Universiteit Hasselt

Docent (tenure track) / hoofddocent / hoogleraar bestuurskunde en democratie

2024-04-22 (Europe/Brussels)
Baan opslaan

Achtergrond
De School voor Sociale Wetenschappen (SSW) die de onderzoeksgroep R4D (Research for Digitalisation, Diversity and Democracy) huisvest, werft een docent (tenure track)/hoofddocent/hoogleraar Bestuurskunde en Democratie aan.
R4D richt zich op drie onderzoeksthema’s, die ook centraal staan in de bacheloropleiding Sociale Wetenschappen, m.n. Digitalisering, Diversiteit en Democratie, en alle dwarsverbindingen hiertussen. Deze onderzoeksthema’s worden in eerste instantie benaderd vanuit het perspectief van respectievelijk communicatiewetenschappen, sociologie en bestuurskunde. Daarnaast wordt ook bijzondere aandacht besteed aan interdisciplinair onderzoek rond deze thema’s zowel binnen de onderzoeksgroep als in samenwerking met andere onderzoeksgroepen aan de UHasselt en externe partners.

Als docent sta je mee in voor de uitbouw en aansturing van de specialisatie Bestuurskunde en de leerlijn Democratie, binnen de bacheloropleiding in de Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Hasselt. Dit betekent dat je bijdraagt aan zowel kwaliteitsvol en activerend onderwijs (uitwerken en verzorgen van opleidingsonderdelen) als aan hoogstaand onderzoek (eigen onderzoek en begeleiden van (doctoraats)onderzoekers) van de opleiding en de onderzoeksgroep. Je legt je inhoudelijk in het bijzonder toe op maatschappelijke uitdagingen omtrent democratie vanuit bestuurskundig perspectief. Meer concreet heb je affiniteit met de vraag hoe publieke organisaties hun governance of beleidsprocessen op een innovatieve en inclusieve manier (kunnen) organiseren, in samenwerking met diverse externe stakeholders.
We bieden een positie in een recent opgericht, divers, dynamisch en collegiaal team van geëngageerde ZAP’s, gastprofessoren, post docs, (doctoraats)onderzoekers, praktijkassistenten en administratief personeel. Je wordt lid van een School op mensenmaat waar ieder, vanuit zijn of haar rol, mee vorm geeft aan een gemeenschappelijk academisch project op vlak van onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening. We bieden een functie met een goede balans tussen onderwijs en onderzoek, en waar docenten interactief kennis met studenten delen en ontwikkelen via innovatieve onderwijsvormen. De School is gehuisvest in recent gerenoveerde, goed uitgeruste campusgebouwen in een groene omgeving in hartje Hasselt. Deze bruisende, fietsvriendelijke stad is gekend als één van de Vlaamse steden met de hoogste levenskwaliteit, met een groot aanbod aan cultuur, sport, horeca en winkels. De School is bovendien vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

Onderwijsopdracht

 • Je draagt bij aan het ontwikkelen van het curriculum en de opleidingsonderdelen van de bachelor Sociale Wetenschappen, in het bijzonder (maar niet uitsluitend) voor de specialisatie bestuurskunde en de leerlijn Democratie. 
 • Je bent verantwoordelijk voor het coördineren en verzorgen van (delen van) opleidingsonderdelen in het domein van de sociale wetenschappen, vanuit een casusgeoriënteerde onderwijsaanpak.
 • Je bent academisch verantwoordelijke voor de uitbouw van Community Service Learning binnen de opleiding. 
 • Je wordt ook ingezet voor de organisatie en begeleiding van bachelorproeven en studentenprojecten.

Onderzoeksopdracht

 •  Je voert individueel en in groep bestuurskundig onderzoek omtrent democratie, in lijn met de algemene onderzoeksambities van de onderzoeksgroep R4D. 
 • Je publiceert onderzoek in (inter)nationaal peer reviewed (A1) tijdschriften.
 • Je gaat op zoek naar (interdisciplinaire) samenwerkingen met onderzoeksgroepen in verwante disciplines.
 • Je trekt PhD studenten aan en verwerft fondsen voor fundamenteel en toegepast onderzoek, via o.a. Vlaamse, Belgische en EU kanalen.
 • Je neemt de begeleiding van doctoraatsstudenten op. 
 • Je communiceert wetenschappelijke inzichten naar de praktijk (bv. beleidsmakers, managers, middenveld, enz.) en een breder publiek.
Dienstverlening
 • Je draagt bij aan het management van de onderzoeksgroep, de opleiding, de facultaire school en de universiteit, passend bij de academische graad. 
 • Je vertegenwoordigt mee de onderzoeksgroep, de opleiding en de Facultaire School in relevante organen van de universiteit.
 • Je toont organisatiebetrokkenheid.
 • Je bouwt mee aan het (inter)nationale netwerk van de onderzoeksgroep, de opleiding en de Facultaire School, door in dialoog te staan met verschillende relevante academische en niet academische gemeenschappen.

