...
Vrije Universiteit Brussel

Senior Onderzoeker positie AGR-ARA/VUB - FED tWIN mandaat

2022-02-06
Opslaan als favoriet E-mailalert

1 - Context

Deze positie voor een senior onderzoeker wordt geopend in het kader van het FED-tWIN programma, ondersteund door het Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo). Je zal halftijds verbonden zijn aan het Algemeen Rijksarchief (ARA) en halftijds aan de onderzoeksgroep RHEA (Research Centre Gender, Diversity and Intersectionality) van de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Over de VUB:

De Vrije Universiteit Brussel is al meer dan 50 jaar een hoofdrolspeler in het Vlaamse hoger onderwijslandschap. De universiteit telt 18.000 studenten en samen met haar ziekenhuis UZ Brussel stelt ze meer dan 6000 mensen tewerk. De Vrije Universiteit Brussel is de grootste Nederlandstalige werkgever in de hoofdstad. De Vrije Universiteit Brussel grondt haar onderwijs en onderzoek op het beginsel van Vrij Onderzoek ten bate van de vooruitgang van de mensheid. Dit houdt de verwerping in van elk louter gezagsargument en de waarborg van vrije oordeelsvorming, nodig voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.


Onderzoeksgroep RHEA zet zich in voor de ontwikkeling van wetenschappelijk onderzoek naar gender, diversiteit en intersectionaliteit en de valorisatie van deze kennis. Het is een interdisciplinaire, interfacultaire en internationaal genetwerkte onderzoeksgroep die zich inzet voor de ontwikkeling van wetenschappelijk onderzoek en de valorisatie van kennis in onderwijs, externe en interne beleidsvorming en publieke debatten.

Over het AGR-ARA:
Het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën is een federale wetenschappelijke instelling die deel uitmaakt van de Federale Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid. De instelling bestaat uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel, 18 vestigingen van het Rijksarchief verspreid over het hele land en het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) te Brussel.

Het Rijksarchief verwerft en bewaart (na selectie) archieven van minstens 30 jaar oud, afkomstig van onder meer van hoven en rechtbanken, openbare besturen en notarissen, alsook van de private sector en particulieren (bedrijven, politici, verenigingen en genootschappen, invloedrijke families, enz.). De valorisatie van deze archieven is een van de hoofdopdrachten van de instelling.

Het Rijksarchief stelt niet alleen in zijn 19 studiezalen, maar ook online, een uitgebreide onderzoeksomgeving ter beschikking van een ruim en gevarieerd publiek.

2 - Functie

Vakgebied:

Geschiedenis van kolonisatie, de Grote Meren, sub-Sahara afrika (Onderzoeksprofiel Prf-2021-032_GUSANGIRA)

Onderwijsopdracht:

 • Deelname aan onderwijsactiviteiten: begeleiding van Bachelor- en Masterproeven;
 • Co-titularis van het werkcollege ‘Belgen in de Wereld’;

Onderzoeksopdracht:

 • Schrijven van subsidieaanvragen (bv. FWO, ERC, BRAIN) over onderwerpen verbonden aan de Rwandese/Burundese koloniale geschiedenis;
 • Samenwerking: uitbouw koloniale / Afrikaanse geschiedenis en samenwerken met bestaande onderzoeksexpertises & centra (HIST & RHEA);
 • Ontwikkeling van een zelfstandig onderzoeksproject dat resulteert in internationale publicaties rond de koloniale archieven van Rwanda en Burundi, meer bepaald over:
  • reterritorialisering en reproductie/verwijdering van Afrikaanse ervaringen in de archieven
  • wie spreekt, en de manieren waarop lokale/subalterne stemmen worden bemiddeld via de archieven.
 • De inventarisatie van de archieven van de mandaatgebieden van Ruanda en Urundi;
 • De ontwikkeling van een bronnengids omtrent deze archievenreeks;
 • De disseminatie van deze archievenreeks naar zowel academische als niet-academische publieken (NGO’s, verenigingen, middelbare scholen,…);
 • Het verrichten van baanbrekend onderzoek in de geschiedenis van collectieve identiteiten en koloniaal bestuur in Rwanda en Burundi;
 • Het versterken en verder uitbouwen van lange-termijn onderzoeksexpertise en methodologische innovatie rond het gebruik van kolonialzbronnen binnen de VUB-onderzoeksgroep RHEA, met aandacht voor nieuwe methoden in het kader van digital humanities.

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

Je bent in het bezit van een doctoraat op proefschrift in de Geschiedenis, of in aanverwante domeinen relevant voor het profiel.

 • Je behaalde jouw doctoraat maximaal 12 jaar voor indiening van je kandidaatstelling. Deze periode van 12 jaar wordt verlengd met één jaar voor elke afwezigheid door zwangerschap, ouderschaps- of adoptieverlof, alsook elke langdurige afwezigheid door ziekte van jezelf of van een familielid uit eerste graad;
 • Je hebt aantoonbare ervaring in de (koloniale) geschiedenis van de Grote Meren (bij voorkeur Rwanda en/of Burundi);
 • Je hebt een masterdiploma in Archiefwetenschappen of aantoonbare ervaring met het werken met koloniale bronnen en/of in koloniale archieven. Bekendheid met het werken in de 'Afrika-archieven' heeft de voorkeur;
 • Je hebt succesvolle ervaring met het ontwikkelen, aanvragen, uitvoeren en coördineren van onderzoeksprojecten;
 • Een goede kennis van het Engels, Frans en Nederlands vereist, passieve kennis van het Duits noodzakelijk;
 • Je hebt een sterk academisch CV en publicatieverleden, bij voorkeur een publicatieverleden waaruit expertise in koloniale/Afrikaanse geschiedenis blijkt;
 • Ervaring in het samenwerken/organiseren van activiteiten met sociaal-culturele sector, erfgoed en het middenveld wordt aangemoedigd;
 • Ervaring met historisch veldwerk/oral history, vooral in het Grote Merengebied, is een sterk pluspunt;
 • Aantoonbare didactische vaardigheden zijn aanbevolen, in het bijzonder in koloniale/Afrikaanse geschiedenis.
 • Je onderschrijft de onderwijsvisie van de universiteit, waarvan de integrale tekst te raadplegen is op de website van de universiteit.
 • Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles.
 • Leden van het academisch personeel die als titularis belast zijn met een onderwijsopdracht moeten de vereiste kennis van de onderwijstaal van desbetreffende opleidingsonderdelen kunnen aantonen. Voorbeeld: Wanneer een opleidingsonderdeel in het Engels onderwezen wordt dient de kandidaat te beschikken over het vereiste kwalificatiegetuigschrift. Meer informatie over de taalregeling vind je via: https://jobs.vub.be/content/Taalregeling/

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

Dan bieden we je een voltijdse senior onderzoekspositie voor een initiële periode van 5 jaar, hernieuwbaar voor 2 termijnen van 5 jaar na positieve evaluatie.

De aanstelling gebeurt onder de vorm van twee halftijdse contracten aan respectievelijk het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, en de Vrije Universiteit Brussel.

Aan het ARA vindt de 50% aanstelling plaats op SW2 niveau (senior onderzoeker) met een contract van onbepaalde duur.

Aan de VUB word je aangesteld als 50% docent met een tijdelijke aanstelling voor een termijn van vijf jaar, hernieuwbaar na positieve evaluatie.

5 - Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

Bezorg ons dan ONLINE en ten laatste op 06-02-2022:

 • je curriculum vitae, met inbegrip van jouw academisch dossier;
 • je motivatiebrief, met inbegrip van je visie op onderwijs en onderzoek, en een toelichting over de uitbouw van je toekomstig onderzoek, in het bijzonder de wetenschappelijke zelfstandigheid, de ervaring inzake  onderzoeksmanagement, het betrokken zijn bij het beheer van een projectenportfolio en bij de begeleiding van doctorandi (max. 2 A4);
 • je diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni) en taalattesten.

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Benoît Henriet (VUB) of Sébastien Dubois (AR-ARA) via benoit.henriet@vub.be of sebastien.dubois@arch.be. 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar jobs.vub.be en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

Informatie over de vacature

Functienaam
Senior Onderzoeker positie AGR-ARA/VUB - FED tWIN mandaat
Locatie
Boulevard de la Plaine 2 Brussel, België
Gepubliceerd
2022-01-14
Uiterste sollicitatiedatum
2022-02-06
Soort functie
Opslaan als favoriet E-mailalert

Meer vacatures bij deze werkgever

Over de werkgever

De Vrije Universiteit Brussel is ontstaan uit de Franstalige Université Libre de Bruxelles (ULB) die in 1834 door de Brusselse advocaat van Vlaamse...

De pagina van de werkgever bekijken

Vergelijkbare vacatures

...
Become an IB Examiner for Swedish A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 maand geleden
...
Become an IB Examiner for Croatian A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 maand geleden
...
Become an IB Examiner for Danish A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 maand geleden
Meer vacatures

Relevante stories

...
A Linguist’s View of the International Criminal Court University of Jyväskylä Leestijd: 4 min
...
Bridging Adolescence and Society with Neuroscience Erasmus Universiteit Rotterdam Leestijd: 4 min
...
The Power of Ultrafast Lasers Advanced Research Center for Nanolithography ARCNL Leestijd: 4 min
...
Going Nuclear to Save Time University of Jyväskylä Leestijd: 5 min
Meer stories