Uw vacaturemelding is succesvol aangemaakt.
SCK-CEN
SCK-CEN
Mol, Belgium

SCK-CEN

Het SCK•CEN behoort tot de grootste onderzoeksinstellingen van België. Meer dan 700 medewerkers zetten zich iedere dag in voor de ontwikkeling vanvreedzame toepassingen van radioactiviteit. Onze ontwikkelingen resulteerden al in een lange lijst van innovatieve en toekomstgerichte toepassingen voor de medische wereld, de industrie en de energiesector. Onze expertise is wereldwijd erkend. Drie onderzoeksthema’s krijgen doorheen al onze activiteiten extra aandacht:
  • Veiligheid van nucleaire installaties
  • Doordacht beheer van radioactief afval
  • Bescherming van mens en milieu tegen ioniserende straling
Het SCK•CEN werkt samen met tal van onderzoekspartners in binnen- en buitenland. De werking van het SCK•CEN heeft op talrijke vlakken rechtstreekseinvloed op het dagelijkse leven in onze samenleving. Naast onze activiteiten als onderzoekscentrum, organiseren we opleidingen en bieden we gespecialiseerde diensten en consultancy aan.

sck-cenOnze missie

Als Stichting van Openbaar Nut verricht het SCK•CEN grens-verleggend onderzoek naar kernenergie en ioniserende straling voor civiel gebruik en ontwikkelt het nucleaire technologieën voor maatschappelijk waardevolle doeleinden. We realiseren dit door middel van onafhankelijk, fundamenteel en toegepast onderzoek, en door het aanbieden van advies, opleiding, diensten en producten.

Onze visie

Het Studiecentrum voor Kernenergie wenst een toonaangevende onderzoeksinstelling te zijn en een centrum van uitmuntendheid van internationaal niveau. Gedreven door een combinatie van geïnspireerde wetenschappers, ingenieurs en een unieke infrastructuur, streven we ernaar innoverende technologieën te ontwikkelen die een antwoord bieden op de maatschappelijke vragen en noden op het gebied van kernenergie en ioniserende straling. Veiligheid en duurzaamheid staan hierbij steeds voorop.