KU Leuven

Praktijklector vakdidactiek fysica

2024-07-31 (Europe/Brussels)
Baan opslaan

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken

Het Departement Natuurkunde & Sterrenkunde voert onderzoek uit in verschillende domeinen van de moderne fysica met als doel de fundamenten van de fysica te doorgronden.

De onderzoeksgroep rond vakdidactiek fysica houdt zich specifiek bezig met onderzoek naar het leren en onderwijzen van fysica en sterrenkunde, en dit zowel in het secundair als in het hoger onderwijs: we proberen inzicht te krijgen in leer- en onderwijsprocessen voor fysica en sterrenkunde, om zo het onderwijs in natuurkunde verder te optimaliseren. De activiteiten van de opleiding van toekomstige leraren fysica sluiten enerzijds nauw aan bij dit onderzoek en worden anderzijds georganiseerd in de schoot van de Educatieve Master Wetenschappen en Technologie, samen met een dynamisch team van medewerkers dat instaat voor de opleiding van toekomstige leraren in verschillende STEM-domeinen.
Website van de eenheid

Functie

Als succesvolle kandidaat zal u in overleg met de vakdidacticus fysica een aantal taken opnemen. We lijsten de verschillende opdrachten hieronder op. Samen met het hele team wordt het takenpakket besproken en verdeeld.

 • De belangrijkste opdracht bestaat in het begeleiden van stages. Dit omvat aspecten van stageplanning in overleg met de betrokken studenten, lesbezoeken, en het opvolgen van studenten via hun e-portfolio. De praktijklector heeft ook een belangrijke inbreng in tussentijdse en eindbeoordelingen van stages.
 • De praktijklector assisteert bij (vooral) praktijkgerichte elementen van diverse opleidingsonderdelen in de educatieve master in de wetenschappen en technologie. Het belangrijkste daarvan voor een praktijklector fysica is uiteraard Vakdidactiek Fysica. Daar werken zij mee aan het begeleiden van studenten bij hun praktische opdrachten en zullen zij inhoudelijk bijdragen vanuit hun eigen expertise rond specifieke te behandelen onderwerpen. 
 • De praktijklector helpt het onderwijs in de fysica in het Vlaams secundair onderwijs verder uitbouwen. Dit omvat bijvoorbeeld meewerken aan nascholingen voor leraren en/of ontwerpen en verspreiden van leermiddelen en vakdidactische publicaties.
 • De praktijklector draagt bij aan het versterken van vakdidactiek fysica in de educatieve master in de wetenschappen en technologie van KU Leuven. Dit omvat o.a. het (laten) actualiseren en beheren van vakdidactische infrastructuur, leermiddelen en literatuur, en/of het optimaliseren van het “blended” karakter van het aangeboden onderwijs.
 • Ten slotte zal de praktijklector worden aangemoedigd en ondersteund in de eigen professionalisering (o.a. door het volgen van nascholing, het deelnemen aan congressen, het meewerken aan vakdidactisch en/of praktijkgericht onderzoek).

Profiel

Als succesvolle kandidaat voldoet u aan volgende voorwaarden:

 • u bent in het bezit van een diploma licentiaat of master in de fysica, sterrenkunde, burgerlijk ingenieur natuurkunde of gelijkwaardig (eventueel met inbegrip van competenties verworven in een relevante professionele context) en een bijhorend leraarsdiploma, bij voorkeur afgeleverd door een universiteit;
 • u hebt momenteel minstens een deeltijdse opdracht effectieve onderwijspraktijk en (bij voorkeur) minimaal 5 jaar onderwijservaring in het secundair onderwijs in het vakgebied (toegepaste) fysica;
 • u stelt belang in en bent vertrouwd met vakdidactische, pedagogisch/didactische en/of agogische onderwerpen, relevant voor leraren (toegepaste) fysica;
 • u beheerst zeer goed de Nederlandse taal, mondeling en schriftelijk;
 • u beschikt minstens over een functionele beheersing van de Engelse taal, voldoende goed om Engelstalige vakliteratuur en vakdidactische literatuur te begrijpen; een goede actieve beheersing van het Engels is een pluspunt;
 • u bent discreet, beschikt over een behoorlijk empathisch vermogen, kunt omgaan met vertrouwelijke informatie, en bent in staat om een professioneel netwerk op te bouwen en te onderhouden;
 • u bent bereid te functioneren en u verder professioneel te ontwikkelen als lid van een dynamisch team Lerarenopleiding Fysica op universitair niveau.
 • u bent bereid zich met de wagen of het openbaar vervoer te verplaatsen voor stagebezoeken in het hele Vlaamse land.

Aanbod

Deze vacature betreft een functie in een uitdagende en stimulerende werkomgeving, met name het Departement Natuurkunde en Sterrenkunde en het team Vakdidactiek Fysica in de schoot van de Educatieve Master in de Wetenschappen en Technologie van KU Leuven. Contracten worden opgemaakt voor bepaalde duur, met een aanstellingspercentage tussen 10% en 15%, te bepalen in onderling overleg, rekening houden met het ambtelijk statuut, de specifieke competenties en de wensen van de succesvolle kandidaat. Het contract loopt van 1 september 2024 tot 31 augustus 2025.

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Mieke De Cock, tel.: +32 16 32 42 48, mail: mieke.decock@kuleuven.be.

KU Leuven wil een inclusieve, respectvolle en sociaal veilige gemeenschap zijn. Wij omarmen diversiteit tussen individuen en groepen als een meerwaarde. Open dialoog en verschillen in perspectief zijn noodzakelijk in een ambitieuze onderzoeks- en onderwijsomgeving. In ons streven naar gelijke kansen erkennen wij de gevolgen van historische ongelijkheden. Wij aanvaarden geen enkele vorm van discriminatie op basis van, onder meer, geslacht, genderidentiteit en -expressie, seksuele oriëntatie, leeftijd, etnische of nationale afkomst, huidskleur, levensbeschouwelijke overtuiging, neurodivergentie, arbeidshandicap, gezondheid, of socio-economische status. Bij vragen over toegankelijkheid of aangeboden ondersteuning helpen we je graag op dit e-mailadres.

Informatie over de vacature

Functienaam
Praktijklector vakdidactiek fysica
Werkgever
Locatie
Oude Markt 13 Leuven, België
Gepubliceerd
2024-06-21
Uiterste sollicitatiedatum
2024-07-31 23:59 (Europe/Brussels)
2024-07-31 23:59 (CET)
Soort functie
Baan opslaan

Meer vacatures bij deze werkgever

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken

Dit vind je misschien ook interessant