University of Antwerp
Zelfstandig academisch personeel, Human Resource Management
University of Antwerp
The University of Antwerp (Universiteit Antwerpen) is characterised by its high standards in education, internationally competitive research and entrepreneurial approach.
Bezoek werkgeversprofiel
DETAILS
Gepubliceerd: 28 dagen geleden
Sluitingsdatum: jan. 16
Locatie: Antwerpen, België
U moet zich aanmelden of een account aanmaken om deze vacature op te slaan
Vergeet in uw sollicitatie niet te vermelden dat u deze vacature bij Academic Positions hebt gevonden.
DEZE VACATURE DELEN

Zelfstandig academisch personeel, Human Resource Management

Het Departement Management van de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen heeft volgende voltijdse vacature:

Zelfstandig academisch personeel in het domein Human Resource Management

Uw opdracht

 • Binnen de faculteit neemt u een onderwijsopdracht op van 24 ECTS, inclusief begeleiding van masterscripties. Deze opdracht bestaat uit het doceren van diverse opleidingsonderdelen binnen het domein van Human Resource Management in de onderwijsprogramma’s van de Faculteit TEW. De onderwijsopdracht omvat ook service-onderwijs voor andere faculteiten en instituten (zoals bijvoorbeeld de Faculteit Sociale Wetenschappen en de Antwerp Management School).
 • U begeleidt bachelor –en masterscripties binnen de Faculteit TEW.
 • U bouwt het wetenschappelijk onderzoek uit in het domein van Human Resource Management:
  • u verwerft en beheert (externe) onderzoeksfondsen (nationaal en internationaal);
  • u trekt onderzoeksprojecten aan en zorgt voor de uitvoering ervan;
  • u begeleidt doctoraatsonderzoek;
  • u publiceert in hoogstaande internationale academische tijdschriften.
 • Ook wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening behoort tot uw takenpakket. U neemt actief deel aan de werking van het departement Management, de faculteit en de universiteit. U draagt bij tot de wetenschappelijke dienstverlening aan de samenleving.

Uw profiel

 • U bezit een doctoraat op proefschrift in de Toegepaste Economische Wetenschappen, Sociale Wetenschappen, Psychologische Wetenschappen of in een aanverwant domein.
 • U heeft enkele jaren postdocervaring of gelijkwaardig.
 • U verricht wetenschappelijk onderzoek in het opgegeven vakgebied (Human Resource Management) en kunt dit staven met: (1) publicaties in nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften en boeken met peer review; (2) deelname aan wetenschappelijke conferenties (presentatie en/of organisatie) en; (3) (ver)werving van externe onderzoeksmiddelen (nationaal, Europees, publiek en/of privaat).
 • U beschikt over methodologische competenties die bijdragen tot het onderzoek van het departement en aan het onderwijs.
 • U heeft onderwijservaring in het brede domein van Human Resource Management.
 • U heeft ervaring in het doceren aan grote studentengroepen (op bachelor en masterniveau) en het begeleiden van bachelor-/masterproeven.
 • U legt in uw onderwijs de juiste accenten die passen binnen de visie op onderwijs van de Universiteit Antwerpen.
 • Uw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit.
 • U beschikt over (potentiële) leiderschapskwaliteiten.
 • U bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht.
 • U beheerst het Nederlands op B2-niveau (ERK) of bent bereid om Nederlands te leren als administratieve taal binnen de wettelijk bepaalde termijn. De Universiteit Antwerpen voorziet in de nodige ondersteuning. Voor de opleidingsonderdelen in de bachelor is Nederlands in principe de onderwijstaal.

Wij bieden

 • een aanstelling in de graad van docent of hoger, in functie van de academische kwalificaties en beroepservaring;
  • een aanstelling in de graad van docent is in tijdelijk dienstverband (“tenure track” stelsel) voor een duur van vijf jaar. Deze periode mondt uit in een onmiddellijke vaste benoeming in de graad van hoofddocent, als het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt op basis van vooraf gestelde en bekend gemaakte beoordelingscriteria;
  • een aanstelling in de graad van hoofddocent of hoger geeft in principe aanleiding tot een benoeming in vast verband. Het universiteitsbestuur kan, zeker in geval van een eerste benoeming tot lid van het ZAP, overgaan tot een aanstelling in tijdelijk dienstverband voor een duur van ten hoogste drie jaar. Deze periode mondt uit in een vaste benoeming als het universiteits­bestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt.
 • datum van indiensttreding is 1 oktober 2018;
 • een brutomaandwedde van een voltijds docent die varieert van € 4.171,55 tot € 6.149,03 en voor een voltijds hoofddocent van € 4.776,98 tot € 7.504,57.
 • een dynamische en stimulerende werkomgeving.

Hoe solliciteren?

 • U kunt alleen online solliciteren, en dat tot uiterlijk 16 januari 2018.
 • Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen; de verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld.
 • Voor informatie over het invullen van het sollicitatieformulier kan je contact opnemen met vacatures@uantwerpen.be.
 • Met inhoudelijke vragen over de functie kunt u terecht bij prof. dr. Koen Vandenbempt, voorzitter van het departement Management van de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen (koen.vandenbempt@uantwerpen.be).

De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit. Ons HR-beleid voor onderzoekers werd door de Europese Commissie bekroond met het kwaliteitslabel HR Excellence in research.

We steunen het initiatief Science4Refugees en moedigen asielzoekers en vluchtelingen met een wetenschappelijk profiel aan om te solliciteren bij de Universiteit Antwerpen.

Lees verder
U moet zich aanmelden of een account aanmaken om deze vacature op te slaan

34 VACATURES VAN DEZE WERKGEVER

University of Antwerp
University of Antwerp
Locatie: Antwerpen, België | Sluit op feb. 18
Zelfstandig academisch personeel, domein nieuwe media en politiek
Het Departement Communicatiewetenschappen van de Faculteit Sociale Wetenschappen heeft volgende deeltijdse (15%) vacature: Zelfstandig academisch personeel in het domein nieuwe media en politiek Uw opdracht U doceert het Engelstalige Seminar New Media and Politics,...
University of Antwerp
University of Antwerp
Locatie: Antwerpen, België | Sluit op feb. 18
Zelfstandig academisch personeel, domein mediarecht
Uw opdracht U doceert het opleidingsonderdeel Mediarecht, 3 studiepunten, 2 lesuren per week in de Bachelor Communicatiewetenschappen. U begeleidt 5 masterproeven per academiejaar. U bouwt onderzoek uit in het domein van Mediarecht. U verwerft en beheert...
University of Antwerp
University of Antwerp
Locatie: Antwerpen, België | Sluit op jan. 15
Navorser in het domein van het internationaal privaatrecht/internationaal procesrecht
De Faculteit Rechten zoekt een navorser in het domein van het internationaal privaatrecht/internationaal procesrecht (voltijds voor één jaar of halftijds voor twee jaar). Jouw opdracht Je doet onderzoek naar de rechtspraak van België over de Europese eengemaakte...

SOORTGELIJKE FUNCTIES

Business Unit Manager IOF
University of Antwerp
Gepubliceerd 9 dagen geleden
Tenured academic staff, Human Resource Management
University of Antwerp
Gepubliceerd 28 dagen geleden