KU Leuven

Professor in de Asteroseismologie, Binaire Sterevolutie en Progenitoren van Gravitatiegolven

2023-11-15
Opslaan als favoriet

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken

De Groep Wetenschap en Technologie, Faculteit Wetenschappen, Departement Natuurkunde en Sterrenkunde, Instituut voor Sterrenkunde en het Gravitatiegolvencentrum biedt een voltijdse tenure-track vacature aan om de vakgebieden asteroseismologie, binaire sterevolutie en progenitoren van gravitatiegolven te verbinden. Voor deze vacature zoeken we een kandidaat die internationaal georiënteerd is, uitstekende onderzoeksresultaten kan voorleggen en hoogstaand onderwijs kan aanbieden in de structuur en evolutie van sterren en in de asteroseismologie. Het Instituut voor Sterrenkunde (https://fys.kuleuven.be/ster) en het Gravitatiegolvencentrum (https://fys.kuleuven.be/gwc) hebben hun thuisbasis op Campus Arenberg en vormen een sterke en bloeiende gemeenschap van zo'n 120 wetenschappers, ingenieurs, technici en ondersteunend personeel die samen baanbrekend onderzoek neerzetten in de astrofysica en theoretische fysica op het vlak van instrumentatie, observatie, theorie en modellering. Onze specifieke onderzoeksthema's omvatten asteroseismologie, de evolutie van enkelvoudige sterren en dubbelsterren, exoplaneten, theorie en observatie van zwarte gaten, fysica van gravitatiegolven, kosmologie van het vroege universum, en astronomische instrumentatie. Wij zijn bijzonder actief in nationale en internationale netwerken en spelen diverse leidinggevende en ondersteunende rollen in spraakmakende onderzoeksprogramma's gefinancierd door onder meer het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen en de European Research Council. Met deze vacature willen we het Gravity onderzoeksinitiatief van het departement ondersteunen door het inbrengen van asteroseismische modellering van zware sterren in het bestuderen van progenitoren en elecromagnetische tegenhangers van de bronnen van gravitatiegolven. Rond het Gravity initiatief is het departement nauw verbonden met het BlackGEM telescoopscala en het Einstein Telescope project, alsook met de ESA Gaia, PLATO en LISA ruimtemissies. De succesvolle kandidaat wordt verantwoordelijk voor de ontwikkeling van innovatieve rekenmodellen voor het binnenste van sterren en van simulaties die de verscheidenheid aan waarnemingen door deze operationele en nieuwe infrastructuren kunnen voorspellen en helpen interpreteren. Tevens verzorgen wij vooraanstaande opleidingen op Masterniveau. De Master in de Sterrenkunde / Master of Astronomy and Astrophysics biedt een breed gamma aan opleidingsonderdelen in de domeinen van de astronomie en astrofysica en legt daarbij de nadruk op onderzoeksmethodiek. De Master of Space Studies levert hooggekwalificeerde professionals aan de bloeiende ruimtevaartindustrie. De Master in de Fysica tenslotte heeft opleidingsonderdelen in snaartheorie, kosmologie en fysica van gravitatiegolven die relevant zijn voor deze vacature. Met dit alles zijn wij een sterke wetenschappelijke gemeenschap met een duidelijke visie en met een bedrijfscultuur waar ondersteunen en samenwerken centraal staan. Daarnaast kunnen wij rekenen op een stevige onderzoeksinfrastructuur, op een uitgebreid regionaal, nationaal en internationaal netwerk en op financieringsmogelijkheden die stabiliteit op de lange termijn kunnen bieden.
Website van de eenheid

Opdracht

Onderzoek

 • U heeft een bewezen staat van dienst in ten minste één van de volgende domeinen:
  - Asteroseismische modellering van zware sterren,
  - Theorie van sterevolutie en binaire populatiesynthese,
  - Simulaties van progenitoren van gravitatiegolven.
 • Wij verwachten dat U zich ontwikkelt als een expert in deze drie domeinen samen en U bent in staat om een onderzoeksplan voor te leggen dat op overtuigende wijze aantoont dat U deze drie domeinen kan integreren.
 • U wordt verbonden aan het Instituut voor Sterrenkunde en bent in staat om effectieve samenwerkingsverbanden op te zetten binnen het Gravity onderzoeksinitiatief van het departement rond het Einstein Telescope project en de LISA ruimtemissie.  U maakt tevens de verbinding met andere initiatieven in het departement en daarbuiten.
 • U bent in staat om overtuigende onderzoeksvoorstellen te ontwikkelen en om onderzoeksfinanciering en computertijd bij het Vlaams Supercomputercentrum op competitieve wijze te verwerven. 
 • U begeleidt doctoraatsstudenten op een hoogkwalitatief niveau.
 • U streeft naar excellentie in uw onderzoek en levert een duidelijke en continue bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het Departement Natuurkunde en Sterrenkunde.

Onderwijs

 • U verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs binnen de U toegewezen domeinen, met een duidelijk engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel.
 • U draagt bij aan het pedagogisch project van de Faculteit Wetenschappen door het begeleiden van masterproeven en als promotor van doctoraatsstudenten.
 • U ontwikkelt uw onderwijs in overeenstemming met de visie van KU Leuven en maakt gebruik van de professionele ontwikkelingsmogelijkheden aangeboden door de Faculteit en de Universiteit.
 • Uw onderwijsopdracht wordt beperkt gedurende de eerste jaren van uw aanstelling en zal uitgebreid worden naar het Bachelorniveau na vijf jaar.  Vanaf het academiejaar 2024-2025 verzorgt u twee 6 ECTS opleidingsonderdelen (Stellar Structure and Evolution en Asteroseismology) binnen de Master in de Sterrenkunde / Master of Astronomy and Astrophysics.

Dienstverlening

 • U doet actief aan wetenschapscommunicatie en outreach binnen de Universiteit, binnen Vlaanderen en wereldwijd.
 • U levert wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening aan KU Leuven en aan organisaties betrokken bij ruimtewetenschappen.
 • U werkt adviserend en ondersteunt onderzoeksprojecten in samenwerking met de onderzoekers en de doctorandi van de verschillende onderzoeksgroepen van het departement en van de Groep Wetenschap en Technologie.

Profiel

 • U heeft een diploma van doctor in de sterrenkunde of astrofysica en bij voorkeur met minimaal drie jaar postdoctorale ervaring tegen september 2024.
 • U heeft een sterk, internationaal onderzoeksprofiel. De kwaliteit van uw onderzoek kan u aantonen aan de hand van publicaties in prominente, peer-to-peer getoetste wetenschappelijke tijdschriften.
 • Internationale onderzoekservaring is een duidelijk pluspunt.
 • U heeft een aantoonbaar groeipotentieel onderbouwd door sterke academische referenties.
 • U hebt aantoonbare kwaliteiten voor het academisch onderwijs. Onderwijservaring is een pluspunt.
 • U beschikt over organisatorische vaardigheden en u bent collegiaal ingesteld. U bezit ook leidinggevende capaciteiten in een universitaire context.
 • Een goede kennis van het Engels is een vereiste. KU Leuven biedt cursussen academisch Engels aan.
 • De bestuurstaal van KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen. 
 • Vooraleer u een lesopdracht in het Nederlands doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands te verwerven. 

Aanbod

 • Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een intellectueel uitdagende omgeving. KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Zij is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. Haar studenten biedt ze een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau. 
 • U werkt in Leuven, een historische en tegelijk dynamische en levendige stad in het centrum van België, op twintig minuten afstand van Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie, en op minder dan twee uur van Parijs, Londen en Amsterdam.
 • De KU Leuven is goed uitgerust om buitenlandse professoren en hun familie te verwelkomen en biedt praktische ondersteuning op het gebied van immigratie en administratie, huisvesting, kinderopvang, Nederlands leren, partner loopbaancoaching, ... 
 • Om wetenschappelijke integratie en onderzoek in de eerste fase te faciliteren wordt een startfinanciering van 110.000 euro aangeboden aan nieuwe professoren, die geen substantiële andere financiering hebben en die minstens voor 50% aangeworven worden.
 • U wordt aangesteld als docent tenure track voor een periode van 5 jaar; nadien wordt u, bij positieve evaluatie, vast benoemd als hoofddocent. 

Meer informatie

Het Instituut voor Sterrenkunde
Het Gravitatiegolvencentrum

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Conny Aerts, tel.: +32 16 32 70 28, mail: conny.aerts@kuleuven.be of prof. dr. Piet Van Duppen, tel.: +32 16 32 72 72, mail: piet.vanduppen@kuleuven.be. Indien u problemen ondervindt bij het elektronisch solliciteren, kan u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.

Voeg aan uw sollicitatie volgende onderdelen toe (meer info vindt u op de jobsite KU Leuven):
- een biosketch waarin u uw meerwaarde als academica/-us aantoont voor de kerntaken onderzoek, onderwijs en dienstverlening in uw voorbije loopbaan en voor uw toekomstige activiteiten (maximaal 2 pagina's) ;
- een dossier over uw vijf belangrijkste publicaties of realisaties;
- een uitgebreid cv (met inbegrip van een volledige publicatielijst en de contactgegevens van min.3 academische referentie personen);
- een onderzoeksplan met aandacht voor de uitbouw van een onderzoekslijn en bijhorend onderzoeksteam met oog voor samenwerking met collega-onderzoekers binnen de entiteit van tewerkstelling (maximaal 4 pagina's);
- uw visie op het academisch onderwijs en de organisatie ervan (maximaal 2 pagina's);
- uw bijdrage aan dienstverlenende activiteiten (interne representatie via lidmaatschap in raden en bestuursorganen, bijdragen aan de maatschappij vanuit onderwijs en onderzoek, outreach en wetenschapscommunicatie) (maximaal 1 pagina);
- uw visie op leiderschap (maximaal 1 pagina).

KU Leuven voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid. Zij moedigt kandidatenuit groepen die in de universiteit momenteel ondervertegenwoordigd zijn expliciet aan om zich kandidaat te stellen. 

KU Leuven hecht veel belang aan wetenschappelijke integriteit, ethisch en integer handelen en zal u bij aanwerving vragen om ter zake een verklaring te ondertekenen.

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Informatie over de vacature

Functienaam
Professor in de Asteroseismologie, Binaire Sterevolutie en Progenitoren van Gravitatiegolven
Werkgever
Locatie
Oude Markt 13 Leuven, België
Gepubliceerd
2023-03-31
Uiterste sollicitatiedatum
2023-11-15 23:59
Opslaan als favoriet

Meer vacatures bij deze werkgever