KU Leuven

Vacature onderzoeksexpert Steunpunt Werk

2022-12-06
Opslaan als favoriet

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken

(ref. OZK-2022-92)

Het Steunpunt Werk is een beleidsgericht onderzoekscentrum aan de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven dat het Vlaamse arbeidsmarktbeleid helpt ondersteunen en oriënteren met arbeidsmarktonderzoek, analyses, cijfers en advies. Verschillende beleidsrelevante en actuele onderzoeksthema’s staan centraal in onze werkzaamheden. Vanuit deze onderzoeksthema’s bieden we een uitgebreid aanbod van cijfers en projecties aan, eigen publicaties en het halfjaarlijks tijdschrift Over.Werk. Ons onderzoek is maatschappelijk erg relevant en vindt steevast haar weg naar het Vlaamse arbeidsmarktbeleid.

Website van de eenheid

Functie

Een belangrijke nieuwe opdracht voor het Steunpunt Werk is om de grotere trends en veranderingen langs de vraag- en aanbodzijde van de arbeidsmarkt te duiden op het niveau van sectoren, beroepen en competenties en toe te werken naar een geïntegreerd arbeidsmarktmodel. Hiermee willen we beter zicht geven op de kansen en uitdagingen op de toekomstige Vlaamse arbeidsmarkt, en potentiële mismatches die er kunnen optreden. Binnen je functie als onderzoeksexpert van het Steunpunt Werk krijg je een belangrijke rol in deze nieuwe opdracht. Je wordt daarnaast ook betrokken bij andere onderzoeksthema’s van het Steunpunt Werk. We verwachten voor deze functie een sterke expertise in beleidsgericht arbeidsmarktonderzoek en ervaring met het werken op kwantitatieve databronnen en surveyonderzoek. 

De belangrijkste rollen binnen deze functie zijn:

 • Je stelt projectiemodellen langs de vraag- en aanbodzijde van de arbeidsmarkt op en werkt ze verder uit
 • Je ontwikkelt diepgaande inhoudelijke en methodologische expertise m.b.t. projectiemodellen en ruimere arbeidsmarkthema’s
 • Je stuurt het kernteam rond prognosemodellen inhoudelijk (mee) aan en zorgt voor kennisdeling en kennisoverdracht
 • Je neemt het overleg met de klankbordgroep van het geïntegreerd arbeidsmarktprojectiemodel op en werkt dit inhoudelijk uit. Je fungeert vanuit je expertise daarnaast ook als aanspreekpunt voor nationale, regionale, en lokale overheden, alsook voor ondernemingen en belangenorganisaties.
 • Je duidt arbeidsmarktevoluties inhoudelijk met cijfergegevens, analyses en publicaties. Je diept ook andere arbeidsmarktthema’s verder uit. Je formuleert beleidsconclusies en -aanbevelingen.
 • Je presenteert het onderzoek op werk- en stuurgroepen, seminaries of congressen.
 • Je volgt het regionale, nationale en internationale arbeidsmarktonderzoek op, zodat je verdere expertise opbouwt in je vakdomein.
 • Je neemt de externe vertegenwoordiging mee op van het Steunpunt Werk naar stakeholders toe.
 • Je bouwt een netwerk uit dat relevant is voor dit expertisedomein en je bent verantwoordelijk voor het bestendigen en versterken van interne en externe netwerken.
 • Je neemt het redactiewerk mee op van Over.Werk, het tijdschrift van het Steunpunt Werk, samen met de andere Steunpunters.

Profiel

 • Je hebt bij voorkeur een doctoraatsdiploma in de (toegepaste) economische wetenschappen, met een focus op arbeidsmarktonderzoek.
 • Je kent de werking van de arbeidsmarkt en het arbeidsmarktbeleid in een Vlaamse, federale en Europese context en bent bereid om je hierin verder te verdiepen.
 • Je hebt uitgebreide ervaring in het werken met arbeidsmarktdata en projectiemodellen. Je hebt kennis van administratieve arbeidsmarktdata in Vlaanderen/België en surveydata.
 • Je hebt uitgebreide ervaring in het schrijven en presenteren van beleidsgerichte onderzoeksrapporten en artikels.
 • Je hebt relevante ervaring in het begeleiden van junior onderzoekers en/of in het coördineren van taken, het opstellen en opvolgen van doelen voor een team van onderzoekers.
 • Je bent een gedreven onderzoeker, kwaliteitsgericht, integer, creatief en bovendien een teamspeler.
 • Je bent stressbestendig en kan prioriteiten stellen zodat deadlines behaald worden; je werkt efficiënt en doelgericht.
 • Je kan vlot, transparant en professioneel communiceren met verschillende actoren, waaronder collega’s, overheden, ondernemingen en belangenorganisaties, dit zowel schriftelijk als mondeling.

Aanbod

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling van onbepaalde duur binnen het onderzoekskader van de KU Leuven.

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. Sarah Vansteenkiste, tel.: +32 16 32 30 55, mail: sarah.vansteenkiste@kuleuven.be.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 06/12/2022 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Informatie over de vacature

Functienaam
Vacature onderzoeksexpert Steunpunt Werk
Werkgever
Locatie
Oude Markt 13 Leuven, België
Gepubliceerd
2022-11-24
Uiterste sollicitatiedatum
2022-12-06
Soort functie
Opslaan als favoriet

Meer vacatures bij deze werkgever

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken