Uw vacaturemelding is succesvol aangemaakt.
University of Antwerp
Onderzoeksprofessor, domein van het economisch en mededingingsrecht
University of Antwerp
The University of Antwerp (Universiteit Antwerpen) is characterised by its high standards in education, internationally competitive research and entrepreneurial approach.
Bezoek werkgeversprofiel
DETAILS
Gepubliceerd: 3 maanden geleden
Sluitingsdatum: sep. 02
Locatie: Antwerpen, België
Vergeet in uw sollicitatie niet te vermelden dat u deze vacature bij Academic Positions hebt gevonden.
DEZE VACATURE DELEN

Onderzoeksprofessor, domein van het economisch en mededingingsrecht

In het kader van haar dynamisch onderzoeksbeleid én gebruik makend van de bijkomende armslag die is geboden door de Vlaamse Regering via de middelen van het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF), heeft de Faculteit Rechten een vacature voor een voltijds

Onderzoeksprofessor (TTZAPBOF) in het domein van het economisch en mededingingsrecht

Uw opdracht
De opdracht omvat taken van onderwijs, onderzoek en dienstverlening, en zal gedurende vijf jaar (duur van de tijdelijke aanstelling in het tenure track stelsel) hoofdzakelijk bestaan uit wetenschappelijk onderzoek met een beperkte participatie in de onderwijsprogramma’s.

 • U bouwt binnen de onderzoeksgroep Onderneming & recht onderzoek uit in het domein van economisch en mededingingsrecht, met specifieke focus op staatssteun en oneerlijke mededinging en/of elektronische handel (fiscaalrechtelijke, arbeidsrechtelijke en/of consumentrechtelijke aspecten).
 • U verwerft en beheert (inter)nationale onderzoeksfondsen.
 • U begeleidt doctoraatsstudenten.
 • Ook interne en externe dienstverlening behoort tot uw takenpakket.
 • U doceert een beperkt aantal opleidingsonderdelen in het te begeven domein en begeleidt een beperkt aantal meesterproeven.

Uw profiel

 • U bezit een master en een doctoraat op proefschrift in rechten.
 • U hebt een minimale postdoctorale anciënniteit van 2 jaar op het tijdstip van het sluiten van de vacature.
 • U heeft een internationaal wetenschappelijk curriculum en verricht kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek.
 • Uw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit.
 • U legt in uw onderwijs de juiste accenten die passen binnen de visie op onderwijs van de Universiteit Antwerpen.
 • U beschikt over (potentiële) leiderschapskwaliteiten.
 • U bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht.
 • U kunt voldoen aan de wettelijke taalvereisten voor zowel de kennis van de onderwijstaal als van de bestuurstaal, het Nederlands. De Universiteit Antwerpen voorziet hiervoor in de nodige ondersteuning.
 • Na voltooiing van het (TT)ZAPBOF-mandaat bent u, onder meer wat betreft vakkennis en taalkennis, voltijds inzetbaar in de juridische standaardopleiding in de bachelor en master in de rechten.

Wij bieden

 • een aanstelling in de graad van docent, in tijdelijk dienstverband in het tenure track stelsel voor een duur van vijf jaar. Deze periode mondt uit in een onmiddellijke vaste benoeming in de graad van hoofddocent, als het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt op basis van vooraf gestelde en bekend gemaakte beoordelingscriteria. Na de vaste benoeming wordt nog een periode van vijf jaar voorzien met een beperkte onderwijsopdracht om het onderzoekscurriculum verder te versterken;
 • bij gelijke kwalificaties geeft het universiteitsbestuur in beginsel voorrang aan kandidaten van het ondervertegenwoordigde geslacht binnen het wetenschapsgebied. Deze voorrang is niet automatisch en onvoorwaardelijk, daar bij de beoordeling steeds rekening wordt gehouden met de persoonlijke situatie van de kandidaat;
 • datum van indiensttreding is ten vroegste op 1 februari 2019;
 • een brutomaandwedde van een voltijds docent die varieert van € 4.171,55 tot € 6.149,03 en voor een voltijds hoofddocent van € 4.776,98 tot € 7.504,57;
 • een dynamische en stimulerende werkomgeving.

Hoe solliciteren?

 • U kunt alleen online solliciteren, en dat tot uiterlijk 2 september 2018. U voegt bij uw sollicitatieformulier verplicht een omstandig onderzoeksplan voor de volgende vijf jaar (ca. 5 000 woorden) en een verslag over het voorheen uitgevoerde wetenschappelijke onderzoek (maximum 5 000 woorden). Daarnaast voegt u twee abstracts van de wetenschappelijke inhoud van het onderzoeksplan toe – een scientific abstract en een abstract in layman’s terms – van elk maximum 500 woorden (of max. 4000 tekens). Alle documenten moeten in het Engels ingediend worden.
 • Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen; de verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld.
 • Voor informatie over het invullen van het sollicitatieformulier kunt u contact opnemen met vacatures@uantwerpen.be.
 • Met inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact opnemen met prof. Gert Straetmans, Tel. 03 265 5482 –  gert.straetmans@uantwerpen.be.
 • Met vragen over het typische aanstellingskader van het onderzoeksmandaat kunt u contact opnemen met het departementshoofd Onderzoek & Innovatie, dr. Tim Engels (Tel. 03 265 30 12).

De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit. Ons HR-beleid voor onderzoekers werd door de Europese Commissie bekroond met het kwaliteitslabel HR Excellence in research.

We steunen het initiatief Science4Refugees en moedigen asielzoekers en vluchtelingen met een wetenschappelijk profiel aan om te solliciteren bij de Universiteit Antwerpen.

Lees verder

AANMELDEN VOOR DIT SOORT VACATURES

61 VACATURES VAN DEZE WERKGEVER

University of Antwerp
University of Antwerp
Locatie: Antwerpen, België | Sluit op sep. 15
Doctoraatsbursaal (of gespecialiseerd medewerker-expert), Neurowetenschappen
Het Departement Biomedische Wetenschappen van de Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen zoekt een veelbelovend talent voor een Gespecialiseerd medewerker-expert of doctoraatsbursaal in het domein Neurowetenschappen Jouw opdracht Je...
University of Antwerp
University of Antwerp
Locatie: Antwerpen, België | Sluit op aug. 31
Navorser, Innovatieve gebruiksrechten en het woonbeleid
De Faculteit Rechten is op zoek naar kandidaten voor de volgende voltijdse (100%) vacature binnen de Onderzoeksgroep Overheid & Recht Navorser in een onderzoeksproject gefinancierd door het agentschap Wonen-Vlaanderen en de Vlaams minister voor Wonen op het terrein van...
University of Antwerp
University of Antwerp
Locatie: Antwerpen, België | Sluit op sep. 14
Doctoraatsbeurs, Reële optie theorie en investeringsbeslissingen in de publieke transportsector - 2018BAPFTEWEF274
Het Departement Algemene Economie van de Faculteit Toegepaste Economie Wetenschappen zoekt een veelbelovend talent voor een voltijdse (100 %) Doctoraatsbeurs in het domein van de reële optie theorie en investeringsbeslissingen in de publieke transportsector Jouw...
University of Antwerp
University of Antwerp
Locatie: Antwerpen, België | Sluit op aug. 15
Zelfstandig academisch personeel, Insolventierecht - 2018ZAPFRECHEX271
De Faculteit Rechten heeft de volgende deeltijdse (10 %) vacature Zelfstandig academisch personeel in het domein Insolventierecht Uw opdracht U doceert het opleidingsonderdeel  ‘Grondige studie insolventierecht met inbegrip van zekerheden’ (45 contacturen, 6...

SOORTGELIJKE FUNCTIES

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT (BOFZAP)
KU Leuven
Gepubliceerd 1 maand geleden
INTELLECTUAL PROPERTY (BOFZAP)
KU Leuven
Gepubliceerd 1 maand geleden
Research professor (TTZAPBOF), Economic and competition law
University of Antwerp
Gepubliceerd 3 maanden geleden

CAREER ADVICE

Belgium has a long history of innovation in science and technology, making it a great place to work and study. Here are some practical things to know before you move to help you quickly settle in.

By Academic Positions
Posted May 25, 2018 at 08:00am

Applying for a faculty position at a North American university is different from applying for a regular job. Applicants have to submit several specialized documents and the interview process is much more in-depth.

By Academic Positions
Posted May 04, 2018 at 08:00am

While a good cover letter makes an explicit connection between how your past experience will help you succeed in the postdoc position, a great cover letter sparks the PI’s interest and ensures they read your CV.

By Academic Positions
Posted Aug 14, 2018 at 08:00am