Profiel

 • Je bent doctor politieke wetenschappen, bestuurskunde (of gelijkwaardig). Een interdisciplinaire opleidingsachtergrond strekt tot aanbeveling.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het uitvoeren, managen en/of coördineren van onderzoek rond democratie. Meer concreet heb je aantoonbare onderzoekservaring met de vraag hoe publieke organisaties hun governance of beleidsprocessen op een innovatieve en inclusieve manier (kunnen) organiseren, in samenwerking met diverse externe stakeholders. Je hebt bij voorkeur affiniteit met (één van) de andere leerlijnen binnen de School (digitalisering en diversiteit)
 • Je hebt aantoonbare wetenschappelijke ervaring in fundamenteel en toegepast onderzoek. Je hebt een goed academisch track record met onder andere publicaties in gevestigde (inter)nationale wetenschappelijke journals (A1).
 • Je hebt een aantoonbare uitgebreide ervaring in het voorbereiden, verwerven en/of coördineren van wetenschappelijke onderzoeksprojecten via diverse financieringskanalen op nationaal/internationaal niveau.
 • Je beschikt over de nodige kwaliteiten om een multidisciplinaire onderzoeksgroep mee aan te sturen en hebt ervaring met het begeleiden van doctorandi.
 • Je hebt ervaring met verschillende aspecten van (activerend) academisch onderwijs: coördinatie en organisatie van cursussen, ontwikkeling van cursusmateriaal, en supervisie van projecten en eindwerken. Je bent in staat een onderwijsvisie te ontwikkelen met oog voor innovatie, interdisciplinariteit, activering en kwaliteitszorg.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met de ontwikkeling van opleidingsonderdelen en curricula rond bestuurskunde en democratie. Je hebt ervaring met het doceren van opleidingsonderdelen omtrent democratische praktijken, (vergelijkende) politiek en/of beleidsanalyse. Ervaring met het coördineren van stageprojecten en/of civic opleidingsinitiatieven strekt ter aanbeveling.
 • Je hebt ervaring in dienstverlening en beleidstaken op het niveau van opleiding, vakgroep, faculteit en/of universiteit.
 • Je bent een geëngageerde wetenschapper, in lijn met de ‘civic’ missie van UHasselt. Je hebt een proactieve en flexibele houding en je bent collegiaal.
 • Het Nederlands is de bestuurstaal van de Universiteit Hasselt. Indien u bij aanstelling het Nederlands niet voldoende beheerst (ERK-niveau B2), dan verwachten we dat u het vereiste niveau bereikt uiterlijk 5 jaar na aanstelling of uiterlijk op het moment van benoeming (gebruikelijk na een stageperiode van 3 jaar voor ZAP). We bieden u hiervoor de nodige taalondersteuning. Aangezien u een onderwijsopdracht opneemt als coördinerend verantwoordelijke dient u de onderwijstaal te beheersen op ERK-niveau C1. Ook hiervoor bieden wij u de nodige taalondersteuning. Indien u bij aanstelling niet beschikt over een C1 Engels, dan verwachten we dat u het vereiste niveau bereikt uiterlijk 5 jaar na aanstelling of uiterlijk op het moment van benoeming (gebruikelijk na een stageperiode van 3 jaar voor ZAP).

Aanbod

We bieden:

 • ofwel een aanstelling in de graad van docent, in tijdelijk dienstverband in het tenure track stelsel voor een duur van vijf jaar. Deze periode mondt uit in een onmiddellijke vaste benoeming in de graad van hoofddocent, als het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt op basis van vooraf gestelde en bekend gemaakte beoordelingscriteria. 
 • ofwel een voltijds ambt in de graad van docent of hoger, die in principe aanleiding geeft tot een benoeming in vast verband. Het universiteitsbestuur kan, in geval van een eerste benoeming tot lid van het ZAP, overgaan tot een aanstelling in tijdelijk dienstverband voor een duur van ten hoogste drie jaar. Deze periode mondt uit in een vaste benoeming indien het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt.

Selectieprocedure
Je kan enkel online solliciteren en dit tot en met 22 april 2024.
De selectieprocedure bestaat uit een voorselectie op sollicitatiedossier, een kennismakingsinterview en een diepte-interview (met opdracht).
Een assessment voor geselecteerde kandidaten behoort ook tot de selectieprocedure.

Meer info
Prof. dr. Jan BOON, +32-11-268280, jan.boon@uhasselt.be

Voor vragen over de selectieprocedure, mail je naar jobs@uhasselt.be.

Informatie over de vacature

Functienaam
Docent (tenure track) / hoofddocent / hoogleraar bestuurskunde en democratie
Locatie
Martelarenlaan 42 Hasselt, België
Gepubliceerd
2024-02-21
Uiterste sollicitatiedatum
2024-04-22 23:59 (Europe/Brussels)
2024-04-22 23:59 (CET)
Soort functie
Vakgebied
Baan opslaan

Meer vacatures bij deze werkgever

Over de werkgever

UHasselt wil mensen en kennis inzetten om samen met anderen maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. We zijn stevig verankerd in de regio, maar ri...

De pagina van de werkgever bekijken

Dit vind je misschien ook interessant