KU Leuven

Onderzoeksprofessor in Hersenonderzoek bij niet-humane primaten (BOFZAP)

2024-09-03 (Europe/Brussels)
Baan opslaan

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken

Aan het Departement Neurowetenschappen binnen de Groep Biomedische Wetenschappen van de KU Leuven is een voltijdse academische onderzoekspositie vacant in de onderzoeksgroep Neurofysiologie. Deze positie maakt gebruik van middelen die ter beschikking worden gesteld door de Vlaamse Overheid via het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOFZAP).

We zoeken gemotiveerde en internationaal georiënteerde kandidaten met een excellent onderzoeksdossier en met onderwijscompetentie in het domein van hersenonderzoek bij niet-humane primaten in combinatie met ofwel andere diermodellen ofwel humaan hersenonderzoek. De aanstelling is voorzien op 1 september 2025. Aanvragen zullen parallel en onafhankelijk van elkaar geëvalueerd worden door 1) de Onderzoeksraad van de KU Leuven in een competitieve procedure over alle onderzoeksdomeinen heen en 2) de facultaire beoordelingscommissie. Gedurende de eerste 10 jaar zullen de onderwijsverplichtingen als onderzoeksprofessor beperkt zijn. Na deze periode wordt de positie omgezet naar een reguliere academische positie.

De focus van het onderzoek moet gericht zijn op fundamenteel hersenonderzoek bij de niet-humane primaat gecombineerd met andere diermodellen of gecombineerd met human hersenonderzoek. Het onderzoek moet relevant zijn voor het verder begrijpen van de functies van de menselijke hersenen.

De aangestelde kandidaat zal verbonden zijn aan het Laboratorium voor Neuro- en Psychofysiologie in het Departement Neurowetenschappen. De belangrijkste sterkte van de onderzoeksgroep is de combinatie van single cell elektrofysiologie, functionele beeldvorming en state of the art causale perturbatie methoden in niet-menselijke primaten. We hebben ook de uitzonderlijke mogelijkheid om de invasieve apenstudies te integreren met niet-invasieve functionele beeldvorming en elektrofysiologische studies bij mensen en intracraniële opnames bij patiëntengroepen. Als zodanig staat het Laboratorium voor Neuro- en Psychofysiologie in de voorhoede van vergelijkend primatenonderzoek.

Het Departement Neurowetenschappen streeft naar excellentie in onderzoek en opleiding in de neurowetenschappen, zowel in normale als in pathologische omstandigheden en van het moleculaire tot het systeemniveau. Wij verrichten toponderzoek in de basis- en klinische neurowetenschappen en in het vertalen van nieuwe inzichten en technologische innovaties naar verbeterde klinische zorg en preventie. Het departement telt 9 onderzoeksgroepen die samenwerken met de universitaire ziekenhuizen (UZ Leuven) en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). Het Departement Neurowetenschappen maakt deel uit van het Leuven breininstituut.

Website van de eenheid

Opdracht

Onderzoek

Het behoort tot de opdracht van de aangestelde kandidaat binnen het domein van hersenonderzoek een internationaal, competitief onderzoeksprogramma te ontwikkelen, excellente wetenschappelijke resultaten van internationaal niveau na te streven en nationale en internationale samenwerkingsverbanden op het vlak van onderzoek te steunen en te bevorderen. De kandidaat moet beantwoorden aan een sterk onderzoeksprofiel of het potentieel ertoe hebben. Tevens wordt een multidisciplinaire opstelling van de kandidaat verwacht en een bereidheid tot intensieve samenwerking met andere onderzoekers en onderzoekseenheden aan KU Leuven, zoals oa de onderzoeksgroepen Neurofysiologie, Experimentele Neurologie, Experimentele Neurochirurgie, Moleculaire Neurobiologie,…
De kandidaat:
 • Is een excellente, internationaal georiënteerde onderzoeker en ontwikkelt een eigen onderzoeksprogramma in het domein van hersenonderzoek bij niet-humane primaten gecombineerd met ofwel andere diermodellen ofwel humaan hersenonderzoek.
 • Versterkt bestaande onderzoekslijnen en brengt complementaire nieuwe expertise aan door nauw samen te werken met de leden van de onthaaleenheid. 
 • Publiceert op het hoogste wetenschappelijke niveau in het domein van de neurowetenschappen.
 • Bouwt een eigen onderzoeksprogramma uit dat complementair is aan de bestaande onderzoeksprogramma’s en in samenwerking met de professoren van de onderzoeksgroep Neurofysiologie.
 • Begeleidt masterstudenten, doctoraatsstudenten en postdocs op internationaal niveau. 
 • Beoogt het verwerven van competitieve onderzoeksmiddelen bij nationale en/of internationale fondsen en dient daartoe effectief onderzoeksprojectvoorstellen in.
 • Zet zowel binnen de KU Leuven als (inter)nationaal samenwerkingsverbanden op in de context van het onderzoeksprogramma.
 • Streeft naar excellentie in onderzoek en levert zo een bijdrage aan de internationale uitstraling en onderzoeksreputatie van de onderzoeksgroep Neurofysiologie, het Departement Neurowetenschappen en de KU Leuven.
 • Heeft een uitgesproken interesse voor fundamenteel onderzoek, maar besteedt ook aandacht aan de vertaling naar toegepast onderzoek (translationeel onderzoek). 

Onderwijs

Alhoewel het hier over een aanstelling als onderzoeksprofessor gaat, wordt van de kandidaat verwacht dat hij/zij geleidelijk bijdraagt tot state of the art onderwijs. 

