KU Leuven

Professor in de Elektrotechniek: Ontwerp van analoge/RF geïntegreerde schakelingen in geavanceerde CMOS en verder-dan-CMOS technologieën

2023-08-31
Opslaan als favoriet

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken

In de Groep Wetenschap & Technologie van de KU Leuven, Faculteit Ingenieurswetenschappen, Departement Elektrotechniek (ESAT), onderzoeksgroep MICAS is er een voltijdse academische vacature op het gebied van micro/nano-elektronisch ontwerp van geïntegreerde schakelingen op campus Arenberg in Heverlee (Leuven).
We zijn op zoek naar internationaal georiënteerde kandidaten met een uitstekende onderzoekskennis en educatieve competentie op het vlak van ontwerp van analoge/RF geïntegreerde schakelingen. De onderzoeksgroep MICAS is wereldleider op het gebied van ontwerp van geïntegreerde schakelingen (IC’s) (analoog, gemengd analoog-digitaal, digitaal, RF en microgolf) voor een breed scala aan verschillende IC-technologieën.

In de afgelopen decennia heeft het onderzoeksteam van MICAS veel baanbrekende chipinnovaties bereikt en verschillende spin-offbedrijven gecreëerd. Telecommunicatie & connectiviteit, Kwaliteit van leven, Gezondheid en Mobiliteit zijn allemaal toepassingsdomeinen, waarin MICAS onderzoek verricht naar de volgende generatie van elektronische schakelingen en systemen voor een sociaal, comfortabel, gezond en veiliger leven.
Het succes van MICAS is gebaseerd op zijn diverse en excellente onderzoekers. Zij werken intern en internationaal samen met een unieke onderzoeksmethode, die alle stappen in de IC-ontwerpcyclus omvat: van conceptontwerp op systeemniveau, over chipontwerp en -implementatie tot fabricage en verpakking.
De laatste stap, de experimentele validatie van de chip, maakt gebruikt van het zeer geavanceerde meetlabo van MICAS in Leuven. Deze aanpak stelt ons in staat om op silicium bewezen circuitconcepten aan te leveren, die zeer gewaardeerd worden door onze academische en industriële partners en concurrenten.

Website van de eenheid

Opdracht

Onderzoek

Analoog en RF IC-ontwerp worden steeds uitdagender, naarmate de halfgeleidertechnologie schaalt: de toenemende variabiliteit en afnemende voedingsspanning zijn hierbij grote knelpunten. Als gevolg daarvan worden nauwkeurigheid, stroomverbruik en betrouwbaarheid steeds moeilijker te bereiken.
Dit staat in schril contrast met de steeds strenger worden vereisten en specificaties, die gesteld worden aan  hoogperformante analoge en RF elektronische schakelingen. De oorzaak hiervan ligt bij de steeds complexer en performanter wordende digitale systemen. Analoge interfaces en radio's worden daardoor ook naar hogere snelheden, lagere vermogenverbruiken, hogere nauwkeurigheden, enz. geduwd.
Verdere schaling naar CMOS technologieën van 7 nm en lager vereist een echte paradigmaverschuiving in analoog en RF IC-ontwerp. Bovendien is er een constante drang naar steeds hogere energie-efficiëntie in elektronische schakelingen en systemen. Ook de behoefte aan een efficiënt vermogenbeheer is nog nooit zo prominent geweest. Zijn circuits nog steeds mogelijk wanneer mismatch de nauwkeurigheid beperkt? Of zijn er steeds verder geavanceerde kalibratietechnieken nodig? Is het nodig om meer redundantie in te zetten? Enz. 
Tot slot moet er verder gekeken worden dan de traditionele CMOS-technologieën om toekomstige geïntegreerde systemen te ontwerpen. Al deze vragen komen samen in de prominente slogan voor deze vacature: "giving analog and RF design the next leap into the scaled future."
Qua onderzoek zijn we op zoek naar kandidaten die gemotiveerd zijn om deel te nemen aan de volgende activiteiten:
 • U ontwikkelt een onderzoeksprogramma op hoog internationaal niveau binnen één of meerdere analoge en/of RF geïntegreerde systeemtoepassingsdomeinen.  U streeft naar perfectie in uw onderzoek en breidt als zodanig de internationale reputatie van de MICAS-onderzoeksgroep uit en versterkt deze in het ontwerp van analoge/RF geïntegreerde schakelingen, die nodig zijn voor toekomstige systemen en toepassingen.  Het onderzoek kan betrekking hebben op geavanceerde CMOS- en/of andere (bijv. IGBT-, InP-, GaX- of nano-CMOS-) technologieën. Het kan zich richten op laagspannings- en/of hogerspannings geïntegreerde ontwerpen.
 • U zet samenwerkingen op met de huidige leden van de MICAS-onderzoeksgroep en streeft naar samenwerkingsprojecten met andere onderzoeksgroepen, binnen en buiten de ESAT-afdeling, maar ook internationaal en met (Vlaamse en internationale) academische en industriële partners.
 • U bent in staat om competitieve onderzoeksfinanciering te verwerven.
 • U kunt een onderzoeksteam van PhD- en postdoconderzoekers aansturen en begeleiden.
 • U publiceert op het hoogste wetenschappelijke niveau.
 • U ontwikkelt een internationaal netwerk en trekt wereldwijd onderzoekers aan.
 • U geeft aandacht aan valorisatie van uw onderzoeksactiviteiten via toegepast onderzoek en overdracht naar bestaande en nieuwe bedrijven.

Onderwijs

 • U verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs binnen het domein van de (analoge/RF) elektronica, met een duidelijk engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel. U draagt ook bij aan het pedagogisch project van de faculteit/universiteit door begeleiding van masterproeven en als promotor van doctoraatsstudenten.
 • U ontwikkelt uw onderwijs overeenkomstig de visie van de KU Leuven op activerend en onderzoeksgebaseerd onderwijs en maakt gebruik van de mogelijkheden voor onderwijskundige professionalisering die de faculteit en de universiteit aanbieden.
 • Uw onderwijsopdracht wordt op grond van uw specifiek profiel in overleg bepaald. Ze is in de eerste jaren van uw aanstelling in omvang beperkt. Ook in uw verdere loopbaan besteedt de faculteit veel aandacht aan het evenwicht tussen onderzoeks- en onderwijstijd.

Dienstverlening

U maakt deel uit van de KU Leuven en de MICAS-familie. U bent bereid om wetenschappelijke, maatschappelijke en interne diensten te verlenen.

Profiel

 • U hebt een doctoraat in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek/elektronica (Electrical Engineering), gespecialiseerd in ontwerp van geïntegreerde schakelingen (IC’s), met meerdere geverifieerde, gepubliceerde IC-ontwerpen op uw palmares.
 • U hebt een sterk onderzoeksprofiel. De kwaliteit van uw onderzoek wordt bewezen door publicaties in vooraanstaande internationale tijdschriften en conferenties en door internationale academische of industriële ervaring in het domein.
 • U hebt aantoonbare kwaliteiten voor het academisch onderwijs. Onderwijservaring is een pluspunt.
 • U beschikt over organisatorische vaardigheden en u bent collegiaal ingesteld. U bezit ook leidinggevende capaciteiten die relevant zijn voor een universitaire context.
 • Een goede kennis van het Engels is een vereiste. De KU Leuven biedt cursussen academisch Engels aan.
 • Een goede kennis van het Engels is een vereiste. 
 • De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen.
 • Vooraleer u een lesopdracht in het Nederlands of Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands resp. Engels te verwerven.
 •  bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen. 

Aanbod

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een intellectueel uitdagende omgeving. De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Zij is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. Haar studenten biedt ze een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau. 
U werkt in Heverlee, deel van Leuven, een historische en tegelijk dynamische en levendige stad in het centrum van België, op twintig minuten afstand van Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie, en op minder dan twee uur van Parijs, Londen en Amsterdam.
Afhankelijk van uw dossier en kwalificaties wordt u aangesteld of benoemd in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel: docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar. Junior onderzoekers worden in principe aangesteld als tenuretrackdocent voor een periode van 5 jaar; nadien worden ze, bij positieve evaluatie, vast benoemd als hoofddocent. 
De KU Leuven is goed uitgerust om buitenlandse professoren en hun familie te verwelkomen en biedt praktische ondersteuning op het gebied van immigratie en administratie, huisvesting, kinderopvang, Nederlands leren, partner loopbaancoaching, ... 
Om wetenschappelijke integratie en onderzoek in de eerste fase te faciliteren wordt een startfinanciering van 100.000 euro aangeboden aan nieuwe professoren, die geen substantiële andere financiering hebben en die minstens voor 50% aangeworven worden.

Interesse?

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie, kan u contact opnemen met:
    Prof. dr. ir. Wim Dehaene, afdelingshoofd van de MICAS onderzoeksgroep (wim.dehaene@kuleuven.be)
    Prof. dr. ir. Georges Gielen, departementsvoorzitter van ESAT (georges.gielen@kuleuven.be)
Voeg aan uw sollicitatie volgende onderdelen toe (meer info vindt u op de jobsite KU Leuven):

- een biosketch waarin u uw meerwaarde als academicus aantoont voor de kerntaken onderzoek, onderwijs en dienstverlening in uw voorbije loopbaan en voor uw toekomstige activiteiten (maximaal 2 pagina’s) ;
- een dossier over uw vijf belangrijkste publicaties of realisaties;
- een uitgebreid cv (met inbegrip van een volledige publicatielijst en desgevallend een portfolio van uw projecten);
- een onderzoeksplan met aandacht voor de uitbouw van een onderzoekslijn en bijhorend onderzoeksteam met oog voor samenwerking met collega-onderzoekers binnen de entiteit van tewerkstelling (maximaal 5 pagina’s);
- uw visie op het academisch onderwijs en de organisatie ervan (maximaal 2 pagina’s);
- uw bijdrage aan dienstverlenende activiteiten (interne representatie via lidmaatschap in raden en bestuursorganen, bijdragen aan de maatschappij vanuit onderwijs en onderzoek, outreach en wetenschapscommunicatie) (maximaal 1 pagina);
- uw visie op leiderschap (maximaal 1 pagina).
De KU Leuven voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid. Zij moedigt kandidaten uit groepen die in de universiteit momenteel ondervertegenwoordigd zijn expliciet aan om zich kandidaat te stellen.
KU Leuven hecht veel belang aan wetenschappelijke integriteit, ethisch en integer handelen en zal u bij aanwerving vragen om ter zake een verklaring te ondertekenen.

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Informatie over de vacature

Functienaam
Professor in de Elektrotechniek: Ontwerp van analoge/RF geïntegreerde schakelingen in geavanceerde CMOS en verder-dan-CMOS technologieën
Werkgever
Locatie
Oude Markt 13 Leuven, België
Gepubliceerd
2022-06-29
Uiterste sollicitatiedatum
2023-08-31 23:59
Opslaan als favoriet

Meer vacatures bij deze werkgever