...

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)

Vacatures bekijken
Website bezoeken

Over de werkgever

Profiel TU/e
De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een onderzoeksuniversiteit, gespecialiseerd in engineering science & technology. Met ons onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie dragen we bij aan:
  • science for society: de oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken en de groei van welvaart en welzijn door de focus op de Strategic Area’s Energy,  Health en Smart Mobility
  • science for industry: de ontwikkeling van technologische innovaties in samenwerking met het bedrijfsleven
  • science for science: de vooruitgang van de technische wetenschappen door excellentie op belangrijke onderzoekszwaartepunten en vernieuwing van het onderwijs
Excellent onderwijs
We zien het als onze taak ingenieurs op te leiden, die beschikken over een stevige wetenschappelijke basis en diepgang. Ook hebben zij de nodige competenties om zich succesvol in maatschappelijke sectoren en functies te kunnen ontplooien. Bachelor College en Graduate School Met de blik op de toekomst is de TU/e een grote onderwijshervorming gestart. De bachelor- en masteropleidingen blijven bestaan, maar worden ondergebracht in een Bachelor College en Graduate School. Studenten krijgen meer vrijheid en kunnen zelf kiezen of ze een brede opleiding willen volgen, met maatschappelijk georiënteerde vakken, of juist een specialistische bèta-opleiding. Naar Onderwijs
Hoogwaardig onderzoek
Met hoogwaardig onderzoek draagt de universiteit bij aan de vooruitgang van de technische wetenschappen en daarmee aan de ontwikkeling van technologische innovaties. Wij richten ons op deelterreinen waarop wij in de internationale wetenschappelijke wereld een belangrijke rol kunnen spelen. De TU/e wil betekenisvolle impulsen geven aan de kennisintensieve industrie en andere maatschappelijke sectoren met een hoge of zich snel ontwikkelende technologie-intensiteit. Naar Onderzoek
Kennisvalorisatie
De TU/e zet zich nadrukkelijk in voor kennisvalorisatie: onderzoeksresultaten worden vertaald in succesvolle innovaties en dienen als basis voor het tot stand brengen van nieuwe producten, processen en ondernemingen. We stimuleren dat studenten en medewerkers kiezen voor het ondernemerschap. Naar Innoveren
Missie TU/e
Met dit profiel profileert de TU/e zich als een internationaal vooraanstaande, in engineering science & technology gespecialiseerde universiteit. We bieden kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek en dragen daarmee bij aan de vooruitgang van technische wetenschappen, aan de ontwikkeling van technologische innovaties en aan de groei van welvaart en welzijn in zowel de eigen regio (technology & innovation hotspot Eindhoven) als daarbuiten. Kortom, de TU/e profileert zich als de universiteit waar innovatie begint: Where innovation starts

Meer vacatures bij deze werkgever

Vergelijkbare werkgevers

...
University of Twente Enschede, Nederland 32 vacatures
...
Leiden University Leiden, Nederland 22 vacatures
...
AMOLF Amsterdam, Nederland 7 vacatures
...
Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) Amsterdam, Nederland 4 vacatures
...
Universiteit Utrecht Utrecht, Nederland 3 vacatures
Meer werkgevers

Vergelijkbare vacatures