KU Leuven

Academische positie in het domein van Digitalisering en Samenleving

2024-08-01 (Europe/Brussels)
Baan opslaan

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken

Aan de School voor Massacommunicatieresearch, een onderzoekseenheid binnen de afdeling Communicatiewetenschappen en ingebed in de Faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven, is er een voltijdse zelfstandig academische positie (ZAP, open rang) vacant. KU Leuven is één van de meest toonaangevende academische instellingen in Europa en is momenteel de grootste universiteit in België op het gebied van onderzoeksfondsen en -uitgaven. De KU Leuven heeft als missie om excellent academisch onderwijs, onderzoek en dienstverlening te realiseren. KU Leuven is lid van de League of European Research Universities (LERU) en wordt consistent binnen de top 10 universiteiten in Europa gerankt.

Binnen KU Leuven is de School voor Massacommunicatieresearch (SMCR) gerenommeerd om haar onderzoek naar media-effecten. Het onderzoek van SMCR richt zich op het gebruik van informatie- en entertainment media (inclusief sociale media, ICT, televisie, games, en mobiele apparaten), en hoe dit gebruik een positieve en/of negatieve invloed kan hebben op het fysieke, psychologische en sociale welzijn van individuen. SMCR heeft een sterke expertise in het onderzoeken van de processen waarlangs deze effecten tot stand komen en de condities waaronder ze voorkomen. Daartoe worden verschillende geavanceerde methoden aangewend, zoals bv. longitudinale surveystudies, dagboekstudies, en inhoudsanalyses. Thema’s die de afgelopen jaren het voorwerp van onderzoek uitmaakten zijn onder meer, alcohol- en druggebruik, seksualiteit en seksisme, agressie, risicogedrag, depressie, zelfdoding, (positief) lichaamsbeeld, en mentaal/fysiek welzijn.

SMCR streeft naar excellentie in onderzoek. De onderzoekeenheid publiceert op het hoogste wetenschappelijke niveau in de communicatiewetenschap (bv. Journal of Communication, Human Communication Research, New Media & Society, Journal of Computer-Mediated Communication, Media Psychology). SMCR-onderzoekers spelen een cruciale rol in diverse nationale en internationale multidisciplinaire onderzoeksprojecten, voornamelijk van fundamentele aard maar steeds met grote maatschappelijke relevantie.

Website van de eenheid

Opdracht

Onderzoek

U ontwikkelt een onderzoeksprogramma van internationaal niveau en streeft naar een excellente onderzoeksoutput. U ondersteunt nationale en internationale samenwerkingsverbanden van de onderzoeksgroep en helpt ze te bevorderen en verder uit te bouwen. Uw onderzoek bevindt zich in het brede veld van digitalisering en samenleving. Digital natives groeien op in een wereld waarin digitale media technologieën alle delen van individuele ontwikkeling, sociaal leven en samenleving beïnvloeden. Hiermee samenhangend worden volwassenen steeds meer afhankelijk van de structuren van de digitale mediaplatformen waarmee ze schijnbaar eindeloos verbonden zijn. Digitalisering is dus verworven met uitdagingen op diverse domeinen zoals gezond blijven, het ontwikkelen van geavanceerde cognitieve structuren en het opbouwen van betekenisvolle sociale banden. Digitalisering brengt risico's met zich mee, maar kan tegelijkertijd ook (jonge) individuen empoweren in hun gezondheid, onderwijs, sociale en romantische relaties, politieke participatie en het managen van hun dagelijks leven.
De kansen en bedreigingen die digitale media genereren voor een individu en in de huidige samenleving worden verwacht centraal te staan in het onderzoek van de kandidaat. Meer specifiek richt uw onderzoek zich op de ontwikkeling van innovatieve theorieën en geavanceerde onderzoekstechnieken op dit gebied. U heeft een sterke achtergrond in voornamelijk kwantitatieve onderzoeksmethoden en heeft onderzoeksexcellentie aangetoond op verschillende manieren (bijvoorbeeld top gerangschikte ISI-publicaties, prijzen, maatschappelijke impact, enz.). Met deze vacature willen we het onderzoek verder versterken en de expertise bij SMCR aanvullen. We zijn op zoek naar een kandidaat met ruime ervaring in het begrijpen van de mechanismen die ten grondslag liggen aan veranderingen in welzijn of sociale samenhang en die worden veroorzaakt door het gebruik van digitale media, met als uiteindelijk doel deze kennis te gebruiken om de risico's van digitalisering aan te pakken en jonge burgers die in een gedigitaliseerde wereld leven, te versterken.
Met deze vacature  beogen we uitdrukkelijk om het onderzoek van SMCR verder te versterken en uit te breiden. Bijgevolg, vindt uw onderzoek aansluiting bij de lopende onderzoeksprogramma’s van SMCR, maar is het tevens complementair op één of meerdere vlakken. We verwelkomen uitstekende wetenschappers die SMCR-onderzoeksthema's over digitale media aanvullen op het gebied van (1) de bestudeerde thematiek (bv. (maar niet beperkt tot) onderwijs (bv. digitale vaardigheden, disinformatie, misinformatie, creativiteit, digitale kloof, …), AI (algoritme kennis, chatbot interacties, …), burgerschapszin, (bv. politiek zelfvertrouwen, …), sociaal kapitaal (bv. communicatie/banden met ouders/leeftijdsgenoten, …), gezondheid (bv. digitaal welzijn, gezondheidscommunicatie …), etc.), en/of (2) gebruikte onderzoeksmethodes (bv. (maar niet beperkt tot) ESM onderzoek, ontwikkelen en testen van gemedieerde interventie/preventie campagnes,  en computergestuurde/digitale sociale wetenschappen methodieken, data visualisatie,  statistical modelling, psychofysiologisch onderzoek, etc.), en/of  (3) bestudeerde doelgroepen (bvb. (maar niet beperkt tot) minderheden, mensen met een verslaving etc.). In nauwe samenwerking met de SMCR staf werkt U actief mee aan de ontwikkeling van bestaande en toekomstige onderzoeksprojecten. U werkt tevens een eigen onderzoeksprogramma uit en bent in staat om hiervoor competitieve financiering te verwerven.  

Onderwijs

Het Departement Communicatiewetenschap bestaat uit twee onderzoeksgroepen, SMCR en IMS, die samen verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de Bachelor en Master in Communicatiewetenschap, de Engelstalige Master in Digital Media and Society, en de Master in Journalistiek. U doceert verschillende vakken op bachelor en masterniveau, begeleidt Masterproeven en superviseert doctoraatsstudenten. Uw onderwijsopdracht zal zowel theoretische als methodologische vakken behelzen in de communicatiewetenschap in het algemeen en digitale media in het bijzonder. U begeleidt studenten bij het schrijven van hun masterscriptie en doctoraat.
U verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs, met een duidelijk engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel. U ontwikkelt uw onderwijs overeenkomstig de visie van de KU Leuven op activerend en onderzoeksgebaseerd onderwijs. Een passie voor onderwijs wordt als vanzelfsprekend geacht.

Dienstverlening

U bent bereid tot wetenschappelijke, maatschappelijke en interne dienstverlening. Dit uit zich o.a. in een constructieve bijdrage aan het onderwijs en onderzoek als deels collectieve projecten van een team (bv. door deelname aan vergaderingen, docentendagen, informatiemomenten, rekruteringsactiviteiten, uitwisselingsprogramma’s) en dienstverlening aan de academische gemeenschap (bijvoorbeeld dienstverlening aan academische verenigingen zoals ICA en tijdschriften (reviews)), onderwijs (bijvoorbeeld deelname aan onderwijsvergaderingen), en de faculteit (bijvoorbeeld deelname aan de faculteitsraad, enz.). U hebt een uitgebreid netwerk van significante stakeholders in het veld en hebt samengewerkt met deze stakeholders om maatschappelijke impact te creëren en onderzoek te verspreiden.

Profiel

U hebt een diploma van doctor in de communicatiewetenschappen, sociale wetenschappen, psychologie of een verwant diploma. We zoeken een onderzoeker met een brede theoretische kennis en excellente beheersing van kwantitatieve onderzoeksmethodologie, wiens onderzoek aansluiting vindt bij de lopende onderzoeksprogramma’s van SMCR en tevens additionele expertise aanbrengt. Uw onderzoeksdossier getuigt van excellentie op meerdere vlakken. Dit blijkt, bijvoorbeeld, uit de kwaliteit van uw doctoraatsonderzoek, publicaties op het hoogste niveau in de communicatiewetenschap (bv. ICA journals) en aanverwante disciplines, onderzoeksimpact (bvb. citaties), en verworven financiering. We waarderen professioneel gedrag en collegialiteit ten zeerste en verwachten dat U nauw samenwerkt met de leden van de onderzoeksgroep alsook met interdisciplinaire onderzoeksgroepen en centra binnen KU Leuven. U beschikt over een uitgebreid internationaal netwerk en bent bereid om dit verder te ontwikkelen binnen de context van de onderzoekseenheid.
U beschikt over uitstekende didactische vaardigheden en heeft bij voorkeur ervaring met het doceren voor grote groepen. U bent breed inzetbaar vanwege een grondige en gedetailleerde kennis van de sociale wetenschappen, mediasociologie en mediapsychologie. Bovendien moet de kandidaat uitstekende leiderschapsvaardigheden hebben aangetoond (bijvoorbeeld door de huidige begeleiding van promovendi) en een sterke teamspeler zijn.
De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen. 
Vooraleer u in het Nederlands of het Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands of respectievelijk het Engels te verwerven.

Aanbod

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een intellectueel uitdagende en internationale omgeving.   U werkt in Leuven, een historische en tegelijk dynamische en levendige stad in het centrum van België, op twintig minuten afstand van Brussel, en op minder dan twee uur van Parijs, Londen en Amsterdam.
Afhankelijk van uw dossier en kwalificaties wordt u aangesteld of benoemd in één van de graden van het zelfstandig academisch personeel: docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar. Junior onderzoekers worden aangesteld als docent tenure track voor een periode van 5 jaar; nadien worden ze, bij positieve evaluatie, vast benoemd als hoofddocent. De verwachte startdatum voor deze positie is 1 januari 2025.
Om wetenschappelijke integratie en onderzoek in de eerste fase te faciliteren wordt een startfinanciering van 110.000 euro aangeboden aan nieuwe professoren, die geen substantiële andere financiering hebben (bvb. ERC). 
Direct bij aanvang zal u zelfstandig uw eigen onderzoekslijn kunnen ontwikkelen, en kunnen functioneren als begeleider van doctoraten en uw eigen onderzoeksfondsen kunnen verwerven.
De KU Leuven is goed uitgerust om buitenlandse professoren en hun familie te verwelkomen en biedt praktische ondersteuning op het gebied van immigratie en administratie, huisvesting, kinderopvang, Nederlands leren, partner loopbaancoaching, ... 

Interesse?

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met:
Prof. Dr. Laura Vandenbosch (Coordinator School for Mass Communication Research), e-mail: Laura.Vandenbosch@kuleuven.be.
Prof. Dr. Stef Aupers (Programmadirecteur Communicatiewetenschappen), e-mail: Stef.Aupers@kuleuven.be
Prof. Dr. Steven Eggermont (Decaan Faculteit Sociale Wetenschappen), e-mail: Steven.Eggermont@kuleuven.be

KU Leuven wil een inclusieve, respectvolle en sociaal veilige gemeenschap zijn. Wij omarmen diversiteit tussen individuen en groepen als een meerwaarde. Open dialoog en verschillen in perspectief zijn noodzakelijk in een ambitieuze onderzoeks- en onderwijsomgeving. In ons streven naar gelijke kansen erkennen wij de gevolgen van historische ongelijkheden. Wij aanvaarden geen enkele vorm van discriminatie op basis van, onder meer, geslacht, genderidentiteit en -expressie, seksuele oriëntatie, leeftijd, etnische of nationale afkomst, huidskleur, levensbeschouwelijke overtuiging, neurodivergentie, arbeidshandicap, gezondheid, of socio-economische status. Bij vragen over toegankelijkheid of aangeboden ondersteuning helpen we je graag op dit e-mailadres.

Informatie over de vacature

Functienaam
Academische positie in het domein van Digitalisering en Samenleving
Werkgever
Locatie
Oude Markt 13 Leuven, België
Gepubliceerd
2024-06-06
Uiterste sollicitatiedatum
2024-08-01 23:59 (Europe/Brussels)
2024-08-01 23:59 (CET)
Soort functie
Baan opslaan

Meer vacatures bij deze werkgever