KU Leuven

Medewerker data-analyse grootschalige toetsen

2024-08-19 (Europe/Brussels)
Baan opslaan

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken

Een project van vijf universiteiten brengt onderzoekers van over heel Vlaanderen samen om centrale toetsen voor Vlaanderen te ontwikkelen. Deze toetsen worden afgenomen bij alle leerlingen in het vierde leerjaar lager onderwijs en tweede jaar secundair onderwijs, de eerste afname hiervan heeft net plaatsgevonden in april en mei, en eerste resultaten werden publiek op 24 juni. We geven hierbij feedback aan scholen, geven leerlingen een goed idee van hun kunnen in wiskunde en Nederlands, en maken het mogelijk voor de Vlaamse overheid om de onderwijskwaliteit beter te monitoren. Het project, genaamd " Steunpunt Centrale Toetsen in Onderwijs " werkt dan ook in opdracht van de minister voor onderwijs. Het project is ook steeds in beweging en we zoeken een geschikte persoon voor binnen het werkdomein van psychometrie zijn aan het Centrum voor Onderwijseffectiviteit & - evaluatie van de KU Leuven.
Website van de eenheid

Functie

Binnen werkdomein psychometrie bestaat jouw rol uit:

• Het voorbereiden van de jaarlijkse grootschalige afname, met de nadruk op de statistische analyses die bij de jaarlijkse afname moeten plaatsvinden

• Het mee opvolgen van de afnames van de centrale toetsen, voornamelijk tijdens de maanden april en mei. Ook tijdens het jaar zullen er kleinere afnames plaatsvinden (piloot- en kalibratiestudies) die opgevolgd dienen te worden. 

Het analyseren van de afgenomen toetsen na de grootschalige afname die jaarlijks in juni. Dit gebeurt in samenwerking met de collega’s van het steunpunt en het datateam van de overheid.

• Het  ondersteunen van de ontwikkeling van nieuwe centrale toetsen, dit gebeurt in samenwerking met de toetsontwikkelaars van het project.

• Communiceren over de resultaten binnen het steunpunt, maar ook naar beleidsmakers of andere onderwijsorganisaties.

• Doorheen het hele project zal je nauw samenwerken met je collega’s van het werkdomein psychometrie.

• Binnen het steunpunt wordt ook psychometrisch beleidsrelevant onderzoek binnen onderwijs gedaan.

Waar voor jou de nadruk zal liggen is deels afhankelijk van waartoe je interesses op termijn naartoe gaan. We bieden dan ook de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen als onderzoeker, zowel wetenschappelijk als op het domein van onderwijs.

Profiel

 • Je bent afgestudeerd als master in de statistiek of als master in de psychologie of pedagogische wetenschappen (of aanverwante disciplines) met een sterke interesse voor statistiek;
 • Daarnaast heb je belangstelling voor het onderwijsveld en in het bijzonder voor grootschalige toetsafnames in het onderwijs; 
 • Je bent vertrouwd met psychometrie en IRT-modellen of je bent bereid je daarin in te werken;
 • Je bent geïnteresseerd in het werken met grootschalige datasets;
 • Je hebt ervaring met het werken in R of een ander, commandogestuurd statistisch pakket zoals SAS of Stata;
 • Je werkt nauwgezet en systematisch;
 • In overleg met de andere teamleden werk je zelfstandig zaken uit;
 • Je hebt goede communicatievaardigheden.

Aanbod

 • Wij bieden een voltijdse tewerkstelling van bepaalde duur tot het einde van het lopende steunpunt voorzien half december 2025. Indien gewenst, kan deeltijdse tewerkstelling (bv. 80%) besproken worden.
 • Wij voorzien de mogelijkheid tot verlenging bij de toekenning van een volgend steunpunt. In samenspraak kan dan ook overwogen worden om een doctoraat te starten. Ook kandidaten met een doctoraat of een senior profiel worden uitgenodigd om te solliciteren .
 • Je werkt in een aangename en dynamische onderzoeksomgeving. Je wordt verloond in barema 43 (tenzij je al een doctoraat hebt).

Meer informatie

Onderzoekseenheid

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Rianne Janssen, tel.: +32 16 32 61 84, mail: rianne.janssen@kuleuven.be.

KU Leuven wil een inclusieve, respectvolle en sociaal veilige gemeenschap zijn. Wij omarmen diversiteit tussen individuen en groepen als een meerwaarde. Open dialoog en verschillen in perspectief zijn noodzakelijk in een ambitieuze onderzoeks- en onderwijsomgeving. In ons streven naar gelijke kansen erkennen wij de gevolgen van historische ongelijkheden. Wij aanvaarden geen enkele vorm van discriminatie op basis van, onder meer, geslacht, genderidentiteit en -expressie, seksuele oriëntatie, leeftijd, etnische of nationale afkomst, huidskleur, levensbeschouwelijke overtuiging, neurodivergentie, arbeidshandicap, gezondheid, of socio-economische status. Bij vragen over toegankelijkheid of aangeboden ondersteuning helpen we je graag op dit e-mailadres.

Informatie over de vacature

Functienaam
Medewerker data-analyse grootschalige toetsen
Werkgever
Locatie
Oude Markt 13 Leuven, België
Gepubliceerd
2024-07-09
Uiterste sollicitatiedatum
2024-08-19 23:59 (Europe/Brussels)
2024-08-19 23:59 (CET)
Soort functie
Baan opslaan

Meer vacatures bij deze werkgever

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken

Dit vind je misschien ook interessant