...
Vrije Universiteit Brussel

Tenure track docent 'Hybride productie en slimme structuren'

2022-05-20
Opslaan als favoriet

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al meer dan 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Nederlandstalige werkgever, in de privésector, in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

2 - Functie

Momenteel zijn we voor het Zelfstandig Academisch Personeel van de Faculteit Ingenieurswetenschappen, vakgroep Toegepaste mechanica, op zoek naar een tenure track docent.

Meer concreet zal je takenpakket er als volgt uitzien:

Onderwijs- en onderzoeksdomein:

Additive Manufacturing, hybride productie en slimme structuren

Onderwijsopdracht:

Je bent verantwoordelijk voor het doceren van cursussen in de Bachelor- en Masterrichtingen van de Faculteit Ingenieurswetenschappen vanuit de vakgroep Mechanica. 

Bachelorcursussen in de mechanica: bv. 'Technologieproject Werktuigkunde', 'Trillingen' (faculteit Ingenieurswetenschappen);  'Ingenieurstechnieken en processen' (faculteit Sociale Wetenschappen en Solvay Business School);

Mastercursussen gerelateerd aan het mechanicadomein: bv. 'Ontwerpmethodologie', 'Productietechnologie', 'Machineonderdelen', 'Additieve productie', en 'Metrologie'. 

Onderzoeksopdracht:

Je zal het onderzoek inspireren en coördineren in het domein van hybride laser metaal depositie en slimme structuren. 

Je zal instaan voor het opzetten en onderhouden van nationale en internationale samenwerkingen. 

Je zal industriële toepassingen en valorisatie-opportuniteiten identificeren. 

Je zal een onderzoeksgroep van doctorandi en doctoraatsstudenten leiden en inspireren.  

Je zal medewerkers trainen en motiveren en samenwerken met uw collega’s in een open en vriendelijke sfeer. 

Je zal samenwerken met andere onderzoeksgroepen, industriële partners en andere universiteiten of onderzoeksinstellingen. Je zal deze interacties faciliteren en organiseren, en instaan voor het definiëren van gemeenschappelijke projecten, deze projecten aansturen en de behaalde resultaten adequaat rapporteren. 

Jouw onderzoek richt zich tot geavanceerde monitoring en controle-oplossingen voor hybride laser metaal depositie processen en het creëren van slimme onderdelen met geïntegreerde functionaliteiten:

Monitoren en controle van laser gebaseerde hybride productie technologieën. 

Machine ontwerp voor hybride metaal additieve productie en proces integratie van monitoringstechnieken. 

Ontwerp van oplossingen voor problemen die optreden bij de hybride productie van metalen onderdelen, zoals ruwheid, geometrische vervormingen, residuele spanningen en algemene materiaaleigenschappen. 

Ontwikkeling van data gedreven aanpak voor het verbeteren van hybride productieprocessen met inbegrip van in situ metrologie, data gedreven definitie van gereedschapstrajecten en product ontwerp.  

Onderzoek en innovatie van additieve productie van slimme onderdelen gebruik makend van optische, akoestische en andere meet technologieën.  

Overige taken:

Je zal doctoraatsstudenten en masterstudent begeleiden en ondersteunen. 

Je bent bereid om de verdere ontwikkeling en het goed werken van de vakgroep en de faculteit te ondersteunen. 

Je wordt verwacht actief bij te dragen tot de promotie van het departement, de opleiding, de faculteit en de universiteit (bijvoorbeeld door departementale activiteiten, rekruteren van studenten, participatie aan informatiedagen, het populariseren van wetenschap, etc.) 

Je bent bereid tot het opnemen van beleidstaken binnen de faculteit en mogelijk ook binnen universiteit. 

Voor deze functie zal onze Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Elsene) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

Je bent in het bezit van een ingenieursdiploma binnen de mechanica en een doctoraat in de ingenieurswetenschappen. 

Je kan kennis en informatie overbrengen op een inspirerende manier, en vloeiend aanpassen aan het kennisniveau van het publiek. 

Je bent in staat onderzoeks- en innovatieprojecten met academische en industriële partners te definiëren en te bespreken. 

Voor de bachelor vakken is een diepgaande kennis van de Nederlandse taal cruciaal en vereist. Deze vakken worden volledig in het Nederlands onderwezen. De master vakken worden in het Engels onderwezen, waardoor ook een goede kennis van het Engels is vereist.  

Je moet een aantoonbare en kwantificeerbare expertise hebben in tenminste drie van de volgende vier wetenschappelijke domeinen: 

 • Metaal additieve productie
 • Hybride metaal additieve productie
 • Slimme structuren
 • Monitoren van productieprocessen en mechanische onderdelen.

Ervaring in volgende vakgebieden is een plus:  

 • Geavanceerde monitoring oplossingen voor hybride metaal depositie
 • Slimme structuren.

Je beschikt over een praktisch en probleemoplossende geest, met excellente samenwerkingsvaardigheden en een sterk wil om goed te integreren in het departement Mechanica en de faculteit Ingenieurswetenschappen. Je neemt immers deel aan het definiëren van de springplanken en de visie die de wetenschappelijke strategie van het departement en de faculteit onderschrijven. 

 • Je onderschrijft de onderwijsvisie van de universiteit, waarvan de integrale tekst te raadplegen is op de website van de universiteit.
 • Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles.
 • Leden van het academisch personeel die als titularis belast zijn met een onderwijsopdracht moeten de vereiste kennis van de onderwijstaal van desbetreffende opleidingsonderdelen kunnen aantonen. Voorbeeld: Wanneer een opleidingsonderdeel in het Engels onderwezen wordt dient de kandidaat te beschikken over het vereiste kwalificatiegetuigschrift. Meer informatie over de taalregeling vind je via: https://jobs.vub.be/content/Taalregeling/

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

Dan bieden we je een aanstelling als docent in het tenure trackstelsel aan met een omvang van 1 VTE, voor de duur van 5 jaar, met uitzicht op een benoeming als hoofddocent na het verstrijken van die termijn, en mits een gunstige beoordeling van de oriëntatie- en integratieperiode, met voorziene startdatum 01-10-2022.

In functie van je competenties en eerdere relevante werkervaring, ontvang je een salaris gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Maximale terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding;
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering;
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via VUB LRN;
 • Voordelige sportmogelijkheden;
 • Ecocheques;
 • Heerlijke maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief;
 • Een open en familiale werkomgeving met aandacht voor je work-life balance én een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling).

5 - Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

Bezorg ons dan ONLINE en ten laatste op 20-05-2022:

 • je motivatiebrief, met inbegrip van je visie op onderwijs en onderzoek, en een toelichting over de uitbouw van je toekomstig onderzoek;
 • je curriculum vitae, met inbegrip van jouw academisch dossier;
 • je diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni) en taalattesten.

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Prof. Bram Vanderborght via bram.vanderborght@vub.be of +32 (2) 629 28 62. 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar jobs.vub.be en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

Informatie over de vacature

Functienaam
Tenure track docent 'Hybride productie en slimme structuren'
Locatie
Boulevard de la Plaine 2 Brussel, België
Gepubliceerd
2022-05-03
Uiterste sollicitatiedatum
2022-05-20
Soort functie
Opslaan als favoriet

Meer vacatures bij deze werkgever

Over de werkgever

De Vrije Universiteit Brussel is ontstaan uit de Franstalige Université Libre de Bruxelles (ULB) die in 1834 door de Brusselse advocaat van Vlaamse...

De pagina van de werkgever bekijken

Relevante stories

...
Solar Fuels: Harnessing Energy From the Sun Dutch Institute for Fundamental Energy Research (DIFFER) Leestijd: 4 min
...
Solar Fuels: Harnessing Energy From the Sun Dutch Institute for Fundamental Energy Research (DIFFER) Leestijd: 4 min
...
The Ebb and Flow of Fluid Dynamics King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) Leestijd: 5 min
...
Making a Mark in Outer Space SRON - Netherlands Institute for Space Research Leestijd: 4 min
...
Why Does Friction Limit Our Ability to Make Smarter Computer Chips? Advanced Research Center for Nanolithography ARCNL Leestijd: 5 min
Meer stories