...
Vrije Universiteit Brussel

Professor 'Electronic (Control) Engineering'

2022-03-01
Opslaan als favoriet E-mailalert

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al meer dan 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Nederlandstalige werkgever, in de privésector, in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

2 - Functie

Momenteel zijn we voor het Zelfstandig Academisch Personeel van de Faculteit Ingenieurswetenschappen, vakgroep Elektriciteit, op zoek naar een voltijds professor.

Meer concreet zal je takenpakket er als volgt uitzien:

Onderwijs- en onderzoeksdomein:

 • Meten, kalibreren en modelleren van systemen en componenten met als toepassingsgebieden elektronica, telecommunicatie, mechanische, elektrochemische, en biomedische ingenieurswetenschappen;
 • Data-gedreven identificatie op basis van ruizige metingen en simulaties verder ontwikkelen, toepassen en doceren. Specifiek ontwikkelde experimenten en excitatiesignalen liggen aan de basis van deze technieken;
 • Gebruik van statistische methodes om onzekerheidsgrenzen te bekomen voor de gemeten grootheden.

Onderwijsopdracht:

 • Je zal verantwoordelijk zijn voor verschillende cursussen in de bachelor ingenieurwetenschappen en de master electrical engineering, die door het departement worden verzorgd:
  • in de bachelor cursussen over elektrische netwerk synthese, systeem- en controletheorie, en een immersiecursus die de vakgebieden van analoge en digitale elektronica, controletheorie, fotonica en telecommunicatie aansnijdt;
  • in de master cursussen over behandelen elektrische metingen en identificatie.

Onderzoeksopdracht:

 • Je bezielt en coördineert de onderzoeks- en innovatieactiviteiten naar identificatie en modelleren van tijds- en parameter variërende systemen in de aanwezigheid van niet-lineaire distorsie. De focus zal daarbij liggen op toepassingen in het domein van elektronische schakelingen, ‘smart cities’, biomedische systemen en elektrochemische processen;
 • Je zorgt dat de deelname aan, de definitie van, het begeleiden en afwerken van toepassingsgerichte en industriële projecten vlot en efficiënt verlopen;
 • Je bent de spilfiguur in de samenwerking met andere onderzoeksinstellingen, industriële partners en universiteiten;
 • Je zorgt ervoor dat samenwerkingen succesvol uitmonden in gezamenlijke projecten, je coördineert ze en rapporteert professioneel over de behaalde resultaten.

Overige taken:

 • Je begeleidt doctorandi en masterstudenten;
 • Je zet je in voor de verdere uitbouw en het goed functioneren van de vakgroep en de faculteit;
 • Je werkt actief mee aan de uitstraling van de vakgroep, de opleiding, de faculteit en de universiteit (o.a. vakgroepactiviteiten, studentenwerving, studie-informatiedagen, wetenschapspopularisering, …);
 • Je neemt taken op in facultaire (en eventueel universitaire) organen.

Voor deze functie zal onze Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Elsene) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

Je beschikt over een ingenieurstitel met specialisatie in de elektronica of de informatietheorie, en een doctoraat in de Ingenieurswetenschappen.

 • Je bent een enthousiaste teamspeler, en je bent bereid om een beleidsondersteunende rol op te nemen.
 • Je kan op een inspirerende manier kennis overbrengen, en doet dat op een manier die naadloos en empathisch aansluit bij (het kennisniveau van) het publiek.

​​​​​​​

 • Voor de bachelorcursussen is een uitstekende kennis van het Nederlands noodzakelijk, vermits ze in het Nederlands worden gedoceerd. De mastercursussen worden in het Engels aangeboden, en daarom is ook een zeer grondige kennis van het Engels onontbeerlijk.
 • ​Je hebt aantoonbare wetenschappelijke expertise in de volgende domeinen:
  • diepgaande expertise in data-gedreven identificatie van tijds- en parameter variërende systemen in de aanwezigheid van niet-lineaire distorsie, waarbij de nadruk wordt gelegd op spectrale methodes;
  • diepgaande expertise in meettechnieken en signaalprocessing in tijds- en frequentiedomein;
  • een goede kennis van de statistische technieken die aan de basis liggen van data-gedreven systeemidentificatie en als doel hebben om onzekerheidsgrenzen te bepalen.
 • Het hebben van kennis en ervaring in de volgende disciplines wordt zeker gewaardeerd:
  • data-gedreven modeleren aan de hand van ‘machine learning’;
  • geïntegreerde elektronica, mechanische en/of elektrochemische applicaties;
  • interdisciplinaire projecten in voorgenoemde domeinen.
 • Een praktische geest, uitstekende samenwerkingscapaciteiten, en een probleemoplossende houding zijn noodzakelijk om je integratie in de intensieve samenwerking die wij hanteren in het departement mogelijk te maken. De sterkte van ons team ligt in het gezamenlijk identificeren en aanpakken van praktische problemen in (industriële) processen, en de realisatie van haalbare industriële toepassingen.
 • Verder ben je een inspirerende collega. Je motiveert collega’s, en werkt correct en open-minded met hen samen.
 • Je toont duidelijk je bereidheid tot integratie in de vakgroep ELEC en de faculteit ingenieurswetenschappen.
 • Je onderkent en onderschrijft de wetenschappelijke strategie van departement en faculteit.
 • Je onderschrijft de onderwijsvisie van de universiteit, waarvan de integrale tekst te raadplegen is op de website van de universiteit.
 • Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles.
 • Leden van het academisch personeel die als titularis belast zijn met een onderwijsopdracht moeten de vereiste kennis van de onderwijstaal van desbetreffende opleidingsonderdelen kunnen aantonen. Voorbeeld: Wanneer een opleidingsonderdeel in het Engels onderwezen wordt dient de kandidaat te beschikken over het vereiste kwalificatiegetuigschrift. Meer informatie over de taalregeling vind je via: https://jobs.vub.be/content/Taalregeling/

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

Dan bieden we je een aanstelling als voltijds professor aan, met voorziene startdatum 01-10-2022.

 • Indien je wordt aangeworven in de graad van docent, gebeurt dit met toepassing van het tenure trackstelsel, nl. een aanstelling voor 5 jaar met uitzicht op benoeming als hoofddocent na het verstrijken van die termijn, en mits een gunstige beoordeling van de oriëntatie- en integratieperiode.
 • Indien je wordt aangeworven in een andere graad, betreft dit een aanstelling voor 3 jaar met uitzicht op benoeming in dezelfde graad na het verstrijken van die termijn, en mits een gunstige beoordeling van de oriëntatie- en integratieperiode.

In functie van je competenties en eerdere relevante werkervaring, ontvang je een salaris gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Maximale terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding;
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering;
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via VUB LRN;
 • Voordelige sportmogelijkheden;
 • Ecocheques;
 • Heerlijke maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief;
 • Een open en familiale werkomgeving met aandacht voor je work-life balance én een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling).

5 - Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

Bezorg ons dan ONLINE en ten laatste op 01-03-2022:

 • je motivatiebrief, met inbegrip van je visie op onderwijs en onderzoek, en een toelichting over de uitbouw van je toekomstig onderzoek;
 • je curriculum vitae, met inbegrip van jouw academisch dossier;
 • je diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni) en taalattesten.

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Prof. Yves Rolain via yves.rolain@vub.be of +32 (0)2 629 29 44. 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar jobs.vub.be en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

Informatie over de vacature

Functienaam
Professor 'Electronic (Control) Engineering'
Locatie
Boulevard de la Plaine 2 Brussel, België
Gepubliceerd
2021-12-27
Uiterste sollicitatiedatum
2022-03-01
Soort functie
Opslaan als favoriet E-mailalert

Meer vacatures bij deze werkgever

Over de werkgever

De Vrije Universiteit Brussel is ontstaan uit de Franstalige Université Libre de Bruxelles (ULB) die in 1834 door de Brusselse advocaat van Vlaamse...

De pagina van de werkgever bekijken

Vergelijkbare vacatures

...
Become an IB Examiner for Swedish A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 maand geleden
...
Become an IB Examiner for Croatian A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 maand geleden
...
Become an IB Examiner for Danish A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 maand geleden
Meer vacatures

Relevante stories

...
A Linguist’s View of the International Criminal Court University of Jyväskylä Leestijd: 4 min
...
Bridging Adolescence and Society with Neuroscience Erasmus Universiteit Rotterdam Leestijd: 4 min
...
The Power of Ultrafast Lasers Advanced Research Center for Nanolithography ARCNL Leestijd: 4 min
...
Going Nuclear to Save Time University of Jyväskylä Leestijd: 5 min
Meer stories