Uw vacaturemelding is succesvol aangemaakt.
KU Leuven
INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT (BOFZAP)
KU Leuven
De KU Leuven (wat staat voor Katholieke Universiteit Leuven) is een zelfstandige universiteit. Zij is gesticht in 1425.
Bezoek werkgeversprofiel
DETAILS
Gepubliceerd: 1 maand geleden
Sluitingsdatum: sep. 28
Locatie: Leuven, België
Vergeet in uw sollicitatie niet te vermelden dat u deze vacature bij Academic Positions hebt gevonden.
DEZE VACATURE DELEN

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT (BOFZAP)

(ref. BZP-2018-22)

Laatst aangepast : 25/06/2018
 

In het kader van haar bijzondere aandacht voor het intellectuele eigendomsrecht, en gebruik makend van de middelen die ter beschikking worden gesteld door de Vlaamse regering via de middelen van het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOFZAP), heeft de faculteit Rechtsgeleerdheid van de groep Humane Wetenschappen van de KU Leuven de volgende voltijdse vacature binnen het KU Leuven Centrum voor IT & IE Recht (CiTiP). Het CiTiP (Centre for IT& IP Law) maakt deel uit van de faculteit Rechtsgeleerdheid en heeft als opdracht het verzorgen van onderzoek en onderwijs in de sectoren van het intellectueel eigendomsrecht en het IT-recht. Na meer dan 30 jaar werking, kan dit centrum steunen op een rijke expertise en nationale een internationale uitstraling. Thans bestaat CiTiP uit een groep van meer dan 40 onderzoekers, waaronder 4 professoren gespecialiseerd in de juridische en ethische aspecten van het intellectueel eigendomsrecht, IT-recht en mediarecht. CiTiP beschikt over een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk zowel in de academische wereld als in de sectoren van beleid en praktijk. CiTiP kan rekenen op een degelijke onderzoeksinfrastructuur, connecties met Europese en andere overheidsinstellingen, een stabiel aanbod van talentvolle doctoraatsstudenten en een ondersteunende werkomgeving.

Website van de eenheid

Opdracht
Onderzoek

U zal als onderzoeksprofessor een breed internationaal gericht onderzoeksprogramma uitbouwen met een focus op de gehele waaier van het intellectueel eigendomsrecht of bepaalde deelaspecten ervan.

U verwerft onderzoeksfondsen in uw domein.

U begeleidt doctoraatsstudenten in uw domein.

Onderwijs

Qua onderwijs wordt in de eerste 10  jaar een beperkte participatie verwacht in de Master Rechten of Master na Master Intellectuele Eigendomsrechten en ICT-recht conform het BOFZAP decreet.

Dienstverlening

Wetenschappelijke, maatschappelijke en interne dienstverlening behoren eveneens tot uw opdracht.

Vereisten

U heeft een doctoraat in de rechten met aantoonbare expertise in het domein van het intellectueel eigendomsrecht.  U heeft  een gedegen kennis van het intellectueel eigendomsrecht verder na uw doctoraat uitgebouwd. U heeft  aantoonbare ervaring met het voeren van wetenschappelijk onderzoek inzake complexe vraagstukken van en toekomstige uitdagingen voor het intellectueel eigendomsrecht, in het bijzonder in het licht van technologische innovatie (zoals AI, blockchain, IoT…)..  Bij de aanvang van het mandaat dient u minstens over drie volle jaren onderzoekservaring te beschikken, te rekenen vanaf de datum waarop het doctoraat werd behaald. Van deze voorwaarde kan evenwel omwille van het uitzonderlijke potentieel en track record van de kandidaat worden afgeweken.

U beschikt over een uitstekend onderzoeksdossier, onder meer blijkend uit internationale gereviewde wetenschappelijke publicaties, de ontwikkeling van eigen onderzoeksprojecten, en zo mogelijk (voor kandidaten met een langere ervaring) over de succesvolle begeleiding van doctoraatsstudenten. U beschikt tegelijk over een internationaal netwerk van hoog niveau. Uw publicaties en/of andere onderzoeksprestaties geven blijk van originaliteit, abstractievermogen en openheid voor intra- en/of interdisciplinair onderzoek.

U beschikt over uitstekende didactische vaardigheden, zodat u kan bijdragen tot de kwaliteit van de onderzoekseenheid en van de opleidingen waarin u zal doceren. Ervaring in het verstrekken van academisch onderwijs, met aantoonbare didactische kwaliteiten, vormen een pluspunt (Voeg, indien u beschikt over onderwijsevaluaties uit het verleden, deze zoveel als mogelijk toe aan het dossier.)

