KU Leuven

Educatie als toekomstvormende praktijk

2024-08-09 (Europe/Brussels)
Baan opslaan

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken

Het onderzoek zal uitgevoerd worden binnen de onderzoeksgroep Educatie, Cultuur en Samenleving (ECS) aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen dat een internationale uitstraling geniet in haar vakgebied.
Maatschappelijke kwesties worden binnen ECS expliciet opgevat als publieke en pedagogische kwesties, d.w.z. uitdagingen die iedereen aanbelangen en die de specificiteit van een educatief antwoord tot voorwerp van onderzoek maakt.
Het onderzoek aan ECS bundelt zowel methodologisch als theoretisch verschillende benaderingen met de bedoeling om dat wat hier vandaag aan de orde is op het vlak van digitalisering, diversiteit en duurzaamheid te articuleren en in kaart te brengen,
om pedagogische theorie te vormen (het genereren van een taal en specifieke concepten), alsook om concrete pedagogische praktijken te ontwerpen die een actuele interventie betekenen in kwesties van samenleven.
ECS stimuleert dit onderzoek binnen de domeinen van schoolse, universitaire, non-formele en gezinseducatie.
Website van de eenheid

Project

In het kader van een mandaat als assistent aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen neem je onderwijsassistentietaken op binnen de opleidingen van de Pedagogische Wetenschappen.
Je voert daarnaast onderzoek naar de temporaliteit van educatieve praktijken. 
Dit onderzoek vertrekt van de veronderstelling dat tijd geen universele, lineaire of abstracte vorm aanneemt en in een rechte lijn van het verleden via het heden naar de toekomst leidt. Jouw studie maakt daarentegen zowel conceptueel als empirisch zichtbaar hoe educatie steeds temporele handelingen instelt en hoe de toekomst doorheen deze handelingen vorm krijgt, door bijvoorbeeld het installeren van ritmes, het vertragen van de oefentijd, het zich op een bepaalde wijze verhouden tot het verleden etc.
Het onderzoek kiest voor een praktijktheoretische uitwerking van wat kenmerkend is voor een educatieve omgang met tijd. Een dergelijke benadering maakt het mogelijk te onderzoeken hoe toekomst vorm krijgt in een samenspel van interacties tussen mensen en materialen (bijvoorbeeld de tijdsstructurering van een kalender versus een planningsdocument, toekomstvisies binnen lesmateriaal, de (digitale) omgeving waarin educatie plaatsvindt). In deze praktijktheoretische uitwerking wordt dit samenspel van mensen en andere-dan-humane actoren op het micro-niveau tevens verbonden aan de vraag hoe beleid de toekomst mee vorm geeft, bijvoorbeeld aan de hand van de maatregelen die ze oplegt (vb. het opdelen van de educatieve tijd in modules), door de discursieve handelingen die een beleidstekst stelt (vb. de gehanteerde visie op leren voor de toekomst, de gehanteerde visie op vrijetijd en engagement van vrijwilligers) etc. In dit samenspel van diverse actoren op diverse niveaus treedt vandaag een uitgesproken spanning naar voren tussen het veilig stellen van een welbepaalde toekomst voor het individu en het openen van een gedeelde toekomst voor het samen leven. Het is een spanning die je in dit doctoraatsonderzoek niet alleen theoretisch uitdiept maar ook empirisch onderzoekt binnen een welbepaalde educatieve praktijk.
De keuze voor een educatieve praktijk zal in samenspraak met de kandidaat gebeuren. 
Mogelijke voorbeelden van een concrete vraagstelling kunnen zijn: 
 • Hoe krijgt toekomst vorm in duurzaamheidsonderwijs van de humane en sociale wetenschappen aan de universiteit? 
 • Hoe krijgt toekomst vorm in onderwijs dat een tweede kans biedt aan volwassenen tot het alsnog behalen van een diploma secundair onderwijs? 
 • Hoe krijgt toekomst vorm in het jeugdwerk dat samen met jongeren een uitweg probeert te zoeken uit ervaringen van sociale uitsluiting? 

Profiel

 • Je beschikt over een Master diploma in de Pedagogische Wetenschappen, Educatieve Studies of Onderwijskunde, of in een aanverwante discipline (Sociale Wetenschappen/ Antropologie/Wijsbegeerte/Letteren/Geschiedenis) waarbij je (eventueel naast je opleiding) aantoonbare expertise hebt verworven op het gebied van educatie.
 • Studenten die in de zomer van 2024 zullen afstuderen kunnen ook solliciteren, mits aantoonbare slaagkansen en het vooruitzicht op afstuderen ten laatste in september 2024.
 • Je verricht je onderzoek met het oog op het behalen van een doctorstitel.
 • Je verleent je onderwijsassistentie (ongeveer 40% van je tijd) bij vakken in de Bachelor of Master in de Pedagogische wetenschappen, de Master Educational Studies of Master Educatief Werk met Volwassenen. 
 • Je bent zelfsturend en hebt zin voor initiatief, maar je bent ook een teamspeler.
 • Je hebt een erg goede taalbeheersing in het Nederlands en Engels (lezen, spreken en schrijven), en andere vormen van meertaligheid zijn een pluspunt.
 • Je beschikt over goede presentatievaardigheden, en bent bereid om presentaties te geven op (inter-)nationale conferenties.
 • Je publiceert artikelen in de erkende, nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften.
 • Je bent bereid om je onderzoek bekend te maken bij een breder publiek, onder meer door vulgariserende artikelen te schrijven of te communiceren over dit onderzoek op sociale media. 
 • Je bent bereid om binnen de onderzoekseenheid Educatie, Cultuur en Samenleving, naast onderwijs ook dienstverleningstaken op te nemen (zoals de organisatie van onderzoeksactiviteiten, algemene ondersteuning, …).

Aanbod

 • Wij bieden een voltijdse tewerkstelling (100%) als assistent voor een periode van 2 jaar. Bij een positieve evaluatie wordt de aanstelling verlengd met nog eens 2 X 2 jaar (totaal: 6 jaar). 
 • Begeleiding door een ervaren promotor. 
 • Startdatum ten laatste 1 oktober 2024.
 • Je krijgt de gelegenheid om deel te nemen aan nationale en internationale conferenties om je eigen onderzoek te presenteren.
Je wordt verloond in barema 43. Voor verloning en andere voordelen: https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/werken-bij-kuleuven/werken-bij-kuleuven

Interesse?

Stuur je sollicitatie met volgende documenten tot en met 9 augustus 2024. Selectiegesprekken zijn voorzien op 14 augustus 2024.
• Een Engels- of Nederlandstalige motivatiebrief (max 2,5 pagina’s) waarin je uitlegt waarom jij de geknipte kandidaat bent voor deze positie. Overtuig ons dat je het echt kan en dat je het echt wilt.
• Een CV van maximaal 2 à 3 pagina.
• Contactgegevens van ten minste 2 referenties, inclusief informatie over je relatie met deze persoon
Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Joke Vandenabeele, tel.: +32 16 32 59 32, mail: joke.vandenabeele@kuleuven.be of bij mevr. Maria Leon, maria.leon@kuleuven.be, tel.: 32 16 32 81 57

KU Leuven wil een inclusieve, respectvolle en sociaal veilige gemeenschap zijn. Wij omarmen diversiteit tussen individuen en groepen als een meerwaarde. Open dialoog en verschillen in perspectief zijn noodzakelijk in een ambitieuze onderzoeks- en onderwijsomgeving. In ons streven naar gelijke kansen erkennen wij de gevolgen van historische ongelijkheden. Wij aanvaarden geen enkele vorm van discriminatie op basis van, onder meer, geslacht, genderidentiteit en -expressie, seksuele oriëntatie, leeftijd, etnische of nationale afkomst, huidskleur, levensbeschouwelijke overtuiging, neurodivergentie, arbeidshandicap, gezondheid, of socio-economische status. Bij vragen over toegankelijkheid of aangeboden ondersteuning helpen we je graag op dit e-mailadres.

Informatie over de vacature

Functienaam
Educatie als toekomstvormende praktijk
Werkgever
Locatie
Oude Markt 13 Leuven, België
Gepubliceerd
2024-06-12
Uiterste sollicitatiedatum
2024-08-09 23:59 (Europe/Brussels)
2024-08-09 23:59 (CET)
Soort functie
PhD
Baan opslaan

Meer vacatures bij deze werkgever

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken

Dit vind je misschien ook interessant