KU Leuven

PhD-student "Ontwikkeling van een evaluatie framework voor lage-energie koeling in en rond gebouwen"

2024-07-26 (Europe/Brussels)
Baan opslaan

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken

De onderzoeksgroep Bouwfysica en Duurzaam Bouwen van het Departement Burgerlijke Bouwkunde op Campus Gent heeft 4 onderzoekslijnen:
1. Energieprestatie en binnenklimaat (SDG 7, 13): Interactie gebouw en HVAC-systemen
2. Technologie van hernieuwbare bouwmaterialen (SDG 12): houtbouw en gebruik van organische vezels
3. Duurzaamheid op gemeenschapsschaal & duurzame ontwikkeling (SDG 1, 3, 11): sociale en ecologische duurzaamheid van gebouwen en gemeenschappen
4. Methoden voor holistisch ontwerp, bouw en gebruik van hoogwaardige gebouwen: Circulaire biogebaseerde bouwindustrie (SDG 9, 12), Levenscyclusanalyse (SDG 12), Building Information Modelling - Verbeterd procesbeheer, Inbedrijfstelling, gebouwbeheer en monitoring

Deze vacature is gesitueerd binnen de 1ste onderzoekslijn.
Deze PhD zal worden begeleid samen met dr. Dung Ngo van Hanoi University of Civil Engineering (Vietnam).

Website van de eenheid

Project

Binnen de afdeling "bouwfysica en duurzaam ontwerp" aan de KU Leuven ontwikkelden we een beoordelingskader voor thermische veerkracht tegen oververhitting in gebouwen in het kader van IEA EBC Annex 80 "veerkrachtige koeling van gebouwen". Op buurt- en blokschaal definieerden we een kader voor de identificatie van buurttypologieën (inclusief bebouwde vorm, groene en blauwe netwerken) en benadrukten we de kenmerken van een buurtontwerp om een hoog thermisch comfort buiten te bereiken. Internationaal is er al veel onderzoek gedaan naar stedelijke koeling op zowel gebouw- als buurtniveau. Er is echter nog steeds een grote vraag naar studies naar de interactie tussen het gebouw en de gebouwde/omringende omgeving (blokschaal), die zorgen voor de optimalisatie van koeloplossingen. Met de focus op de verbinding tussen individuele gebouwen en het blok, zijn de twee belangrijkste onderzoeksvragen voor deze PhD:

 • Hoe kunnen de prestaties van deze koeloplossingen worden beoordeeld in termen van het thermisch comfort van gebruikers tijdens de overgang van buiten naar binnen?
 • Wat zijn interessante/geschikte/potentiële passieve koeloplossingen die het best passen bij de schaal van gebouwen en blokken?

De doelstellingen van dit doctoraat zijn:

 • Het ontwikkelen van een beoordelingskader om koeloplossingen in de gebouwde omgeving te evalueren, inclusief KPI's en een simulatiemethodologie
 • Het beoordelen en verbeteren van bestaande koeloplossingen en het formuleren van een universele ontwerpbenadering op blokschaal.
Dit doctoraat past binnen het nieuwe IEA EBC Annex voorstel "Sustainable Cooling of Cities" (in ontwikkeling), en de ambitie van Global Cooling Pledge, een initiatief dat naar voren werd gebracht tijdens de 2023 United Nations Climate Change Conference (COP28) om het hoofd te bieden aan de toenemende dodelijke hitte wereldwijd.
De doctoraatsstudent zal ook meewerken aan het Interreg Vlaanderen-Nederland project "Duurzaam Zomercomfort" (https://interregvlaned.eu/duurzaam-zomercomfort/over-ons).

Profiel

 • Je behaalde (met minimum onderscheiding) een masterdiploma in de industriële ingenieurswetenschappen: bouwkunde of ingenieurswetenschappen met specialisatie Bouwkunde of Architectuur

 • Je bent gemotiveerd om een beursaanvraag te schrijven voor een doctoraatsbeurs voor strategisch basisonderzoek bij FWO (ziehttps://www.fwo.be/en/fellowships-funding/phd-fellowships/phd-fellowship-strategic-basic-research/)

 • Je bent geïnteresseerd in thermisch comfort en koeling in en rond gebouwen. Expertise in dit onderzoeksdomein is een pluspunt.
 • Uitstekende schrijf- en presentatievaardigheden en een goede kennis van het Engels zijn cruciaal.
 • Je hebt een sterk analytisch vermogen en gevoel voor synthese.
 • Modelleringsvaardigheden in energiesimulatie in gebouwen en/of wijken is een pluspunt.
 • Je kunt zelfstandig werken, maar ook goed in teamverband en toont voldoende initiatief.
 • Je bent gemotiveerd om mee te werken aan het Interreg Vlaanderen-Nederland project "Duurzaam zomercomfort"

Aanbod

Wij bieden voltijdse tewerkstelling voor 2 jaar. Om financiering voor de volledige PhD-periode van 4 jaar te verkrijgen, wordt van de kandidaatverwacht dat hij/zij (met de steun van de promotoren) een aanvraag uitwerktvoor strategisch basisonderzoek bij FWO (ziehttps://www.fwo.be/en/fellowships-funding/phd-fellowships/phd-fellowship-strategic-basic-research/).

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. ir. Hilde Breesch, mail: hilde.breesch@kuleuven.be.

KU Leuven wil een inclusieve, respectvolle en sociaal veilige gemeenschap zijn. Wij omarmen diversiteit tussen individuen en groepen als een meerwaarde. Open dialoog en verschillen in perspectief zijn noodzakelijk in een ambitieuze onderzoeks- en onderwijsomgeving. In ons streven naar gelijke kansen erkennen wij de gevolgen van historische ongelijkheden. Wij aanvaarden geen enkele vorm van discriminatie op basis van, onder meer, geslacht, genderidentiteit en -expressie, seksuele oriëntatie, leeftijd, etnische of nationale afkomst, huidskleur, levensbeschouwelijke overtuiging, neurodivergentie, arbeidshandicap, gezondheid, of socio-economische status. Bij vragen over toegankelijkheid of aangeboden ondersteuning helpen we je graag op dit e-mailadres.

Informatie over de vacature

Functienaam
PhD-student "Ontwikkeling van een evaluatie framework voor lage-energie koeling in en rond gebouwen"
Werkgever
Locatie
Oude Markt 13 Leuven, België
Gepubliceerd
2024-06-23
Uiterste sollicitatiedatum
2024-07-26 23:59 (Europe/Brussels)
2024-07-26 23:59 (CET)
Soort functie
PhD
Baan opslaan

Meer vacatures bij deze werkgever

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken

Dit vind je misschien ook interessant