...

Universiteit Utrecht

Website bezoeken

Over de werkgever

Opgericht in 1636, is de universiteit uitgegroeid tot een moderne, toonaangevende instelling met een groeiende internationale reputatie. De Shanghai-ranglijst plaatst de Universiteit Utrecht op nummer één in Nederland, op een dertiende plaats in Europa en in de wereld op een gedeelde 52ste plaats. De Universiteit Utrecht biedt 50 bacheloropleidingen en 169 masterprogramma´s, waarvan een groot deel Engelstalig. De universiteit telt 29.755 studenten en 6.500 medewerkers. Jaarlijks komen meer dan 2.000 buitenlandse studenten en onderzoekers voor korte of langere tijd naar Utrecht.
Veelzijdig en innovatief onderzoek
De universiteit verricht fundamenteel en toegepast onderzoek in een breed scala van wetenschapsgebieden. Deze veelzijdigheid vormt een inspirerende basis voor multidisciplinair onderzoek binnen én buiten de universiteit. De Universiteit Utrecht werkt nauw samen met het bedrijfsleven aan maatschappelijk relevant en innovatief onderzoek.
Kernwaarden
Inspiratie, ambitie, onafhankelijkheid en betrokkenheid zijn de kernwaarden die richtinggevend zijn voor het gedrag en de attitude van medewerkers en studenten van de Universiteit Utrecht.
Budget
Het budget van de universiteit bedraagt 765 miljoen euro, 34 procent is afkomstig uit subsidies, fondsen en contractactiviteiten voor derden. Het overige deel is afkomstig van college- cursus en examengelden en bijdragen van de Nederlandse overheid (gegevens 2014).
ANBI
De Universiteit Utrecht is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het RSIN nummer is 1798650. Missie en strategie Cijfers en feiten Bestuur en organisatie Samenwerking Traditie en historie

Vergelijkbare vacatures

Vergelijkbare werkgevers

...
University of Twente Hengelo, Nederland 40 vacatures
...
Radboud University Nijmegen, Nederland 12 vacatures
...
Leiden University Leiden, Nederland 10 vacatures
...
AMOLF Amsterdam, Nederland 6 vacatures
...
NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research Den Helder, Nederland 5 vacatures
Meer werkgevers