KU Leuven

Doctoraatsbeurs: Perceptie van licht en kleur in virtual reality.

2023-04-01
Opslaan als favoriet

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken

Het Laboratorium Lichttechnologie van de KU Leuven heeft een doctoraatspositie beschikbaar voor onderzoek naar de visuele perceptie van licht en kleur in virtuele realiteit. De financiering is beschikbaar voor 3+ jaar via een onderzoeksbeurs van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO).

De KU Leuven is een zeer internationale universiteit die qua onderzoek en innovatie tot de wereldtop behoort. Ze is verspreid over verschillende campussen in Vlaanderen (België). Het Laboratorium voor Lichttechnologie (www.lichttechnologie.be) bevindt zich op de Technologiecampus in Gent. De belangrijkste onderzoeksthema's van het laboratorium zijn optisch ontwerp van armaturen, energie-efficiënte binnenverlichting, innovatieve lichtbronnen, kleur/uitzicht van materialen en lichtbronnen en radiometrische en fotometrische metrologie. Het laboratorium beschikt over geavanceerde meetapparatuur, die nodig is om doctoraal onderzoek uit te voeren en ondersteuning te bieden aan de industrie. Momenteel zijn 20 mensen betrokken bij de onderzoeksgroep (10 promovendi) en meer dan 70 bedrijven zijn lid van een industrieel netwerk. Het laboratorium heeft ook een breed internationaal netwerk, levert een actieve bijdrage aan het werk van de Internationale Commissie voor Verlichting (CIE) en de Illuminating Engineering Society (IES), en is partner in het Europese masterprogramma "Imaging and Light in Extended Reality (IMLEX)".
Website van de eenheid

Project

Het begrijpen en voorspellen van de perceptie en verschijning van licht en kleur in realistische scènes is een van de ultieme doelen van de kleurwetenschap. De technische vooruitgang in virtuele realiteit biedt de mogelijkheid om op een ongekend gecontroleerde manier zeer realistische stimuli in experimenten te gebruiken, waardoor VR een veelbelovend innovatief, efficiënt en economisch onderzoeksinstrument wordt met potentieel baanbrekende gevolgen voor de studie, het begrip en de voorspelling van de perceptie van realistische scènes. De huidige kennis en het begrip van hoe (goed) kleurperceptie in virtuele realiteit overeenkomt met die in de werkelijke realiteit is echter beperkt. 
Dit interdisciplinaire project - waarbij natuurkunde, wiskunde, computerwetenschappen/-graphics, beeldschermtechnologie, psychologie en biologie betrokken zijn - heeft tot doel belangrijke, nog niet volledig begrepen aspecten van kleurwaarneming (chromatische adaptatie, simultaan contrast en ruimtelijke effecten) in de werkelijke en virtuele realiteit experimenteel te karakteriseren en te vergelijken om ons begrip van deze fundamentele processen te verdiepen en wiskundige modellen op te stellen om kleurwaarneming in werkelijke en virtuele omgevingen te voorspellen, uitgaande van de fysische/optische eigenschappen van de waargenomen objecten.
De werkzaamheden omvatten onder meer een voortdurend literatuur- en technologieonderzoek, het opzetten van experimentele opstellingen in reële en virtuele omgevingen (3D-weergaven gepresenteerd op head-mounted displays), optische metingen, het uitvoeren van psychofysische experimenten, programmering, statistische analyse van de resultaten, (wiskundige) modellering van kleurwaarneming, het presenteren van resultaten en conclusies op wetenschappelijke conferenties en in peer-reviewed tijdschriftpublicaties.

Profiel

Wij zijn opzoek naar een enthousiaste, gemotiveerde, goed georganiseerde en detailgerichte kandidaat met een diploma Master in de Wetenschappen, Master in de Computerwetenschappen, Master in de Ingenieurswetenschappen, Master in de Industriële Wetenschappen of aanverwant, met sterke programmeervaardigheden (Python, C/C++,...), analytische en wiskundige vaardigheden, alsook een sterke interesse in verlichting, visuele perceptie, optische metingen en virtuele realiteit. Naast een wetenschappelijke onderzoekshouding en het vermogen om zelfstandig en in teamverband te werken, zijn ook goed ontwikkelde schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden in het Engels vereist. Ervaring met een of meer van de volgende zaken is een pluspunt: virtuele realiteit, computer graphics, rendering, raytracing, 3D-modellering, wiskundige modellering en onderzoek naar visuele perceptie. De start van het doctoraat is afhankelijk van een academische goedkeuring van de kandidaat. De voorgestelde startdatum is zo snel mogelijk.

Aanbod

Wij bieden een doctoraatsbeurs voor 1 jaar, met zo snel mogelijke ingang. Na een positieve evaluatie kan de doctoraatspositie verlengd worden tot ongeveer 4 jaar. Sollicitaties moeten worden ingediend via het online platform van KU Leuven. (Vergeet niet om samen met je CV, een motivatiebrief en je academische transcripts van zowel je Bachelor als je Master opleiding op te laden).

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Kevin Smet, tel.: +32 9 310 25 70, mail: kevin.smet@kuleuven.be.
KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Informatie over de vacature

Functienaam
Doctoraatsbeurs: Perceptie van licht en kleur in virtual reality.
Werkgever
Locatie
Oude Markt 13 Leuven, België
Gepubliceerd
2022-12-06
Uiterste sollicitatiedatum
2023-04-01 23:59:59
Soort functie
PhD
Vakgebied
Algoritmen, , Kunstmatige intelligentie, , Kunstmatige neurale netwerken, , Big Data, , Computationele wetenschappen, en 76 andere Computers en samenleving, Computerarchitectuur, Computercommunicatie (netwerken), Computer Graphics, Computer Vision, Toepassing van computers bij wiskunde, natuurwetenschap, techniek en geneeskunde, Toepassing van computers in sociale wetenschap, kunsten en geesteswetenschappen, Cyber Security, Data Mining, Gegevensstructuren, Databases, Distributed computing, Game design, Interactie tussen mensen en computers, Informatica, Informatiewetenschappen, Informatiesystemen (Bedrijfsinformatica), Machinaal Leren, Machine Vision, Besturingssystemen, Parallel Computing, Programmeertalen, Quantumcomputers, Softwaretechniek, Berekeningstheorie, Akoestische techniek, Vliegtuigbouw, Ruimtevaarttechniek, Landbouwtechniek, Techniek in audiosystemen, Autotechniek, Techniek in autosystemen, Biotechniek, Biomedische techniek, Techniek in biosystemen, Chemische techniek, Civiele techniek (Civil engineering), Communicatietechniek, Computationale techniek, Computertechniek (Computer engineering), Techniek in regelsystemen, Ecologische techniek, Elektrotechniek, Electronica, Energietechnologie, Techniekonderwijs, Technische natuurkunde, Milieutechniek, Brandveiligheidstechniek, Geotechniek, Hydraulica, Beeldverwerking, Industriële techniek, Instrumentatietechniek, Productietechniek, Waterbouwkunde, Materiaalkunde, Mechanische techniek, Mechanica, Mechatronica, Militaire techniek, Mijnbouwkunde, Nucleaire technologie, Optische techniek, Petroleumtechnologie, Techniek voor kwaliteitsborging, Railbouwkunde, Duurzame Energie, Robotica, Veiligheidstechniek, Signaalverwerking, Bouwtechniek, Systeemkunde, Technologiemanagement, Telecommunicatie-engineering, Verkeerstechniek
Opslaan als favoriet

Meer vacatures bij deze werkgever

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken