KU Leuven

Academische positie in Economie - Elk onderzoeksdomein

2023-11-15 (Europe/Brussels)
Save job

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken

Aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (FEB) van de KU Leuven is een voltijdse academische positie vacant in de onderzoekseenheid Economie. De vacature staat open voor zowel junior als senior onderzoekers. Doctoraatsstudenten in de laatste fase van hun doctoraatstraject kunnen zich eveneens kandidaat stellen.

Junior kandidaten worden aangeworven in de rang van Docent (tenure track, vijf jaar). In geval van positieve evaluatie na vijf jaar, geeft de tenure track aanleiding tot een vaste benoeming als Hoofddocent. Senior kandidaten worden aangeworven in de rang van Hoofddocent of (Gewoon) Hoogleraar, afhankelijk van hun kwalificaties en academische ervaring.

Website van de eenheid

Opdracht

Onderzoek

U bent een ambitieuze, internationaal georiënteerde onderzoeker en werkt in nauwe samenwerking met de leden van de Onderzoekseenheid Economie aan uw onderzoeksagenda. U publiceert in internationale toptijdschriften in het domein, verwerft onderzoeksfinanciering, ontwikkelt internationale samenwerkingsverbanden en begeleidt doctoraatsstudenten. U streeft naar excellentie in uw onderzoek en levert zo een bijdrage aan de reputatie van de FEB en de KU Leuven. U hebt een uitgesproken interesse voor fundamenteel onderzoek en besteedt aandacht aan de valorisatie van uw onderzoek en toegepast onderzoek. 

Onderwijs

U verzorgt vakken binnen de economie-opleidingen op bachelor-, master- en doctoraatsniveau op de campus in Leuven. Bij het invullen van de onderwijsopdracht wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw profiel en ervaring. U draagt bij aan de optimalisatie en verdere uitbouw van het onderwijs waarvoor de onderzoekseenheid Economie verantwoordelijk is en u staat in voor de begeleiding van bachelor- en/of masterproeven. Kandidaten die aangeworven worden in een tenure track statuut, starten met een gereduceerde onderwijsopdracht. 

U ontwikkelt uw onderwijs in lijn met de visie van de KU Leuven gericht op activerend, onderzoeksgebaseerd en praktijkgericht onderwijs (voor meer informatie, zie: https://www.kuleuven.be/onderwijs/onderwijs). U maakt gebruik van de mogelijkheden voor onderwijskundige professionalisering die de faculteit en de universiteit aanbieden. U draagt bij aan de onderwijsfilosofie van de universiteit en bent toegewijd om de kwaliteit van de onderwijsprogramma’s hoog te houden. 

Dienstverlening

U toont bereidheid om u te integreren in de onderzoekseenheid, actief deel te nemen en bij te dragen aan professionele groepsactiviteiten, en binnen de faculteit en onderzoekseenheid interne dienstverleningstaken op te nemen. Het ter beschikking stellen van onderwijs- en onderzoeksexpertise aan het maatschappelijk werkveld en het bijdragen aan het brede maatschappelijk debat behoort ook tot uw opdracht. Kandidaten die aangeworven worden in een tenure track statuut starten met een beperkte dienstverleningsopdracht. 

Profiel

U heeft (of bekomt alvorens de begindatum van tewerkstelling) een diploma van doctor in de economische wetenschappen of een gerelateerd doctoraatsdiploma.

U hebt excellente onderzoeksoutput of onderzoekspotentieel. De kwaliteit van uw onderzoek blijkt uit publicaties in internationale toptijdschriften, veelbelovende lopende onderzoeksprojecten en work-in-progress papers en/of internationale ervaring. Kandidaten die nog maar pas hun doctoraat behaald hebben of dat in de nabije toekomst zullen behalen, tonen hun onderzoekspotentieel aan door middel van de kwaliteit van hun doctoraat of arbeidsmarktpaper, en academische referenties. Ervaring met het schrijven van projectaanvragen voor onderzoeksfinanciering en een sterk internationaal netwerk strekken tot aanbeveling. 

U heeft ervaring met academisch onderwijs en beschikt over aantoonbare didactische vaardigheden. U beschikt over de nodige communicatieve en organisatorische vaardigheden en u bent een teamspeler.

Uw gesproken en geschreven Engels is excellent. De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen. Vooraleer u in het Nederlands doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands te verwerven. 

Aanbod

De vacature staat open voor zowel junior als senior onderzoekers. Doctoraatsstudenten in de laatste fase van hun doctoraatstraject kunnen zich eveneens kandidaat stellen. Junior kandidaten worden aangeworven in de rang van Docent (tenure track, vijf jaar). In geval van positieve evaluatie na vijf jaar, geeft de tenure track aanleiding tot een vaste benoeming als Hoofddocent. Senior kandidaten worden aangeworven in de rang van Hoofddocent of (Gewoon) Hoogleraar, afhankelijk van hun kwalificaties en academische ervaring. 

Wij bieden u een dynamische en internationaal georiënteerde onderzoeksomgeving. Voor meer informatie zie: https://feb.kuleuven.be/research/economics/ces/. 

De FEB werd de afgelopen jaren door onafhankelijke accreditatiecommissies systematisch hoog gerangschikt op vlak van onderzoeks- en onderwijskwaliteit. De Faculteit heeft de gerenommeerde EQUIS-accreditatie verworven en beschikt over een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk, zowel in de academische als in de bedrijfswereld. Voor meer informatie zie: http://feb.kuleuven.be/eng/research 

De KU Leuven is goed uitgerust om buitenlandse professoren en hun familie te verwelkomen en biedt praktische ondersteuning op het gebied van immigratie en administratie, huisvesting, kinderopvang, Nederlands leren, en partner loopbaancoaching, onder andere. Om wetenschappelijke integratie en onderzoek in de eerste fase te faciliteren wordt een startfinanciering van 110.000 euro aangeboden aan nieuwe professoren, die geen substantiële andere financiering hebben en die minstens voor 50% aangeworven worden. 

De KU Leuven voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid en moedigt kandidaten uit groepen die binnen de universiteit momenteel ondervertegenwoordigd zijn expliciet aan om zich kandidaat te stellen. Voor meer informatie, zie: https://www.kuleuven.be/english/life-at-ku-leuven, http://feb.kuleuven.be/eng/about-feb/jobs en https://feb.kuleuven.be/nl/0790-bro-intzap.pdf.  

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Jo Van Biesebroeck, voorzitter onderzoekseenheid Economie, mail: jo.vanbiesebroeck@kuleuven.be of prof. dr. Wilfried Lemahieu, decaan, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, mail: wilfried.lemahieu@kuleuven.be. 

Meer informatie over de sollicitatieprocedure en de documenten die opgeladen moeten worden, vindt u hier terug:  https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/en/academic-staff/senior-academic-staff-tenure-track-information#job-application.

Externe referentiebrieven kunnen opgeladen worden via www.econjobmarket.org of kunnen gestuurd worden naar evi.fosse@kuleuven.be.

Indien u problemen ondervindt bij het elektronisch solliciteren, kan u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.

Kandidaten worden uitgenodigd om online te solliciteren tot 15/11/2023, 22u55 CET.

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Informatie over de vacature

Save job

Meer vacatures bij deze werkgever