Vrije Universiteit Brussel

Senior Research Fellowship 'Sociologie'

2023-03-15
Opslaan als favoriet

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al meer dan 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Nederlandstalige werkgever, in de privésector, in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

2 - Functie

Momenteel zijn we voor het Zelfstandig Academisch Personeel van de Faculteit Sociale Wetenschappen en Solvay Business School, vakgroep Sociologie, op zoek naar een voltijds professor.

Meer concreet zal je takenpakket er als volgt uitzien:

Onderwijs- en onderzoeksdomein:

Sociologie: datawetenschappen voor de sociologische studie van het dagelijks leven

Onderwijsopdracht:

 • Je bent verantwoordelijk voor het doceren van een equivalent van maximaal 6 ECTS per semester aan opleidingsonderdelen aan de faculteit Sociale Wetenschappen en Solvay Business School in het ruime domein van de algemene sociologie,  sociologie van de tijd, kwantitatieve onderzoeksmethoden en/of sociologie van (on)gelijkheid;
 • Je begeleidt een beperkt aantal bachelor- en masterproeven in het domein.

Onderzoeksopdracht:

 • Je verricht onderzoek in het brede domein van tijdsonderzoek, en onderzoek naar het verrijken van (administratieve en survey) data met contextuele gegevens teneinde sociaalwetenschappelijke onderzoeksvragen te bestuderen.
 • Je begeleidt doctoraatsstudenten.
 • Je draagt bij tot het verwerven van interne en externe (onderzoeks)fondsen.
 • De onderzoekspositie beoogt het bevorderen van een interdisciplinair onderzoeksprogramma rond het vatten en begrijpen van het dagelijkse leven van mensen door het contextualiseren van observationele data met actieve data uit andere bronnen zoals tijdsbestedingsdata, administratieve, experimentele en observationele data (o.a. afkomstig uit digitale bronnen (big data).
 • Het algemene thema valt uiteen in vier kernfoci: (1) Het opzetten van een innovatief traject waarbij sensorische en observationele data verrijkt worden door de handelingscontext verkregen via onder meer tijdsbestedingsonderzoek, surveys en administratieve data te koppelen, waarbij (2) longitudinale dataverzameling een inzicht geeft in verschillende levensfases en trajecten (bijv., behandelingen, revalidatie, arbeidsloopbanen, …), of voor- en nametingen, waarvoor (3) een geïntegreerde, interdisciplinaire samenwerking noodzakelijk is, en waarbij (4) actief onderzoek wordt verricht naar sociale ongelijkheden (gender, klasse, migratieachtergrond) en het daaromtrent gevoerde beleid.

Overige taken:

 • Je zal dienstverlenende taken opnemen op het niveau van onderzoek in de onderzoeksgroep, de vakgroep, de faculteit en/of de universiteit.
 • Je zal een internationaal onderzoeksnetwerk uitbouwen en onderhouden.
 • Je zal externe zichtbaarheid voor de onderzoeksgroep, de vakgroep, de faculteit en/of de universiteit in de samenleving creëren.

Voor deze functie zal onze Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Elsene) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 • Je hebt een goed onderzoeksdossier met internationaal gerefereede publicaties in het brede domein van contextuele en adminstratieve data, tijdsonderzoek, datamanagement;
 • Je beschikt over aantoonbare participatie in het maatschappelijk debat over zijn/haar onderzoeksdomein;
 • Je hebt expertise in het verkrijgen van externe onderzoeksfinancering binnen de volgende relevante onderzoeksgebieden: tijdsonderzoek, kwantitatief onderzoek naar sociale ongelijkheid, onderzoek naar het management van databanken;
 • Je hebt expertise in het lesgeven en begeleiden van bachelor- en masterproeven;
 • Je beheerst het Engels op het ERK-niveau C1. Bij het einde van de tenure track aanstelling na vijf jaar of bij de benoeming na drie jaar dien je het Nederlands te beheersen op het ERK-niveau C1.
 • Je onderschrijft de onderwijsvisie van de universiteit, waarvan de integrale tekst te raadplegen is op de website van de universiteit.
 • Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles.

Taalvereisten:

Een lid van het academisch personeel dat belast wordt met een onderwijsopdracht moet ook kunnen aantonen dat de onderwijstaal gekend is op ERK-niveau C1 door een kwalificatiegetuigschrift of door een adequaat diploma. De VUB voorziet tevens cursussen in onder andere academisch Engels.

De bestuurstaal van de VUB is het Nederlands. Bij onvoldoende kennis van het Nederlands zal de VUB een integratietraject voorzien. Na maximaal 5 jaar dient een lid van het academisch personeel aan te tonen dat de bestuurstaal op adequate wijze gekend is (ERK-niveau B2).

Raadpleeg de volledige taalregeling op https://jobs.vub.be/content/Taalregeling/ voor een volledig overzicht. 

Getuigschriften waaruit kennis van de taal blijkt, kunnen reeds toegevoegd worden bij de kandidatuur.

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

Dan bieden we je een aanstelling als voltijds professor aan, met voorziene startdatum 01-10-2023.

 • Indien je wordt aangeworven in de graad van docent, gebeurt dit met toepassing van het tenure trackstelsel, nl. een aanstelling voor 5 jaar met uitzicht op benoeming als hoofddocent na het verstrijken van die termijn, en mits een gunstige beoordeling van de oriëntatie- en integratieperiode.
 • Indien je wordt aangeworven in een andere graad, betreft dit een aanstelling voor 3 jaar met uitzicht op benoeming in dezelfde graad na het verstrijken van die termijn, en mits een gunstige beoordeling van de oriëntatie- en integratieperiode.

In functie van je competenties en eerdere relevante werkervaring, ontvang je een salaris gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Maximale terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding;
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering;
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via VUB LRN;
 • Voordelige sportmogelijkheden;
 • Ecocheques;
 • Heerlijke maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief;
 • Een open en familiale werkomgeving met aandacht voor je work-life balance én een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling).

5 - Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

Bezorg ons dan ONLINE en ten laatste op 15-03-2023:

 • je motivatiebrief, met inbegrip van je visie op onderwijs en onderzoek, en een toelichting over de uitbouw van je toekomstig onderzoek;
 • je curriculum vitae, met inbegrip van jouw academisch dossier;
 • je diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni) en taalattesten.

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Prof. Pieter Ballon, vicerector Onderzoeksbeleid of Mevr. Mieke Gijsemans, directeur Research & Data via onderzoeksraad@vub.be of +32 (0)2 629 14 85. 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar jobs.vub.be en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

Informatie over de vacature

Functienaam
Senior Research Fellowship 'Sociologie'
Locatie
Boulevard de la Plaine 2 Brussel, België
Gepubliceerd
2023-01-02
Uiterste sollicitatiedatum
2023-03-15 23:59:59
Opslaan als favoriet

Meer vacatures bij deze werkgever

Over de werkgever

De Vrije Universiteit Brussel is ontstaan uit de Franstalige Université Libre de Bruxelles (ULB) die in 1834 door de Brusselse advocaat van Vlaamse...

De pagina van de werkgever bekijken

Dit vind je misschien ook interessant

...
You Should do a PhD in Norway. Here’s Why. University of Agder (UiA) Leestijd: 5 min
Meer stories