KU Leuven

Vicedecaan en professor artistiek onderzoek

2024-01-02 (Europe/Brussels)
Save job

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken

LUCA School of Arts is een creatieve hub voor bijna 5.000 mensen: meer dan 4.000 studenten en 800 collega's. Aan hen biedt LUCA een onderwijs- en onderzoeksomgeving om hun creatief talent verder te ontplooien. Dat doen we via opleidingen hoger onderwijs in het brede domein van de kunsten, en via artistiek onderzoek. LUCA heeft campussen in vier steden: Gent, Brussel, Leuven en Genk.

KU Leuven is voor LUCA de onderzoeksomgeving waarin het artistiek onderzoek is ingebed. Binnen de groep Humane Wetenschappen werd een geassocieerde Faculteit Kunsten opgericht, waar de onderzoekers in de kunsten lid van zijn. Bijna 150 docenten, postdocs, doctorandi en projectmedewerkers zijn aangesteld met een artistieke onderzoeksopdracht in audiovisuele kunsten, beeldende kunsten, design, muziek, drama... De afgelopen jaren werden zo'n 50 doctoraten in de kunsten verdedigd, bijna 100 doctoraten zijn lopend. LUCA beschouwt het artistiek onderzoek als een continuüm van fundamenteel tot praktijkgericht onderzoek, en beschikt daarvoor over zo'n 7 miljoen euro interne onderzoeksmiddelen, die een steeds succesvollere hefboom zijn voor het aantrekken van externe financiering (nationaal en internationaal).

De uitbouw van het artistiek onderzoek binnen de School of Arts en de universiteit gebeurt onder leiding van een vicedecaan. We zijn op zoek naar een senior artistiek onderzoeker die deze rol kan opnemen. Het betreft een mandaat van vier jaar, eenmaal verlengbaar tot acht jaar. Het is tevens de bedoeling dat de kandidaat eigen artistiek onderzoek doet binnen een van de onderzoekseenheden en onderwijsopdrachten opneemt binnen bachelor- en masteropleidingen.
Website van de eenheid

Opdracht

Onderzoek

Tijdens de eerste jaren van je aanstelling, focus je op de rol van vicedecaan. Je blijft evenwel artistiek onderzoek ontwikkelen, binnen het eigen specialisme, ingebed in een van de onderzoekseenheden van LUCA, waar je bijdraagt tot een specifieke onderzoekscluster:

 • Uitbouwen en coördineren van een team van doctorandi en postdoctoraal onderzoekers.
 • Aantrekken van externe onderzoeksfinanciering.
 • Onderzoeksresultaten vormgeven, ontsluiten en publiceren in relevante settings en kanalen.

Onderwijs

Naast je verantwoordelijkheden als vicedecaab blijf je ook bijdragen tot het onderwijs:

 • Ontwerpen van onderwijsactiviteiten, studiebegeleiding en onderwijsconcepten om onderwijs te bieden aan bachelor- en masterstudenten.
 • Onderwijsactiviteiten ontwikkelen binnen de context van onderzoeksgericht en -gebaseerd onderwijs.
 • Begeleiden van studenten in het concipiëren van zowel het artistieke als het reflectieve luik van eindproeven en tussentijdse onderzoeksopdrachten.
 • Aansturen van assistenten binnen een opleidingsonderdeel of een cluster van opleidingsonderdelen.

Dienstverlening

 • Het onderzoeksbeleid van LUCA en de faculteit helpen uittekenen en realiseren in de rol van vicedecaan onderzoek (mandaat gedurende minstens vier jaar van bij de start van de aanstelling).
 • Wetenschappelijke, maatschappelijke en interne dienstverlening met betrekking tot het eigen onderzoek en de eigen onderzoekseenheid.

Profiel

 • Je hebt een doctoraat in de kunsten of binnen een verwant domein.
 • Je hebt ervaring binnen het hoger kunstonderwijs en het artistiek onderzoek, bij voorkeur in een leidinggevende rol.
 • Je ontwikkelt een visie op de verdere uitbouw van het artistiek onderzoek binnen LUCA en KU Leuven, Vlaanderen en Europa.
 • Je bezit leiderschapscompetenties, organisatorische en didactische vaardigheden.
 • Je bent bereid om verantwoordelijkheid op te nemen en te blijven werken aan de ontwikkeling van je professionaliteit en expertise.
 • Je bent collegiaal ingesteld en in staat tot samenwerken.
 • Kennis van het Nederlands en Engels zijn vereist, in regel met de decretale voorwaarden voor het hoger onderwijs in Vlaanderen. Minstens ben je bereid om deze talen op korte termijn te leren.
 • Je bent loyaal ten aanzien de opdracht, missie, visie en het beleid van LUCA School of Arts en KU Leuven.

Aanbod

Je werkt binnen een omgeving waar respect en integriteit onze basishoudding definiëren, we duurzaamheid en diversiteit zien als een troef, en waar kwaliteit onze drijfveer is. De komende jaren willen we LUCA een identiteit geven als een actor in de maatschappij, ons opleidingsinstituut onderdeel laten worden van een laboratorium, ons aanbod aanvullen met vraaggestuurde initiatieven, en onze multicampusrealiteit ontsluiten tot een netwerk.
LUCA en KU Leuven bieden een gecombineerde aanstelling als hoofddocent of hoogleraar (naargelang de ervaring en het profiel van de kandidaat), voor 90% binnen LUCA (OP3) en voor 10% binnen KU Leuven (ZAP). Van bij de start van je aanstelling neem je het mandaat op van vicedecaan onderzoek, voor een hernieuwbare termijn van vier jaar. Als vicedecaan geef je leiding aan de onderzoekshoofden en ben je lid van het directiecomité van LUCA, onder leiding van de decaan.
Meer informatie over de salarisschalen is te vinden op de website van de Vlaamse overheid (www.ond.vlaanderen.be).

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij decaan Simon Van Damme (simon.vandamme@luca-arts.be) of algemeen beheerder Ilse Verschueren (ilse.verschueren@luca-arts.be). Indien u problemen ondervindt bij het elektronisch solliciteren, kan u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.
De selectie op basis van academische merites wordt aangevuld met een beoordeling van de leiderschapscompetenties.

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Informatie over de vacature

Functienaam
Vicedecaan en professor artistiek onderzoek
Werkgever
Locatie
Oude Markt 13 Leuven, België
Gepubliceerd
2023-06-08
Uiterste sollicitatiedatum
2024-01-02 23:59 (Europe/Brussels)
2024-01-02 23:59 (CET)
Soort functie
Save job

Meer vacatures bij deze werkgever

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken