KU Leuven

Doctoraatspositie in de antropologie van toeristische impact in afgelegen gebieden

2024-08-29 (Europe/Brussels)
Baan opslaan

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken

Project

Wereldwijd hebben veel plaatsen zich tot toerisme gewend om mensen in hun levensonderhoud te voorzien en culturele en natuurlijke hulpbronnen te behouden. Ondanks deze wijdverbreide praktijk zijn er nog steeds nauwelijks systeemgebaseerde beoordelingen van toerisme, die de effecten van de sector op alle duurzaamheidsdomeinen verbinden met hun onderliggende veranderingsprocessen. Het project "Toerisme en leefbaarheid in afgelegen locaties: Het bestuderen van toeristische impact met een sociaal-ruimtelijke systeembenadering” vult deze lacune. Het project onderzoekt of en hoe toerisme zich kan ontwikkelen in een symbiotische relatie met de socio-economische, culturele en landschapscontexten van plattelandsgebieden die worstelen in een globaliseringscontext. Door een vergelijkende casestudybenadering, waarbij plattelandsgebieden in Georgië en Argentinië worden bestudeerd, helpt dit project te verklaren hoe, in een sterk verbonden wereld, toeristische effecten zich manifesteren.

Deze positie is een van de twee doctoraatstrajecten die aan het genoemde project zijn gekoppeld. Deze positie behandelt gemeenschapsgebaseerd onderzoek naar sociale relaties, de impact van toerisme en institutionele/bestuurlijke relaties in de genoemde casusgebieden. Je zult wetenschappelijk onderzoek uitvoeren dat in lijn is met de thematische focus van het onderzoeksproject en de volgende onderwerpen behandelen:

  • De wisselwerking tussen sociale gemeenschapsrelaties en toerismeontwikkeling, gebruikmakend van participerende observatie, semi-gestructureerde interviews en focusgroepgesprekken
  • Toeristisch levensonderhoud, waarbij je semi-gestructureerde interviews afneemt en gerelateerde kwantitatieve gegevens op huishoudensniveau verzamelt
  • Toeristisch bestuur en de institutionele inbedding van toerisme, met de nadruk op expertinterviews met beleidsmakers, gemeenschapselites, lokale/etnische instituties, etc.

 

Profiel

We zoeken een gemotiveerde en bekwame kandidaat met een masterdiploma in antropologie, geografie, sociale of politieke wetenschappen, toerismestudies, of een verwante discipline. De ideale kandidaat:

  • heeft een sterk profiel in sociale theorie theorie en analyse
  • heeft interesse in en ervaring met toerismeantropologie/-geografie
  • heeft goede academische prestaties op BSc- en MSc-niveau
  • heeft ervaring met diepgaand mixed methods onderzoek en kan dit toepassen op onderzoeksvragen die te maken hebben met de impact van toerisme
  • kan complexe kwesties effectief communiceren in zowel geschreven als mondelinge vorm
  • kan over academische disciplines heen denken en samenwerken
De meeste (maar niet alle) werkpakketen die bij deze positie behoren hebben te maken met kwalitatieve data, wat betekent dat sterke affiniteit met dergelijke datatypes noodzakelijk is. Belangrijke dataverzamelingsmethoden zijn gemeenschapsgebaseerd onderzoek op basis van interviews, focusgroepen, etc. alsook expertinterviews met beleidsmakers, gemeenschapselites, lokale/etnische instituties, etc. Het project is veldwerkintensief, wat betekent dat ervaring met primaire dataverzameling en -analyse een voorwaarde is. Kennis van de Spaande en/of Georgische taal is een pluspunt.

Aanbod

We bieden een voltijdse doctoraatspositie aan, aanvankelijk voor één jaar, die na een positieve evaluatie door de doctoraatscommissie kan worden verlengd tot in totaal vier jaar. Naast je onderzoek zul je assisteren bij het geven van cursussen van de afdeling (±10% van je tijd).

De startdatum voor deze positie is rond 1 oktober/1 november 2024, maar dit zal afhangen van de beschikbaarheid van de kandidaat en de HR-werkstromen. Kleine wijzigingen in deze startdatum kunnen besproken worden.

Dit is een PhD-positie in de antropologie. Je zult je ook bezighouden met geografische denkwijzen en onderzoek. Je werkt binnen de Afdeling Sociale en Culturele Antropologie met Prof. Noel Salazar en binnen de Afdeling Geografie en Toerisme in het Departement Aard- en Omgevingswetenschappen met Prof. Arie Stoffelen en Prof. Anton Van Rompaey. Je krijgt ondersteuning om deel te nemen aan internationale academische conferenties en om je werk te publiceren in wetenschappelijke tijdschriften. Je krijgt loopbaanbegeleiding en wordt aangemoedigd om onderzoekgerichte vaardigheden te ontwikkelen via cursussen aangeboden door de Doctoral School.

Interesse?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Prof. Dr. Noel Salazar (noel.salazar@kuleuven.be), Prof. Dr. Arie Stoffelen (arie.stoffelen@kuleuven.be) of Prof. Dr. Anton Van Rompaey (anton.vanrompaey@kuleuven).

Je kunt tot 29 augustus 2024 solliciteren voor deze positie via de KU Leuven online tool. Stuur een CV (max. 2 pagina's), de naam en contactgegevens van twee referentiepersonen, en een motivatiebrief (max. 2 pagina's) waarin je kort uitlegt waarom je geïnteresseerd bent in deze positie, je ervaring met het genoemde onderzoek (zowel thematisch/conceptueel als methodologisch) en een uitleg waarom je een goede match bent voor het project.

De selectie voor deze positie zal in twee fasen plaatsvinden. Eerst wordt een shortlist van kandidaten gemaakt op basis van de ingediende documenten. Vervolgens wordt een rangschikking gemaakt op basis van interviews met de geselecteerde kandidaten. De interviews, die begin september worden gepland, zullen gaan over de motivatie, achtergrondkennis, vaardigheden en onderzoekvisie van de kandidaten.

KU Leuven wil een inclusieve, respectvolle en sociaal veilige gemeenschap zijn. Wij omarmen diversiteit tussen individuen en groepen als een meerwaarde. Open dialoog en verschillen in perspectief zijn noodzakelijk in een ambitieuze onderzoeks- en onderwijsomgeving. In ons streven naar gelijke kansen erkennen wij de gevolgen van historische ongelijkheden. Wij aanvaarden geen enkele vorm van discriminatie op basis van, onder meer, geslacht, genderidentiteit en -expressie, seksuele oriëntatie, leeftijd, etnische of nationale afkomst, huidskleur, levensbeschouwelijke overtuiging, neurodivergentie, arbeidshandicap, gezondheid, of socio-economische status. Bij vragen over toegankelijkheid of aangeboden ondersteuning helpen we je graag op dit e-mailadres.

Informatie over de vacature

Functienaam
Doctoraatspositie in de antropologie van toeristische impact in afgelegen gebieden
Werkgever
Locatie
Oude Markt 13 Leuven, België
Gepubliceerd
2024-06-28
Uiterste sollicitatiedatum
2024-08-29 23:59 (Europe/Brussels)
2024-08-29 23:59 (CET)
Soort functie
PhD
Baan opslaan

Meer vacatures bij deze werkgever

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken