...
Vrije Universiteit Brussel

Tenure track docent in de Archeologie

2022-05-30
Opslaan als favoriet

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al meer dan 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Nederlandstalige werkgever, in de privésector, in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

2 - Functie

Momenteel zijn we voor het Zelfstandig Academisch Personeel van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, vakgroep History, Archeology, Arts, Philosophy and Ethics, op zoek naar een tenure track docent.

Meer concreet zal je takenpakket er als volgt uitzien:

Onderwijs- en onderzoeksdomein:

Archeologie en landschapsarcheologie

Onderwijsopdracht:

 • Je bent (co)titularis van de volgende opleidingsonderdelen:
  • Inleiding tot de archeologie (3 ECTS);
  • Werkcollege Archeologie (met assistentie, 6 ECTS > 3 ECTS);
  • Atelier Kunstwetenschappen en Archeologie (cotitularis, 3 ECTS > 1,5 ECTS);
  • Archeologisch onderzoek in de praktijk (6 ECTS);
  • Landschap en ecologie in historisch perspectief (6 ECTS);
 • Je begeleidt bachelorpapers en masterproeven.
 • Je creëert synergieën met de domeinen kunstwetenschappen en erfgoed.

Onderzoeksopdracht:

 • Je doet archeologisch onderzoek in aansluiting bij de onderzoekslijnen van de onderzoeksgroep MARI (Maritime Cultures Research Institute).
 • Je verwerft externe onderzoeksfinanciering.
 • Je trekt en begeleidt doctoraatsstudenten aan.

Overige taken:

 • Wetenschapscommunicatie, outreach naar het bredere publiek
 • Je ontwikkelt goede contacten met het werkveld
 • Je bouwt internationale contacten uit op zowel onderwijs- als onderzoeksvlak
 • Je neemt bestuurstaken op binnen de opleiding, vakgroep of faculteit

Voor deze functie zal onze Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Elsene) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

Je hebt een diploma van doctor in de Archeologie of doctor in de Archeologie en Kunstwetenschappen met aantoonbare competenties in landschapsarcheologie

 • Je hebt onderwijservaring op het gebied van archeologie op bachelor- en/of masterniveau en je bent vertrouwd met actuele onderwijsvormen zoals bv. blended learning en flipped classroom.
 • Je bent in staat om externe financiering te verwerven voor onderzoek.
 • Naast een uitgediepte kennis in landschapsarcheologie, heb je ook terreinervaring, kan je zelfstandig projecten leiden en heb je ervaring in materiaalstudie.
 • Zowel op onderwijs- als onderzoeksvlak ben je in staat om periode- en regio-overschrijdend te werken en heb je oog voor interdisciplinariteit.
 • Je hebt goede contacten met het werkveld en bent idealiter betrokken bij lopende veldwerkprojecten waar VUB-studenten kunnen in participeren. Internationale ervaring op onderwijs- en/of onderzoeksvlak is een pluspunt.
 • Je bent een teamspeler in de interdisciplinaire onderwijsgroep Kunstwetenschappen en Archeologie.
 • Je onderschrijft de onderwijsvisie van de universiteit, waarvan de integrale tekst te raadplegen is op de website van de universiteit.
 • Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles.
 • Leden van het academisch personeel die als titularis belast zijn met een onderwijsopdracht moeten de vereiste kennis van de onderwijstaal van desbetreffende opleidingsonderdelen kunnen aantonen. Voorbeeld: Wanneer een opleidingsonderdeel in het Engels onderwezen wordt dient de kandidaat te beschikken over het vereiste kwalificatiegetuigschrift. Meer informatie over de taalregeling vind je via: https://jobs.vub.be/content/Taalregeling/

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

Dan bieden we je een aanstelling als docent in het tenure trackstelsel aan met een omvang van 0.8 VTE, voor de duur van 5 jaar, met uitzicht op een benoeming als hoofddocent na het verstrijken van die termijn, en mits een gunstige beoordeling van de oriëntatie- en integratieperiode, met voorziene startdatum 01-11-2022.

In functie van je competenties en eerdere relevante werkervaring, ontvang je een salaris gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Maximale terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding;
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering;
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via VUB LRN;
 • Voordelige sportmogelijkheden;
 • Ecocheques;
 • Heerlijke maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief;
 • Een open en familiale werkomgeving met aandacht voor je work-life balance én een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling).

5 - Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

Bezorg ons dan ONLINE en ten laatste op 30-05-2022:

 • je motivatiebrief, met inbegrip van je visie op onderwijs en onderzoek, en een toelichting over de uitbouw van je toekomstig onderzoek;
 • je curriculum vitae, met inbegrip van jouw academisch dossier;
 • je diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni) en taalattesten.

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Karin Nys via karin.nys@vub.be of +326293905. 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar jobs.vub.be en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

Informatie over de vacature

Functienaam
Tenure track docent in de Archeologie
Locatie
Boulevard de la Plaine 2 Brussel, België
Gepubliceerd
2022-05-02
Uiterste sollicitatiedatum
2022-05-30
Soort functie
Vakgebied
Opslaan als favoriet

Meer vacatures bij deze werkgever

Over de werkgever

De Vrije Universiteit Brussel is ontstaan uit de Franstalige Université Libre de Bruxelles (ULB) die in 1834 door de Brusselse advocaat van Vlaamse...

De pagina van de werkgever bekijken

Relevante stories