KU Leuven

Gastprofessor Vakdidactiek Fysica in Regio Gent

2024-06-21 (Europe/Brussels)
Baan opslaan

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken

Het team vakdidactiek fysica bestaat uit de vakdidacticus fysica en zes praktijklectoren. De praktijklectoren zijn fysicaleraren die deeltijds voor KU Leuven werken. Ze staan in voor de stagebegeleiding en voor het versterken van de praktijkcomponent in het opleidingsonderdeel vakdidactiek fysica. De vakdidacticus is hoofd van het team. Zij verzorgt samen met de praktijklectoren het opleidingsonderdeel vakdidactiek fysica, is eindverantwoordelijke voor de stages en begeleidt vakdidactische masterproeven en onderwijsonderzoeken. Ze verricht onderzoek in het domein van de vakdidactiek fysica, momenteel gecentreerd rond conceptueel begrip en het gebruik van wiskunde in fysica. Ze is actief betrokken bij het ontwikkelen van eindtermen en bij nascholing. Het team draagt verder ook bij tot de werking van het ruimere team van de educatieve master in de wetenschappen en technologie.

Website van de eenheid

Functie

De belangrijkste opdracht is het verzorgen van het opleidingsonderdeel Vakdidactiek Fysica op campus Gent, dat onder de vorm van blended learning in avondonderwijs wordt aangeboden. Dit gebeurt in samenspraak met de andere leden van het team Vakdidactiek Fysica en onder de verantwoordelijkheid van de vakdidacticus fysica, en houdt onder meer in:

 • bijdragen aan het ontwikkelen en actualiseren van leermateriaal voor opleidingsonderdeel, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek in de didactiek van de fysica
 • bijdragen aan de implementatie en het onderhoud van het leermateriaal in het online leerplatform Toledo
 • het verzorgen van contactsessies voor dit opleidingsonderdeel
 • het begeleiden van studenten bij hun opdrachten
 • bijdragen aan de evaluatie van studenten.

In functie van bovenstaande opdracht volgt u de vakdidactische literatuur op.

Afhankelijk van de noden en in functie van uw interesse kunt u optreden als dagelijkse begeleider of (co-)promotor van masterproeven in de fysica-didactiek voor studenten uit het integrale traject van de educatieve master, of voor onderwijsonderzoek in de fysica-didactiek voor studenten uit het verkorte traject van de educatieve master.

U draagt bij aan het versterken van vakdidactiek fysica in de Educatieve Master in de Wetenschappen en Technologie van KU Leuven en aan het verder uitbouwen van het fysica-onderwijs. Dit kan bijvoorbeeld omvatten, volgens de beschikbare tijd en uw interesses: het (laten) actualiseren van vakdidactische infrastructuur, meewerken aan nascholingen voor leraren, schrijven van een bijdrage voor een vakdidactisch tijdschrift, ...

Profiel

U voldoet aan volgende voorwaarden:

 • u bent in het bezit van een diploma master of licentiaat in de fysica of gelijkwaardig en u bent houder van een diploma van doctor in de wetenschappen (fysica) of een gelijkwaardig diploma;
 • u heeft bij voorkeur een diploma van een universitaire lerarenopleiding met vakdidactiek fysica;
 • u heeft interesse in en bent bereid u in te werken in de wetenschappelijke literatuur in het domein van de vakdidactiek fysica;
 • u bent discreet, beschikt over empathisch vermogen, kunt adequaat communiceren met studenten, kunt omgaan met vertrouwelijke informatie, en bent in staat om een professioneel netwerk op te bouwen en onderhouden;
 • u bent een teamspeler die bereid is te functioneren en u verder professioneel te ontwikkelen als lid van een dynamisch onderwijsteam vakdidactiek fysica op universitair niveau;
 • u bent perfect Nederlandstalig. Indien Nederlands niet uw moedertaal is, moet u bij de aanvang van uw aanstelling houder zijn van een talattest Nederlands ERK-niveau C1. Een goede kennis van het Engels is een vereiste.

Aanbod

Deze vacature betreft een functie in een uitdagende en stimulerende werkomgeving, met name het didactisch team Vakdidactiek Fysica in de schoot van de Educatieve Master in de Wetenschappen en Technologie van KU Leuven.

Contracten worden opgemaakt voor bepaalde duur, met een aanstelling van minstens 15% en hoogstens 20%  (percentage te bepalen in onderling overleg rekening houdend met het ambtelijke statuut, de specifieke competenties, en de wensen van de succesvolle kandidaat).

De startdatum is overeen te komen en het contract loopt tot en met 31 augustus 2025 en is mits positieve evaluatie twee jaar verlengbaar.

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Mieke De Cock, tel.: +32 16 32 42 48, mail: mieke.decock@kuleuven.be.

KU Leuven wil een inclusieve, respectvolle en sociaal veilige gemeenschap zijn. Wij omarmen diversiteit tussen individuen en groepen als een meerwaarde. Open dialoog en verschillen in perspectief zijn noodzakelijk in een ambitieuze onderzoeks- en onderwijsomgeving. In ons streven naar gelijke kansen erkennen wij de gevolgen van historische ongelijkheden. Wij aanvaarden geen enkele vorm van discriminatie op basis van, onder meer, geslacht, genderidentiteit en -expressie, seksuele oriëntatie, leeftijd, etnische of nationale afkomst, huidskleur, levensbeschouwelijke overtuiging, neurodivergentie, arbeidshandicap, gezondheid, of socio-economische status. Bij vragen over toegankelijkheid of aangeboden ondersteuning helpen we je graag op dit e-mailadres.

Informatie over de vacature

Functienaam
Gastprofessor Vakdidactiek Fysica in Regio Gent
Werkgever
Locatie
Oude Markt 13 Leuven, België
Gepubliceerd
2024-05-16
Uiterste sollicitatiedatum
2024-06-21 23:59 (Europe/Brussels)
2024-06-21 23:59 (CET)
Soort functie
Baan opslaan

Meer vacatures bij deze werkgever

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken

Dit vind je misschien ook interessant