...
Vrije Universiteit Brussel

Tenure track docent 'Electronics Engineering'

2022-03-01
Opslaan als favoriet E-mailalert

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al meer dan 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Nederlandstalige werkgever, in de privésector, in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

2 - Functie

Momenteel zijn we voor het Zelfstandig Academisch Personeel van de Faculteit Ingenieurswetenschappen, vakgroep Elektriciteit, op zoek naar een tenure track docent.

Meer concreet zal je takenpakket er als volgt uitzien:

Onderwijs- en onderzoeksdomein:

 • Meten, kalibreren en modelleren van systemen en componenten met als toepassingsgebieden elektronica, telecommunicatie, mechanische, elektrochemische, en biomedische ingenieurswetenschappen.
 • Onderzoeks- en innovatieportefeuille in post 5G micro- en millimetergolfelektronica en telecommunicatie inspireren, ontwikkelen en begeleiden.

Onderwijsopdracht:

 • Je zal verantwoordelijk zijn voor cursussen in de bachelor ingenieurwetenschappen en de master electrical engineering, waarvoor het departement verantwoordelijk is:
  • inleidende bachelorcursussen over algemene elektriciteit en het ontwerp, de synthese en de analyse van elektrische netwerken;
  • mastercursussen over meten en modelleren van niet-lineaire systemen, microgolf en millimetergolf elektronica, en telecommunicatie.

Onderzoeksopdracht:

 • Je bezielt en coördineert de onderzoeksvisie van de onderzoeksgroep ‘microgolven’ die zich als doel heeft gesteld om microgolf en millimetergolf metingen en kalibraties uit te voeren, en de gerelateerde systemen te modelleren in een lineair, niet-lineair, en parameter- en/of tijdsvariërend raamwerk. Een nauwe samenwerking met de leden van de groep en de andere onderzoeksgroepen zal toelaten dat je onderzoek mee de basis legt van de toekomstige projecten en toepassingen;
 • Je bent de spilfiguur in de samenwerking met andere onderzoeksinstellingen, industriële partners en universiteiten;
 • Je zorgt ervoor dat samenwerkingen succesvol uitmonden in gezamenlijke onderzoeks- en innovatieprojecten, je coördineert ze, en rapporteert professioneel over de behaalde resultaten.

Overige taken:

 • Je begeleidt doctorandi en masterstudenten;
 • Je inspireert het team om samen te werken in een nationale en internationale context, en nieuwe relevante uitdagingen en toepassingen op te sporen en te ontwikkelen. Het doel blijft steeds om industrieel relevante en haalbare toepassingen na te streven;
 • Je zet je in voor de verdere uitbouw en het goed functioneren van de vakgroep en de faculteit;
 • Je werkt actief mee aan de uitstraling van de vakgroep, de opleiding, de faculteit en de universiteit (o.a. vakgroepactiviteiten, studentenwerving, studie-informatiedagen, wetenschapspopularisering, …);
 • Je neemt taken op in facultaire (en eventueel universitaire) organen.

Voor deze functie zal onze Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Elsene) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

Je beschikt over een ingenieurstitel met specialisatie in de elektronica of de informatietheorie, en een doctoraat in de Ingenieurswetenschappen.

 • Je bent een enthousiaste teamspeler.
 • Je kan op een inspirerende manier kennis overbrengen, en doet dat op een manier die naadloos en empathisch aansluit bij (het kennisniveau van) het publiek.
 • Voor de bachelorcursussen is een uitstekende kennis van het Nederlands noodzakelijk, vermits ze in het Nederlands worden gedoceerd. De mastercursussen worden in het Engels aangeboden, en daarom is ook een zeer grondige kennis van het Engels onontbeerlijk.
 • Je beschikt over een diepgaande expertise in:
  • Meettechnieken voor systemen met inbegrip van kalibratie van instrumenten aan de hand van frequentiedomein technieken in het algemeen en hun gebruik voor microgolf en millimetergolf metingen in het bijzonder;
  • Modelleren van lineaire en niet-lineaire systemen in het algemeen, met een focus op frequentiedomeintechnieken. Dit omvat het meten en modelleren van microgolf- en millimetergolf vermogenversterkers onder variërende belastingen in het frequentiedomein.
 • Het hebben van kennis in de volgende domeinen wordt als positief ervaren om bij te dragen tot het definiëren, deelnemen, begeleiden en afwerken van praktische (industriële) toepassingen:
  • identificatie van lineaire en niet-lineaire systemen, met inbegrip van machine learning/deep learning technieken;
  • microgolf and millimetergolf ‘over-the-air’ metingen;
  • ontwerp en karakteriseren van geïntegreerde microgolf en millimetergolf schakelingen (MMIC’s);
  • hardware en software nodig voor 5G/post-5G telecommunicatietechnieken en systemen.
 • Je beschikt over een groot probleemoplossend vermogen, uitstekende samenwerkingsskills en een sterke wil om je te integreren in het onderzoekslandschap van het departement.
 • Je bent een inspirerende collega.
 • Je motiveert collega’s, en werkt correct en open-minded met hen samen.
 • Je toont duidelijk je bereidheid tot integratie in het vakgroep ELEC en de faculteit ingenieurswetenschappen.
 • Je onderkent en onderschrijft de wetenschappelijke strategie van departement en faculteit.
 • Je onderschrijft de onderwijsvisie van de universiteit, waarvan de integrale tekst te raadplegen is op de website van de universiteit.
 • Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles.
 • Leden van het academisch personeel die als titularis belast zijn met een onderwijsopdracht moeten de vereiste kennis van de onderwijstaal van desbetreffende opleidingsonderdelen kunnen aantonen. Voorbeeld: Wanneer een opleidingsonderdeel in het Engels onderwezen wordt dient de kandidaat te beschikken over het vereiste kwalificatiegetuigschrift. Meer informatie over de taalregeling vind je via: https://jobs.vub.be/content/Taalregeling/

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

Dan bieden we je een aanstelling als docent in het tenure trackstelsel aan met een omvang van 1 VTE, voor de duur van 5 jaar, met uitzicht op een benoeming als hoofddocent na het verstrijken van die termijn, en mits een gunstige beoordeling van de oriëntatie- en integratieperiode, met voorziene startdatum 01-10-2022.

In functie van je competenties en eerdere relevante werkervaring, ontvang je een salaris gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Maximale terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding;
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering;
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via VUB LRN;
 • Voordelige sportmogelijkheden;
 • Ecocheques;
 • Heerlijke maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief;
 • Een open en familiale werkomgeving met aandacht voor je work-life balance én een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling).

5 - Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

Bezorg ons dan ONLINE en ten laatste op 01-03-2022:

 • je motivatiebrief, met inbegrip van je visie op onderwijs en onderzoek, en een toelichting over de uitbouw van je toekomstig onderzoek;
 • je curriculum vitae, met inbegrip van jouw academisch dossier;
 • je diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni) en taalattesten.

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Prof. Yves Rolain via yves.rolain@vub.be of +32 (0)2 629 29 44. 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar jobs.vub.be en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

Informatie over de vacature

Functienaam
Tenure track docent 'Electronics Engineering'
Locatie
Boulevard de la Plaine 2 Brussel, België
Gepubliceerd
2021-12-27
Uiterste sollicitatiedatum
2022-03-01
Soort functie
Opslaan als favoriet E-mailalert

Meer vacatures bij deze werkgever

Over de werkgever

De Vrije Universiteit Brussel is ontstaan uit de Franstalige Université Libre de Bruxelles (ULB) die in 1834 door de Brusselse advocaat van Vlaamse...

De pagina van de werkgever bekijken

Vergelijkbare vacatures

...
Become an IB Examiner for Swedish A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 maand geleden
...
Become an IB Examiner for Croatian A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 maand geleden
...
Become an IB Examiner for Danish A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 maand geleden
Meer vacatures

Relevante stories

...
A Linguist’s View of the International Criminal Court University of Jyväskylä Leestijd: 4 min
...
Bridging Adolescence and Society with Neuroscience Erasmus Universiteit Rotterdam Leestijd: 4 min
...
The Power of Ultrafast Lasers Advanced Research Center for Nanolithography ARCNL Leestijd: 4 min
...
Going Nuclear to Save Time University of Jyväskylä Leestijd: 5 min
Meer stories