U beschikt tot slot over de nodige sociale en professionele vaardigheden om u collegiaal en flexibel in teamverband in te schakelen in CiTiP, en in de faculteit.

Een zeer goede kennis van het Engels is een vereiste. 

De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen. 

Vooraleer u in het Nederlands of het Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands of respectievelijk het Engels te verwerven en/of te optimaliseren.

Aanbod

Het Groepsbestuur Humane Wetenschappen heeft besloten om het (inter)disciplinair onderzoek in het intellectueel eigendomsrecht aan te moedigen en te versterken door het aantrekken van een onderzoeksprofessor in dat specifieke domein.

Uw opdracht omvat taken van onderzoek, onderwijs en dienstverlening, maar zal tijdens de periode van het BOF-statuut hoofdzakelijk bestaan uit het onderzoek in (deelsectoren van) het intellectueel eigendomsrecht.

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij Professor Bernard Tilleman, decaan faculteit Rechtsgeleerdheid (bernard.tilleman@kuleuven.be , tel. +32 16 32 53 34) of professor Pol Ghesquière, onderzoekscoördinator Humane Wetenschappen (pol.ghesquiere@kuleuven.be , tel. +32 16 32 62 34). Meer informatie over de richtlijnen, reglement en aanvraagdossier is te verkrijgen bij mevrouw Kristin Vermeylen (kristin.vermeylen@kuleuven.be , tel. +32 16 32 09 07) of mevrouw Christelle Maeyaert (christelle.maeyaert@kuleuven.be , tel. +32 16 31 41 94).

Meer gedetailleerde info is beschikbaar op deze website

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Lees verder

70 VACATURES VAN DEZE WERKGEVER

KU Leuven
KU Leuven
Locatie: Leuven, België | Sluit op aug. 30
ONDERZOEKSADVISEUR IN DE HUMANE WETENSCHAPPEN
(ref. ATP-2018-287) Als één van de drie wetenschapsgroepen van de KU Leuven verenigt de Groep Humane Wetenschappen zeven faculteiten, twee bijzondere faculteiten en enkele instituten en centra. Een van de prioritaire beleidsdoelstellingen van de Groep Humane Wetenschappen...
KU Leuven
KU Leuven
Locatie: Leuven, België | Sluit op sep. 01
DESIGN AND IMPLEMENTATION OF PERSONALIZED MEDICINE APPROACHES IN MENTAL HEALTHCARE
(ref. BAP-2018-516) Het Center for Contextual Psychiatry is een multidisciplinair en internationaal georiënteerd onderzoekscentrum, die bekend staat voor diens expertise in ontwerp, toepassing en analyse van studies and klinische trials waarbij de Experience Sampling...
KU Leuven
KU Leuven
Locatie: Leuven, België | Sluit op aug. 24
ASSISTENT (SCHOOL FOR MASS COMMUNICATION RESEARCH)
(ref. AAP-2018-227) Geïnspireerd door de vraag of en hoe mediagebruik en het welzijn van (jonge) mensen in verband staan, voert en publiceert de School for Mass Communication Research international hoog aangeschreven onderzoek naar het gebruik en de effecten van massa- en...
KU Leuven
KU Leuven
Locatie: Leuven, België | Sluit op sep. 30
TROPISCHE GEWASPRODUCTIE
(ref. ZAP-2018-16) De Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen die deel uitmaakt van de Groep Wetenschap en Technologie aan de KU Leuven, verwelkomt kandidaturen voor een voltijdse academische positie binnen het Departement Biosystemen. Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde en...

SOORTGELIJKE FUNCTIES

Navorser, Innovatieve gebruiksrechten en het woonbeleid
University of Antwerp
Gepubliceerd 11 dagen geleden
Onderzoeksprofessor, domein van het economisch en mededingingsrecht
University of Antwerp
Gepubliceerd 3 maanden geleden
Onderzoeksprofessor, domein van het economisch en mededingingsrecht
University of Antwerp
Gepubliceerd 6 maanden geleden
IES/2018/007 - Senior Academic Staff - 20% - International & European Law
Vrije Universiteit Brussel
Gepubliceerd 7 dagen geleden

CAREER ADVICE

Belgium has a long history of innovation in science and technology, making it a great place to work and study. Here are some practical things to know before you move to help you quickly settle in.

By Academic Positions
Posted May 25, 2018 at 08:00am

Applying for a faculty position at a North American university is different from applying for a regular job. Applicants have to submit several specialized documents and the interview process is much more in-depth.

By Academic Positions
Posted May 04, 2018 at 08:00am

While a good cover letter makes an explicit connection between how your past experience will help you succeed in the postdoc position, a great cover letter sparks the PI’s interest and ensures they read your CV.

By Academic Positions
Posted Aug 14, 2018 at 08:00am