...
University of Antwerp

Zelfstandig academisch personeel UAntwerpen/ diensthoofd UZA Nefrologie

2022-01-25
Opslaan als favoriet E-mailalert

Bepaal mee de toekomst - Universiteit Antwerpen

De Universiteit Antwerpen is een dynamische, toekomstgerichte Europese universiteit. We bieden vernieuwend academisch onderwijs aan meer dan 20 000 studenten, verrichten baanbrekend wetenschappelijk onderzoek en spelen een belangrijke dienstverlenende rol in de maatschappij. We zijn een van de grootste, meest internationale en innovatieve werkgevers van de regio. Met meer dan 6 000 medewerkers uit 100 verschillende landen bouwen we dagelijks aan de wereld van morgen. Door wetenschappelijk toponderzoek verleggen we grenzen en geven we de richting aan. De richting van de toekomst. En die kan jij mee bepalen. 

De Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen heeft volgende gecombineerde functie vacant:

zelfstandig academisch personeel 60% ZAP UAntwerpen/diensthoofd UZA in het domein nefrologie

Functie

Zelfstandig Academisch Personeel 60%

Je draagt bij aan de drie kerntaken van de Universiteit Antwerpen: onderwijs (40%), onderzoek (40%) en dienstverlening (20%). Ook organiserende en leidinggevende taken kunnen tot je opdracht behoren.

Onderwijs

 • Je verstrekt kwalitatief hoogstaand onderwijs in nefrologie en aan nefrologie gerelateerde opleidingsonderdelen.
 • Jouw onderwijsopdracht evolueert in functie van de opleidingsprogramma’s. Binnen de opleiding bama Geneeskunde doceer je onder meer: Nier 1, Nier 2 en Hart, longen, nier en bloed 1. Je neemt mee de verantwoordelijkheid op in de manama opleiding interne geneeskunde, deelgebied nefrologie, voor de opleiding van de ASO’s Nefrologie.
 • Je werkt mee aan de ontwikkeling van activerende, studentgecentreerde en competentiegerichte opleidingsonderdelen en studieprogramma’s.
 • Je begeleidt studenten bij bachelor- en masterproeven.

Onderzoek

 • Je bouwt zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uit in de nefrologie binnen het kader van de LEMP onderzoeksgroep.
 • Je initieert nieuwe onderzoekslijnen en coördineert de voortgang van wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Je participeert eveneens in de lopende onderzoeksprogramma’s.
 • Je verwerft en beheert (inter)nationale onderzoeksfinanciering.
 • Je publiceert in internationale tijdschriften en vakliteratuur.
 • Je bouwt een internationaal wetenschappelijk netwerk uit.
 • Je begeleidt doctoraatsstudenten en postdoctorale onderzoekers.

Dienstverlening

 • Je neemt interne en externe opdrachten van wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening op. Je zetelt in raden en commissies en/of expertpanels en neemt deel aan (facultaire) gremia.

Organisatie en leiderschap

 • Je neemt coördinerende verantwoordelijkheden op het vlak van onderwijs, onderzoek en/of dienstverlening op en je bouwt mee aan het beleid.
 • Je geeft op een motiverende, coachende wijze leiding. Daarbij heb je aandacht voor het groeiproces en de ontwikkeling van je medewerkers.

Diensthoofd

Je oefent een voltijds mandaat uit als hoofd van de Dienst Nefrologie in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.

 • Je neemt leidinggevende en administratieve taken op voor de discipline nefrologie, waarbij je de visie en de doelstellingen mee bepaalt voor wat betreft het onderwijs, onderzoek en maatschappelijk dienstbetoon.
 • Je bent verantwoordelijk voor de klinische organisatie van de dienst.
 • De organisatie van en de deelname aan een georganiseerd wachtsysteem.
 • De coördinatie van de multidisciplinaire werking van de dienst en interdisciplinaire samenwerking met verwante diensten.

Profiel

 • Je behaalde een doctoraat op proefschrift in de medische wetenschappen.
 • Je bent arts, houder van de bijzondere beroepstitel in de nefrologie en je bent erkend geneesheer-specialist in de inwendige geneeskunde met een anciënniteit zoals bepaald door de arbeidsvoorwaarden-regeling.
 • Het bekleden van de functie van senior staflid, kliniekhoofd of adjunct-diensthoofdschap aan een universitair ziekenhuis, strekt tot aanbeveling.
 • Je kan enkele jaren postdoctorale ervaring (of gelijkwaardige ervaring) aantonen.
 • Jouw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij het facultaire en universitaire onderzoeksbeleid.
 • Je hebt een uitstekend onderzoeksdossier opgebouwd in de experimentele en klinische  nefrologie, inclusief celtherapie.
 • Je hebt aantoonbare ervaring in het aanvragen en verwerven van basis wetenschappelijke en klinisch wetenschappelijke projecten en van persoonlijke wetenschappelijke mandaten bij onafhankelijke wetenschappelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO).
 • Jouw onderwijscompetenties sluiten aan bij de onderwijsvisie van de Universiteit Antwerpen. Je bent gemotiveerd om je didactische vaardigheden verder te ontwikkelen via de aangeboden professionaliseringsmogelijkheden.
 • Indien je de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, ben je bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. Zodra je een lesopdracht opneemt als (co)titularis, kan je aantonen dat je de onderwijstaal van het opleidingsonderdeel op het ERK-niveau C1 beheerst. We ondersteunen internationale medewerkers met een integratietraject en bieden een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.
 • Je toont leiderschapspotentieel en je geeft blijk van organisatievermogen.
 • Je gaat kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht te werk.

Aanbod

 • We bieden een deeltijdse 60%, structurele aanstelling als ZAP-lid, in de graad van hoofddocent (of hoger, in functie van je professionele ervaring en academische kwalificaties). De aanstelling leidt na maximum drie jaar en na een gunstige prestatiebeoordeling tot een vaste benoeming.
 • Jouw brutomaandwedde wordt berekend volgens de barema’s voor het Zelfstandig Academisch Personeel en pro rata berekend op basis van het tewerkstellingspercentage.
 • De voorziene startdatum is 1 oktober 2022 of zo spoedig mogelijk nadien.
 • Je werkt grotendeels op Campus Drie Eiken, in een dynamische en stimulerende werkomgeving.
 • Lees hier meer over werken bij de Universiteit Antwerpen en ontdek alle andere voordelen.

 Solliciteren?

 • Je kan tot en met 24 januari 2022 voor deze vacature solliciteren via het online sollicitatieplatform van de Universiteit Antwerpen. Klik op de knop ‘Solliciteren’, vervolledig het online sollicitatieformulier en voeg zeker de volgende bijlages toe: (1) je motivatiebrief, (2) de ingevulde sollicitatiebijlage voor ZAP, (3) je academisch cv.
 • De selectiecommissie zal zo snel mogelijk na de sollicitatiedeadline alle sollicitaties bekijken. Zodra er een beslissing genomen is, brengen we je op de hoogte en informeren we je over de volgende stappen in de selectieprocedure.
 • Bij vragen over het online sollicitatieformulier kan je de Frequently Asked Questions raadplegen of mailen naar jobs@uantwerpen.be. Bij inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met decaan prof. dr. Guy Hubens (e-mail: guy.hubens@uantwerpen.be, tel: 03/265.26.54).

De Europese Commissie bekroonde het HR-beleid van de Universiteit Antwerpen met de ‘HR Excellence in Research Award’. We zijn een duurzame, gezinsvriendelijke organisatie die maximaal in de groei van medewerkers investeert. We stimuleren diversiteit en hechten veel belang aan een inclusieve werkomgeving met gelijke kansen - ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie of leeftijd. Wij moedigen mensen met een diverse achtergrond en diverse eigenschappen aan om te solliciteren

Informatie over de vacature

Functienaam
Zelfstandig academisch personeel UAntwerpen/ diensthoofd UZA Nefrologie
Locatie
Prinsstraat 13 Antwerpen, België
Gepubliceerd
2021-11-25
Uiterste sollicitatiedatum
2022-01-25
Opslaan als favoriet E-mailalert

Meer vacatures bij deze werkgever

Over de werkgever

The University of Antwerp (Universiteit Antwerpen) is characterised by its high standards in education, internationally competitive research and en...

De pagina van de werkgever bekijken

Vergelijkbare vacatures

...
Become an IB Examiner for Swedish A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 maand geleden
...
Become an IB Examiner for Croatian A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 maand geleden
...
Become an IB Examiner for Danish A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 maand geleden
Meer vacatures

Relevante stories

...
A Linguist’s View of the International Criminal Court University of Jyväskylä Leestijd: 4 min
...
Bridging Adolescence and Society with Neuroscience Erasmus Universiteit Rotterdam Leestijd: 4 min
...
The Power of Ultrafast Lasers Advanced Research Center for Nanolithography ARCNL Leestijd: 4 min
...
Going Nuclear to Save Time University of Jyväskylä Leestijd: 5 min
Meer stories