KU Leuven

Campus Kulak - dt. praktijkassistent (20%) - verbintenissenrecht

2024-08-12 (Europe/Brussels)
Baan opslaan

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken

Aan de KU Leuven-campus Kulak Kortrijk worden de eerste twee jaar van de bacheloropleiding Rechten verzorgd. Aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen op de campus Kulak campus is een team van zes professoren en een twintigtal voltijdse- en deeltijdse medewerkers verbonden. De aan te werven praktijkassistent zal het onderwijsteam versterken.

Functie

De aan te stellen praktijkassistent(en) staat/staan in voor begeleiding bij de monitoraten verbintenissenrecht in de eerste fase van de bacheloropleiding. Zij staan ook in voor examentoezicht en andere taken van onderwijsbegeleiding bij het vak verbintenissenrecht.

Profiel

  • U bent master in de Rechten en behaalde goede studieresultaten.
  • U heeft goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.

  • U bent collegiaal, kan goed samenwerken en bent ook in staat om zelfstandig en planmatig te werken.

Aanbod

Wij bieden een deeltijdse tewerkstelling van 20%, mogelijk op te splitsen in mandaten van 5% of 10%, als praktijkassistent (barema 43) gedurende 1 jaar, verlengbaar met telkens 1 jaar tot in totaal maximum 6 jaar.

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Vincent Sagaert, tel.: +32 16 32 51 24, mail: vincent.sagaert@kuleuven.be.

Indien u problemen ondervindt bij het elektronisch solliciteren, kan u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.

KU Leuven wil een inclusieve, respectvolle en sociaal veilige gemeenschap zijn. Wij omarmen diversiteit tussen individuen en groepen als een meerwaarde. Open dialoog en verschillen in perspectief zijn noodzakelijk in een ambitieuze onderzoeks- en onderwijsomgeving. In ons streven naar gelijke kansen erkennen wij de gevolgen van historische ongelijkheden. Wij aanvaarden geen enkele vorm van discriminatie op basis van, onder meer, geslacht, genderidentiteit en -expressie, seksuele oriëntatie, leeftijd, etnische of nationale afkomst, huidskleur, levensbeschouwelijke overtuiging, neurodivergentie, arbeidshandicap, gezondheid, of socio-economische status. Bij vragen over toegankelijkheid of aangeboden ondersteuning helpen we je graag op dit e-mailadres.

Informatie over de vacature

Functienaam
Campus Kulak - dt. praktijkassistent (20%) - verbintenissenrecht
Werkgever
Locatie
Oude Markt 13 Leuven, België
Gepubliceerd
2024-03-14
Uiterste sollicitatiedatum
2024-08-12 23:59 (Europe/Brussels)
2024-08-12 23:59 (CET)
Soort functie
Vakgebied
Baan opslaan

Meer vacatures bij deze werkgever

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken