KU Leuven

Professor in Immunologie

2023-08-17
Opslaan als favoriet

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken

n het kader van de verdere uitbouw van de onderzoeksexpertise en van het onderwijs, heeft de Groep Biomedische Wetenschappen volgende voltijdse vacature aan de Faculteit Geneeskunde. De opdrachten bij deze vacature vinden hoofdzakelijk plaats op KU Leuven Kulak in Kortrijk en vergen een zeer actieve aanwezigheid op die campus. KU Leuven Kulak biedt een interdisciplinaire academische omgeving met een geïntegreerd campusconcept. Qua onderwijs, staan de Groep Biomedische Wetenschappen en de Faculteit Geneeskunde er in voor de vorming van Bachelors in Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen. Qua onderzoek worden er belangrijke onderzoeksmogelijkheden geboden, onder andere binnen de Interdisciplinary Research Facility Life Sciences (IRFLs). Als lid van het zelfstandig academisch personeel van de groep Biomedische Wetenschappen KU Leuven Kulak behoort u tot het Departement Microbiologie, Immunologie en Transplantatie, de Faculteit Geneeskunde en Groep Biomedische Wetenschappen van KU Leuven.
Website van de eenheid

Opdracht

Onderzoek

Er wordt verwacht dat u een eigen onderzoekslijn uitbouwt gebaseerd op experimenteel of data-driven immunologisch onderzoek waarbij verwacht wordt dat deze onderzoekslijn aansluiting vindt bij en complementariteit vertoont met één of meerdere van de aanwezige onderzoeksthema s binnen de Groep Biomedische Wetenschappen op KU Leuven Kulak (Muscles and Movement, Trombose en Hemostase, Data DrivenHealthcare). Ervaring met het inzetten van artifciële intelligentie voor de analyse van klinische data is een pluspunt. U streeft naar excellentie in uw onderzoek en levert zo een bijdrage aan de verdere wetenschappelijke uitbouw van het Departement Microbiologie, Immunologie en Transplantatie en van de groep Biomedische Wetenschappen op Kulak.

U staat open voor en neemt initiatief tot samenwerking met andere onderzoekers zowel te Kortrijk als te Leuven. De ontwikkeling van een onderzoeksprogramma houdt onder meer in dat u in staat bent competitieve onderzoeksfinanciering te verwerven, nationale en internationale samenwerkingsverbanden uit te bouwen, doctoraatsonderzoek te begeleiden en te publiceren in internationaal hoogstaande tijdschriften in uw onderzoeksdomein.

Onderwijs

Uw onderwijsopdracht zal bestaan uit verschillende opleidingsonderdelen in de opleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen aan KU Leuven Kulak. Tot deze opdracht kunnen zowel basisvakken behoren als meer verdiepende opleidingsonderdelen gelinkt aan uw expertise.  De onderwijstaken kunnen in de loop der jaren aangepast worden in functie van de evolutie van het opleidingsaanbod te Kortrijk.  Het profiel van KU Leuven Kulak vereist dat u bijzondere interesse heeft voor onderwijsvernieuwing en onderwijskwaliteit.  U verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs, met een duidelijk engagement voor de vormgeving van de opleiding als geheel. Als residerend staflid bent u vlot bereikbaar voor studenten. De onderwijsopdrachten vergen een onmiddellijke en grondige kennis van het Nederlands.

Dienstverlening

U hebt oog voor regionale, nationale en internationale samenwerking met bedrijven en partners buiten de universiteit.  U vertegenwoordigt onze Groep Biomedische Wetenschappen in de regio en fungeert waar zinvol als contactpersoon tussen de universiteit en de lokale partners.  U bent betrokken bij één of meerdere extracurriculaire taken zoals bv. actieve deelname aan overlegvergaderingen, wetenschapscommunicatie, contact met aspirant studenten...

Profiel

U heeft een doctoraat in de Wetenschappen of Biomedische Wetenschappen (inclusief Geneeskunde) of een andere opleiding Life Sciences van evenwaardig niveau. U beschikt over een sterk onderzoeksdossier met minstens een postdoctorale track-record in het veld van "immunologie".  U kunt uw onderzoeksexpertise staven met meerdere publicaties in hoogstaande internationale tijdschriften.   U beschikt over een uitstekende didactische vaardigheden, zodat u kan bijdragen ot de kwaliteit van de onderzoekseenheid en van de opleidingen waarin u zal doceren. Ervaring in het verstrekken van academisch onderwijs, met aantoonbare didactische kwaliteiten, vormen een pluspunt. U beschikt over organisatorische vaardigheden en u bent collegiaal ingesteld.  U bezit leidinggevende capaciteiten  in een universitaire context.  U engageert zich voor dienstverlenende taken die horen bij het uitdragen van het eigen onderzoek en onderwijs en dat van de Groep Biomedische Wetenschappen aan KU Leuven Kortrijk naar aspirant studenten en de regio. Internationale ervaring is een belangrijk pluspunt.
Een goede kennis van het Engels is een vereiste.  De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen.  Vooraleer u een lesopdracht in het Nederlands of Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands resp. Engels te verwerven.

Aanbod

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een interdisciplinaire en intellectueel uitdagende omgeving.  KU Leuven Kulak is onderdeel van een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert en streeft naar internationale excellentie. Afhankelijk van uw dossier en kwalificaties wordt u aangesteld of benoemd in één van de graden van het zelfstandig academisch personeel: docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar. Junior onderzoekers worden in principe aangesteld als docent tenure track voor een periode van 5 jaar. Nadien worden ze, bij een positieve evaluatie, vastbenoemd als hoofddocent.

De KU Leuven is goed uitgerust om buitenlandse professoren en hun familie te verwelkomen en biedt praktische ondersteuning op het gebied van immigratie en administratie, huisvesting, kinderopvang, Nederlands leren, partner loopbaancoaching, ... 
Om wetenschappelijke integratie en onderzoek in de eerste fase te faciliteren wordt een startfinanciering van 110.000 euro aangeboden aan nieuwe professoren, die geen substantiële andere financiering hebben en die minstens voor 50% aangeworven worden.
KU Leuven hecht veel belang aan wetenschappelijke integriteit, ethisch en integer handelen en zal u bij aanwerving vragen om ter zake een verklaring te ondertekenen.

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Simon De Meyer, tel.: +32 56 24 62 32, mail: simon.demeyer@kuleuven.be.Indien u problemen ondervindt bij het elektronisch solliciteren, kan u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.
KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Informatie over de vacature

Functienaam
Professor in Immunologie
Werkgever
Locatie
Oude Markt 13 Leuven, België
Gepubliceerd
2023-04-03
Uiterste sollicitatiedatum
2023-08-17 23:59
Vakgebied
Opslaan als favoriet

Meer vacatures bij deze werkgever

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken

Dit vind je misschien ook interessant