track-information#job-application.
Indien u problemen ondervindt bij het elektronisch solliciteren, kan u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.

KU Leuven wil een inclusieve, respectvolle en sociaal veilige gemeenschap zijn. Wij omarmen diversiteit tussen individuen en groepen als een meerwaarde. Open dialoog en verschillen in perspectief zijn noodzakelijk in een ambitieuze onderzoeks- en onderwijsomgeving. In ons streven naar gelijke kansen erkennen wij de gevolgen van historische ongelijkheden. Wij aanvaarden geen enkele vorm van discriminatie op basis van, onder meer, geslacht, genderidentiteit en -expressie, seksuele oriëntatie, leeftijd, etnische of nationale afkomst, huidskleur, levensbeschouwelijke overtuiging, neurodivergentie, arbeidshandicap, gezondheid, of socio-economische status. Bij vragen over toegankelijkheid of aangeboden ondersteuning helpen we je graag op dit e-mailadres.

Informatie over de vacature

Functienaam
Academische positie in Operations Management
Werkgever
Locatie
Oude Markt 13 Leuven, België
Gepubliceerd
2024-06-10
Uiterste sollicitatiedatum
2024-10-30 23:59 (Europe/Brussels)
2024-10-30 23:59 (CET)
Baan opslaan

Meer vacatures bij deze werkgever

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken