...
Vrije Universiteit Brussel

Professor "Structurele Integriteit bewaking en offshore structuren"

2022-05-22
Opslaan als favoriet

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al meer dan 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Nederlandstalige werkgever, in de privésector, in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

2 - Functie

Momenteel zijn we voor het Zelfstandig Academisch Personeel van de Faculteit Ingenieurswetenschappen, vakgroep Toegepaste mechanica, op zoek naar een voltijds professor.

Meer concreet zal je takenpakket er als volgt uitzien:

Onderwijs- en onderzoeksdomein:

Toegepaste mechanica, data-gedreven structurele systeemidentificatie en integriteitsbewaking

Onderwijsopdracht:

Je zal verantwoordelijk zijn voor verschillende cursussen in de Bachelorjaren van de opleiding Ingenieurswetenschappen in het domein van de mechanica, die door het departement worden verzorgd. 

Je zal excellent en industrieel relevant onderzoek vertalen naar onderwijs. 

Je zal voorstellen doen voor concrete professionaliserings-of vernieuwingsprojecten (op niveau van de opleiding of traject binnen de opleiding), alsook deelnemen aan andere professionaliserings-of vernieuwingsinitiatieven. 

Je zal voorstellen doen die bijdragen tot het onderwijsbeleid en de kwaliteitszorg voor onderwijs, al dan niet binnen de opleidingsraden en andere facultaire onderwijsbeleidsorganen.

Je begeleidt doctorandi en masterstudenten. 

Onderzoeksopdracht:

Je bezielt en coördineert de onderzoeks- en innovatieactiviteiten in data-gedreven structurele systeemidentificatie en integriteitsbewaking. De nadruk zal daarbij in eerste instantie liggen op toepassingen in het domein van offshore structuren (optimalisatie van ontwerp, O&M-optimalisatie en levensduur-evaluatie). 

Je zal initiatief nemen en voorstellen doen in kader van het onderzoeksbeleid van de vakgroep. 

Je zal onafhankelijk onderzoeksprojecten verwerven en beheren. 

Je zal autonoom doctoraatsonderzoek begeleiden en betrokken zijn bij de leiding van een onderzoeksgroep. 

Je zorgt dat de deelname aan, de definitie van, het begeleiden en het afwerken van toepassingsgerichte en industriële projecten vlot en efficiënt verlopen.  

Je bent spilfiguur in de samenwerking met andere onderzoeksinstellingen, industriële partners en universiteiten. 

Je zorgt ervoor dat samenwerkingen succesvol uitmonden in gezamenlijke projecten, je coördineert ze en rapporteert op professionele wijze over de behaalde resultaten. 

Het onderzoek dat je uitvoert, situeert zich in het brede domein van data-gedreven structurele systeemidentificatie en integriteitsbewaking, met name: 

onderzoek in het domein van data-gedreven identificatie van het dynamisch gedrag van mechanische en civiele structuren; 

onderzoek in het domein van data-gedreven structurele integriteitsbewaking van mechanische en civiele structuren; 

onderzoek naar hybride opvolgingstechnieken die fysische en data-gedreven modellen combineren; 

onderzoek naar het gebruik van nieuwe sensortechnologieën, met name optische meettechnieken en IOT sensoren, voor de continue opvolging van structurele parameters;

onderzoek naar het gebruik van “machine learning” voor het opvolgen van de structurele integriteit van een vloot van gelijkaardige structuren. 

De belangrijkste applicatie van het onderzoek moet zich initieel focussen binnen het domein van offshore structuren:

onderzoek in het domein van data-gedreven ontwerp en optimalisatie van offshore structuren; 

onderzoek in het domein van data-gedreven optimalisatie van “operations and maintenance (O&M)” van offshore structuren;

onderzoek in het domein van data-gedreven evaluatie van de resterende levensduur van offshore structuren.

Overige taken:

Je zet je in voor de verdere uitbouw en het goed functioneren van de vakgroep en de faculteit. 

Je zet je in voor de verdere uitbouw en het goed functioneren van het OWI-lab samenwerkingsverband tussen VUB, UGent en Sirris. 

Je werkt actief mee aan de uitstraling van de vakgroep, de opleiding, de faculteit en de universiteit (o.a. vakgroepactiviteiten, studentenwerving, studie-informatiedagen, wetenschapspopularisering, STEM, …). 

Je neemt taken op in facultaire (en eventueel universitaire) organen. 

Je zal initiatief nemen inzake projecten wetenschapscommunicatie. 

Je zal initiatief nemen inzake valorisatie en samenwerking met de spin-offs van de vakgroep. 

Voor deze functie zal onze Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Elsene) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

Je hebt aantoonbare wetenschappelijke expertise in de bovenvermelde onderzoekdomeinen.

Je beschikt over een sterke affiniteit met de “offshore”-sector en over een breed industrieel netwerk. 

Je bent vertrouwd met het landschap van de Vlaamse onderzoeksfinanciering en de actieve speerpuntclusters. 

Je toont ervaring aan in het leiden van een team van doctorandi en post-doctorale onderzoekers. 

Je toont ervaring aan in het zelfstandig verwerven en beheren van onderzoeksprojecten. 

Je toont ervaring aan in het opzetten en beheren van onderzoeksinfrastructuur. 

Je kan op een inspirerende manier kennis overbrengen, en doet dat op een manier die naadloos en empathisch aansluit bij (het kennisniveau van) het publiek.  

Voor de bachelorcursussen is een uitstekende kennis van het Nederlands noodzakelijk, vermits ze in het Nederlands worden gedoceerd. De mastercursussen worden in het Engels aangeboden, en daarom is ook een zeer grondige kennis van het Engels onontbeerlijk (zie ook hieronder) ​. 

Een praktische geest, uitstekende samenwerkingscapaciteiten, en een probleemoplossende houding zijn noodzakelijk om je integratie in de intensieve samenwerking die wij hanteren in het departement mogelijk te maken. De sterkte van ons team ligt in het gezamenlijk identificeren en aanpakken van praktische problemen in (industriële) processen, en de realisatie van haalbare industriële toepassingen op een relatief hoog TRL-niveau. 

Verder ben je een inspirerende collega. Je motiveert collega’s, en werkt correct en met een open geest met hen samen. 

Je toont duidelijk je bereidheid tot integratie in de vakgroep MECH en de faculteit ingenieurswetenschappen.

 • Je onderschrijft de onderwijsvisie van de universiteit, waarvan de integrale tekst te raadplegen is op de website van de universiteit.
 • Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles.
 • Leden van het academisch personeel die als titularis belast zijn met een onderwijsopdracht moeten de vereiste kennis van de onderwijstaal van desbetreffende opleidingsonderdelen kunnen aantonen. Voorbeeld: Wanneer een opleidingsonderdeel in het Engels onderwezen wordt dient de kandidaat te beschikken over het vereiste kwalificatiegetuigschrift. Meer informatie over de taalregeling vind je via: https://jobs.vub.be/content/Taalregeling/

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

Dan bieden we je een aanstelling als voltijds professor aan, met voorziene startdatum 01-10-2022.

 • Indien je wordt aangeworven in de graad van docent, gebeurt dit met toepassing van het tenure trackstelsel, nl. een aanstelling voor 5 jaar met uitzicht op benoeming als hoofddocent na het verstrijken van die termijn, en mits een gunstige beoordeling van de oriëntatie- en integratieperiode.
 • Indien je wordt aangeworven in een andere graad, betreft dit een aanstelling voor 3 jaar met uitzicht op benoeming in dezelfde graad na het verstrijken van die termijn, en mits een gunstige beoordeling van de oriëntatie- en integratieperiode.

In functie van je competenties en eerdere relevante werkervaring, ontvang je een salaris gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Maximale terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding;
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering;
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via VUB LRN;
 • Voordelige sportmogelijkheden;
 • Ecocheques;
 • Heerlijke maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief;
 • Een open en familiale werkomgeving met aandacht voor je work-life balance én een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling).

5 - Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

Bezorg ons dan ONLINE en ten laatste op 22-05-2022:

 • je motivatiebrief, met inbegrip van je visie op onderwijs en onderzoek, en een toelichting over de uitbouw van je toekomstig onderzoek;
 • je curriculum vitae, met inbegrip van jouw academisch dossier;
 • je diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni) en taalattesten.

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Prof. Bram Vanderborght via bram.vanderborght@vub.be of +32-2-6292305. 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar jobs.vub.be en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

Informatie over de vacature

Functienaam
Professor "Structurele Integriteit bewaking en offshore structuren"
Locatie
Boulevard de la Plaine 2 Brussel, België
Gepubliceerd
2022-05-02
Uiterste sollicitatiedatum
2022-05-22
Soort functie
Opslaan als favoriet

Meer vacatures bij deze werkgever

Over de werkgever

De Vrije Universiteit Brussel is ontstaan uit de Franstalige Université Libre de Bruxelles (ULB) die in 1834 door de Brusselse advocaat van Vlaamse...

De pagina van de werkgever bekijken

Relevante stories

...
Solar Fuels: Harnessing Energy From the Sun Dutch Institute for Fundamental Energy Research (DIFFER) Leestijd: 4 min
...
Solar Fuels: Harnessing Energy From the Sun Dutch Institute for Fundamental Energy Research (DIFFER) Leestijd: 4 min
...
The Ebb and Flow of Fluid Dynamics King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) Leestijd: 5 min
...
Making a Mark in Outer Space SRON - Netherlands Institute for Space Research Leestijd: 4 min
...
Printing the Solar Cells of the Future King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) Leestijd: 5 min
Meer stories