De opdracht van de aan te stellen kandidaat omvat bijgevolg eveneens een beperkte onderwijsopdracht, waarbij de kandidaat gebruik maakt van de mogelijkheden die KU Leuven biedt om het onderwijs verder te professionaliseren.

Dit onderwijs moet aan de eisen beantwoorden die aan academische opleidingen worden gesteld wat niveau, oriëntatie en academisch gehalte betreft, in het bijzonder is het onderzoeksgebaseerd en -georiënteerd. Het onderwijs moet bij het onderwijsconcept van de KU Leuven en de eventueel betrokken partnerinstellingen aansluiten. Engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel wordt beschouwd als vanzelfsprekend.

Dienstverlening

Wetenschappelijke, maatschappelijke en interne dienstverlenging (administratief en/of bestuurlijk) behoren eveneens tot de opdracht.

Vereisten

 • Je behaalde een doctoraat relevant voor de (bio)medische wetenschappen. Indien je recent gepromoveerd bent, is het van belang om je onderzoeks- en groeipotentieel met academische referenties te onderbouwen (bv potentieel aantonen door middel van minstens één toppublicatie, academische referenties, veelbelovende onderzoeksprojecten en artikels in voorbereiding).
 • Je beschikt over een uitstekend onderzoeksdossier in het vakgebied en een onbetwistbare onderzoeksintegriteit.
 • De kwaliteit van je onderzoek blijkt uit publicaties in de beste neurowetenschappelijke tijdschriften en uit lezingen op congressen en bij wetenschappelijke instituten.
 • Internationale onderzoekservaring is een belangrijk pluspunt.
 • Je hebt aantoonbare kwaliteiten voor het academisch onderwijs. Onderwijservaring is een pluspunt.
 • Je beschikt over organisatorische vaardigheden en je bent collegiaal ingesteld. Je bezit ook leidinggevende capaciteiten in een universitaire context.
 • Je gesproken en geschreven Engels is excellent. De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen. Vooraleer u een lesopdracht in het Nederlands of Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands resp. Engels te verwerven.

Aanbod

 • Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een intellectueel uitdagende omgeving. De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Zij is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. Haar studenten biedt ze een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau.
 • Afhankelijk van je kwalificaties en academische ervaring word je aangesteld of benoemd in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel: Docent, Hoofddocent of (Gewoon) Hoogleraar. Junior kandidaten worden in principe aangesteld als docent tenure track. In geval van positieve beoordeling na 5 jaar, geeft de tenure track aanleiding tot een benoeming als Hoofddocent.
 • Je werkt in Leuven, een historische en tegelijk dynamische en levendige stad in het centrum van België, op twintig minuten afstand van Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie, en op minder dan twee uur van Parijs, Londen en Amsterdam.
 • De KU Leuven is goed uitgerust om buitenlandse professoren en hun familie te verwelkomen en biedt praktische ondersteuning op het gebied van immigratie en administratie, huisvesting, kinderopvang, Nederlands leren, partner loopbaancoaching,...
 • Om wetenschappelijke integratie en onderzoek in de eerste fase te faciliteren wordt een startfinanciering van 110.000 euro aangeboden aan nieuwe professoren, die geen substantiële andere onderzoeksfinanciering hebben en die minstens voor 50% aangeworven worden.
 • De kandidaat heeft toegang tot alle voordelen van het werken aan een vooraanstaande universiteit in het centrum van Europa, waaronder de mogelijkheid om samen te werken met verschillende disciplines, en heeft toegang tot een grote groep getalenteerde studenten.

Meer informatie

Volledige aanvraag-en selectieprocedure Onderzoeksprofessoren (BOFZAP)
Leuven Breininstituut
Leuven Brain Institute
Department of neurosciences
Departement neurowetenschappen

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij de academische contactpersoon prof. dr. Rufin Vogels, tel.: +32 16 33 00 28, mail: rufin.vogels@kuleuven.be, of bij de departementsvoorzitter prof. Patrick Dupont, mail: patrick.dupont@kuleuven.be. 

Meer informatie over de richtlijnen, reglement en aanvraagdossier is te verkrijgen bij mevrouw Kristin Vermeylen (kristin.vermeylen@kuleuven.be , tel. +32 16 32 09 07) of mevrouw Martine van Nierop (martine.vannierop@kuleuven.be , tel. +32 16 32 76 98). 

KU Leuven wil een inclusieve, respectvolle en sociaal veilige gemeenschap zijn. Wij omarmen diversiteit tussen individuen en groepen als een meerwaarde. Open dialoog en verschillen in perspectief zijn noodzakelijk in een ambitieuze onderzoeks- en onderwijsomgeving. In ons streven naar gelijke kansen erkennen wij de gevolgen van historische ongelijkheden. Wij aanvaarden geen enkele vorm van discriminatie op basis van, onder meer, geslacht, genderidentiteit en -expressie, seksuele oriëntatie, leeftijd, etnische of nationale afkomst, huidskleur, levensbeschouwelijke overtuiging, neurodivergentie, arbeidshandicap, gezondheid, of socio-economische status. Bij vragen over toegankelijkheid of aangeboden ondersteuning helpen we je graag op dit e-mailadres.

Informatie over de vacature

Functienaam
Onderzoeksprofessor in Hersenonderzoek bij niet-humane primaten (BOFZAP)
Werkgever
Locatie
Oude Markt 13 Leuven, België
Gepubliceerd
2024-05-01
Uiterste sollicitatiedatum
2024-09-03 23:59 (Europe/Brussels)
2024-09-03 23:59 (CET)
Baan opslaan

Meer vacatures bij deze werkgever

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken

Dit vind je misschien ook interessant