KU Leuven

Professor Faculteit Geneeskunde: Beeldreconstructie en Beeldanalyse in de Nucleaire Geneeskunde.

2023-03-14
Opslaan als favoriet

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken

Er is een voltijdse academische vacature (ZAP) aan de Faculteit Geneeskunde in het Departement Beeldvorming en Pathologie, in de
researchgroep van de eenheid Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming van de KU Leuven, België, voor onderzoek op
het gebied van beeldreconstructie en beeldverwerking in positron en single-photon emissietomografie, en de daarmee geassocieerde
multimodale beeldvorming. We zoeken kandidaten met een uitstekende interdisciplinaire onderzoekservaring, internationale expertise en
met didactische vaardigheden in het domein van de moleculaire beeldvorming.
De onderzoeksgroep van Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming is een multidisciplinair team van artsen, radiofarmaceuten/chemici en fysici/ingenieurs. Het Medische Fysica onderzoeksteam heeft een zeer sterke expertise op beeldreconstructie voor beeldvorming met klinische en preklinische systemen, in het bijzonder emissietomografie ((TOF-)PET en SPECT) en hybride systemen (PET/CT, PET/MR, SPECT/CT). Het team doet zowel fundamenteel als toegepast onderzoek, en werkt daarvoor in lokale en internationale projecten samen met experten in medische beeldvorming, met biomedische onderzoekers en clinici en met onderzoeksteams van bedrijven. Het team heeft formele en informele samenwerkingsprojecten met producenten van beeldvormingssystemen, die gedetailleerde informatie over hun systemen delen, zodat het team nieuwe algoritmes kan evalueren op data verworven met deze systemen. De eenheid Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming is een partner van het Medical Imaging Research Center (MIRC) van het universitair ziekenhuis UZ Leuven en de KU Leuven, wat het makkelijk maakt om nieuwe samenwerkingen te starten binnen het ziekenhuis.
Website van de eenheid

Opdracht

Onderzoek

 • U voert onafhankelijk onderzoek uit met een focus op beeldreconstructie en beeldanalyse voor emissietomografie (PET en SPECT) en hybride beeldvormingssystemen (PET/CT, PET/MR en SPECT/CT). U maakt daarvoor gebruik van de beschikbare expertise van het onderzoeksteam, en van het feit dat het team geïntegreerd is in het universitair ziekenhuis, en daardoor toegang heeft tot geavanceerde klinische en preklinische beeldvormingssystemen en data, evenals een goede samenwerking met de clinici en biomedische researchers.
 • Van bij de start superviseert u een team van drie postdocs en drie doctoraatsstudenten en hun onderzoeksprojecten. Die projecten omvatten o.m. drie NIH-projecten, die worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met prof. Boada et al., Stanford University en New York University.
 • U voert uw onderzoek uit in synergie met de andere onderzoekers van Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming en de andere groepen van het MIRC.
 • U handhaaft het hoge internationale niveau van de lopende projecten en samenwerkingen en start nieuwe samenwerkingsprojecten.

Onderwijs

 • U verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs binnen het domein van uw onderzoeksveld, met een duidelijk engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel.
 • De onderwijstaak geassocieerd met deze positie omvat een cursus over technieken en technologie in de nucleaire geneeskunde in de Master Medische Stralingsfysica en een cursus over hetzelfde onderwerp in de Master in de Specialistische Geneeskunde.
 • U draagt ook bij aan het pedagogisch project van de faculteit en de universiteit door begeleiding van masterproeven en als promotor van doctoraatsstudenten.

Dienstverlening

 • U bent bereid om wetenschappelijke advies en ondersteuning te geven op gebied van beeldreconstructie, acquisitie, verwerking en analyse, aan collegae in KU Leuven, zowel in als buiten het Departement Beeldvorming en Pathologie.
 • Het onderzoeksteam onderhoudt een research software-bibliotheek and ondersteunt specifieke software die vrijgegeven werd voor in-house gebruik. Voorbeelden hiervan zijn software voor bewegingscorrectie in PET/MR en PET/CT beeldvorming van de hersenen, software tools ontwikkeld voor specifieke attenuatiecorrectie-problemen in PET/MR beeldvorming, en software voor de aflijning van organen.
 • U zal mee verantwoordelijk zijn voor de translatie van nieuwe research software naar biomedische research en klinische routine, in samenwerking met de medische fysici van het UZ, de artsen van nucleaire geneeskunde en het IT-departement.

Profiel

 • U hebt een doctoraat in ingenieurswetenschappen, fysica of vergelijkbaar, en ten minste 5 jaar ervaring op postdoctoraal niveau.
 • U beschikt over een sterk onderzoeksdossier in methodologie voor (multimodale) moleculaire beeldvorming, met inbegrip van beeldreconstructie, kalibratie van beeldvormingssystemen en beeldverwerking. Dit moet blijken uit uw publicaties in leidinggevende wetenschappelijke tijdschriften. Ervaring met internationale samenwerking is een belangrijk pluspunt.
 • Ervaring met multimodale beeldreconstructie, in het bijzonder voor PET/MR en PET/CT, is een belangrijk voordeel.
 • Ervaring met deep learning / AI is een belangrijk pluspunt, omdat dit steeds meer gebruikt wordt in beeldreconstructie en beeldverwerking.
 • U hebt een goed begrip van, en bent erg geïnteresseert in de verschillende medische beeldvormingstaken en de biomedische interpretatie van de beelddata.
 • Als een essentiële component in de onderzoeksstrategie van het departement en de researchgroup, hebt U hebt een lange-termijn visie op onderzoek.
 • U hebt aantoonbare kwaliteiten voor het academisch onderwijs. Onderwijservaring is een pluspunt.
 • U beschikt over organisatorische vaardigheden en u bent collegiaal ingesteld. U beschikt ook over leidinggevende capaciteiten in een universitaire context.
 • Een goede kennis van het Engels is een vereiste.
 • De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen. Vooraleer u een lesopdracht in het Nederlands of Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands resp. Engels te verwerven. Indien uw onderwijstaak geen kennis van het Nederlands vereist, dan wordt verwacht dat uw kennis van het Nederlands voldoende is om deel te kunnen nemen aan administratieve vergaderingen.

Aanbod

 • Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een intellectueel uitdagende omgeving, met state of the art uitrusting, o.m. PET/MR, PET/ CT en SPECT/CT en hun preklinische tegenhangers, een uitgebreide portfolio van nieuwe radiotracers, een in-house cyclotron en GMP faciliteiten. KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit en biedt vele mogelijkheden voor zowel fundamenteel als toegepast onderzoek. Zij is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. Haar studenten biedt ze een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau.
 • U werkt in Leuven, een historische en tegelijk dynamische en levendige stad in het centrum van België, op twintig minuten afstand van Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie, en op minder dan twee uur van Parijs, Londen en Amsterdam.
 • Afhankelijk van uw dossier en kwalificaties wordt u aangesteld of benoemd in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel: docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar. Junior onderzoekers worden in principe aangesteld als docent tenure track voor een periode van 5 jaar; nadien worden ze, bij positieve evaluatie, vast benoemd als hoofddocent.
 • De KU Leuven is goed uitgerust om buitenlandse professoren en hun familie te verwelkomen en biedt praktische ondersteuning op het gebied van immigratie en administratie, huisvesting, kinderopvang, Nederlands leren, partner loopbaancoaching, ...
 • Om wetenschappelijke integratie en onderzoek in de eerste fase te faciliteren wordt een startfinanciering van 110.000 euro aangeboden aan nieuwe professoren, die geen substantiële andere financiering hebben en die minstens voor 50% aangeworven worden.

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Koen Van Laere, tel.: +3216343711, mail: koen.vanlaere@kuleuven.be of prof. dr. Johan Nuyts, tel.: +3216349018, mail: johan.nuyts@kuleuven.be.Indien u problemen ondervindt bij het elektronisch solliciteren, kan u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.

KU Leuven hecht veel belang aan wetenschappelijke integriteit, ethisch en integer handelen en zal u bij aanwerving vragen om ter zake een verklaring te ondertekenen.

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Informatie over de vacature

Functienaam
Professor Faculteit Geneeskunde: Beeldreconstructie en Beeldanalyse in de Nucleaire Geneeskunde.
Werkgever
Locatie
Oude Markt 13 Leuven, België
Gepubliceerd
2022-12-23
Uiterste sollicitatiedatum
2023-03-14 23:59:59
Soort functie
Opslaan als favoriet

Meer vacatures bij deze werkgever

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken